A-|A+AAAA
fb

www.fb.com/mcdz0

mail

biuro@mcdz.com.pl

telefon +48 54 230 09 25
telefon

+48 572 408 866

Facebook

Akademia Automatyka

 

Data ogłoszenia: 21.06.2022 r.

Harmonogram stażu 2022 w ramach projektu „AKADEMIA AUTOMATYKA” znajdują się poniżej:

HarmonogramData ogłoszenia: 21.06.2022 r.

Regulamin stażu 2022 w ramach projektu „AKADEMIA AUTOMATYKA” znajdują się poniżej:

RegulaminData ogłoszenia: 02.05.2022 r.

Harmonogram zajęć na maj 2022 w ramach projektu „AKADEMIA AUTOMATYKA” znajdują się poniżej:

HarmonogramData ogłoszenia: 28.02.2022 r.

Harmonogram zajęć na luty-kwiecień 2022 w ramach projektu „AKADEMIA AUTOMATYKA” znajdują się poniżej:

HarmonogramData ogłoszenia: 23.02.2022 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „AKADEMIA AUTOMATYKA”.

W skład zamówienia wchodzi:

 • dostawa wyposażenia - 15 zestawów komputerowym dla uczniów/uczennic

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem: 

Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia „AKADEMIA AUTOMATYKA” (funduszeeuropejskie.gov.pl)

Postępowanie nie zostało rozstrzygnięte. W toku postępowania nie wpłynęła żadna oferta. Data ogłoszenia: 03.01.2022 r.

Harmonogram zajęć na styczeń 2022 w ramach projektu „AKADEMIA AUTOMATYKA” znajdują się poniżej:

HarmonogramData ogłoszenia: 02.11.2021 r.

Harmonogram zajęć na listopad-grudzień 2021 w ramach projektu „AKADEMIA AUTOMATYKA” znajdują się poniżej:

HarmonogramData ogłoszenia: 13.09.2021 r. 

Regulamin rekrutacji w ramach projektu "AKADEMIA AUTOMATYKA" na rok szkolny 2021/2022 znajduje się pod podanym linkiem: Regulamin

Poniżej komplet dokumentów rekrutacyjnych dla uczniów:

Formularz rekrutacyjny i załącznikiData ogłoszenia: 01.09.2021 r.

Harmonogram zajęć na wrzesień- paźdzernik 2021 w ramach projektu „AKADEMIA AUTOMATYKA” znajdują się poniżej:

HarmonogramData ogłoszenia: 28.06.2021 r.

Harmonogram staży 2020/21 oraz Regulamin stażu w ramach projektu „AKADEMIA AUTOMATYKA” znajdują się poniżej:

Harmonogram

RegulaminData ogłoszenia: 01.03.2021 r.

Harmonogram form wsparcia 2020/21 w ramach projektu „AKADEMIA AUTOMATYKA” znajduje się poniżej:

HarmonogramData ogłoszenia: 06.04.2021 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „AKADEMIA AUTOMATYKA”.

W skład zamówienia wchodzi:

 • Wyposażenie pracowni zawodowej dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu, ul. Jagiellońska 13, 41-200 Sosnowiec oraz szkolenie z zakresu obsługi dostarczanego wyposażenia wraz ze szkoleniem z programowania sterowników PLC: 1-dniowe min. 8h lekcyjnych dla min. 4 nauczyciel

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/41522

Zawiadomienie o wyborzeData ogłoszenia: 25.01.2021 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „AKADEMIA AUTOMATYKA”.

W skład zamówienia wchodzi:

 • dostawa wyposażenia - sprzęt pomiarowy (dostawa, montaż) dla uczniów/uczennic 

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem: 

Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia „AKADEMIA AUTOMATYKA” (funduszeeuropejskie.gov.pl)

Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy Data ogłoszenia: 30.12.2020 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „AKADEMIA AUTOMATYKA”.

W skład zamówienia wchodzi:

 • dostawa wyposażenia - sprzęt pomiarowy (dostawa, montaż) dla uczniów/uczennic 

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem: 

Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia „AKADEMIA AUTOMATYKA” (funduszeeuropejskie.gov.pl)

POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO ANULOWANEData ogłoszenia: 20.12.2020 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „AKADEMIA AUTOMATYKA”.

