A-|A+AAAA
fb

www.fb.com/mcdz0

mail

biuro@mcdz.com.pl

telefon +48 54 