W skład zamówienia wchodzi:

Część I

• Przeprowadzenie zajęć pt. „Nowoczesne metody montażu, konserwacji i diagnostyki pakietów oraz komponentów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach automatyki przemysłowej” dla 100 uczniów/uczennic (grupy średnio po 10 osób), każda grupa 48 godzin, łącznie 480 godzin,

• Przeprowadzenie zajęć pt. „Nowoczesne metody tworzenia wiązek kablowych występujących we współczesnych urządzeniach automatyki przemysłowej w tym również w zastosowaniach aplikacjach kosmicznych” dla 100 uczniów/uczennic (grupy średnio po 10 osób), każda grupa 40 godzin, łącznie 400 godzin,

Część II

• Przeprowadzenie zajęć „AUTOCAD” dla 100 uczniów/uczennic (grupy średnio po 10 osób), każda grupa 40 godzin, łącznie 400 godzin,

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem: 

Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia „AKADEMIA AUTOMATYKA” (funduszeeuropejskie.gov.pl)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY 

Część 1

Część 2Data ogłoszenia: 11.12.2020 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „AKADEMIA AUTOMATYKA”.

 • przeprowadzenie zajęć z przedsiębiorczości dla 100 uczniów/uczennic (10 grup śr. po 10 osób, każda grupa 2 spotkania po 8 godz., razem 160 godzin) 

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajdują się pod podanymi linkami:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy Data ogłoszenia: 08.12.2020 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „AKADEMIA AUTOMATYKA”.

 • przeprowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 100 uczniów/uczennic (10 grup śr. po 10 osób, każda grupa 2 spotkania po 8 godz., razem 160 godzin)

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajdują się pod podanymi linkami:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Zawiadomienie o wyborze wykonawcyData ogłoszenia: 07.12.2020 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „AKADEMIA AUTOMATYKA”.

 • dostarczenie wyżywienia w przerwie zajęć dla uczniów/nnic Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu, ul. Jagiellońska 13, 41-200 Sosnowiec- uczestników/czek projektu pt. „AKADEMIA AUTOMATYKA”, łącznie 2 000 posiłków

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajdują się pod podanymi linkami:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Zawiadomienie o wyborze wykonawcyData ogłoszenia: 30.11.2020 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „AKADEMIA AUTOMATYKA”.

W skład zamówienia wchodzi:

 • dostawa wyposażenia do pracowni zawodowej - sprzęt pomiarowy

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem: 

Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia „AKADEMIA AUTOMATYKA” (funduszeeuropejskie.gov.pl)

POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO ANULOWANEData ogłoszenia: 30.11.2020 r. 

Regulamin rekrutacji w ramach projektu "AKADEMIA AUTOMATYKA" na rok szkolny 2020/2021 znajduje się pod podanym linkiem: Regulamin

Poniżej komplet dokumentów rekrutacyjnych dla uczniów:

Formularz rekrutacyjny i załączniki 

„AKADEMIA AUTOMATYKA” – informacja o projekcie

 

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o. o. oraz Miasto Sosnowiec i  Zespół Szkół  Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu rozpoczyna realizację projektu „AKADEMIA AUTOMATYKA” nr Projektu WND-RPSL.11.02.03-24-0584/19 w ramach Osi Priorytetowej:
XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów (1K) kierunku technik
automatyk z Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu poprzez zapewnienie uczniom wysokiej jakości szkoleń, przeprowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego, organizację zajęć
z przedsiębiorczości, współpracę z firmami z województwa śląskiego, organizację staży zawodowych dla 52 najlepszych uczestników/czek projektu, doposażenie bazy dydaktycznej pracowni zawodowej dla kierunku technik automatyk.

 

Poniżej przedstawione zostały przewiedziane w projekcie działania oraz planowane efekty:                                  

1. Realizacja szkoleń zawodowych dla uczniów/c                                    

 • Nowoczesne metody montażu, konserwacji i diagnostyki pakietów oraz komponentów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach automatyki przemysłowej
 • Nowoczesne metody tworzenia wiązek kablowych występujących we współczesnych urządzeniach automatyki przemysłowej w tym również w zastosowaniach aplikacjach kosmicznych
 • AUTOCAD

2. Organizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego

3. Organizacja zajęć dodatkowych z przedsiębiorczości  

4. Wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt do pracowni zawodowej dla kierunku technik automatyk

4. Rozwój współpracy szkoły z otoczeniem społeczno-gospodarczym poprzez organizację płatnych staży zawodowych dla najlepszych 52 uczestników projektu (26 uczniów w VII-VIII 2021 i 26 uczniów w VII-VIII 2022).

 

 

Wartość projektu 2 084 161,67

Dofinansowanie z EFS – 1 771 537,41

Dofinansowanie z budżetu państwa – 208 416,17

Wkład własny – 104 208,09

Okres realizacji projektu: 1.10.2020 – 30.09.2022

projektowanie stron www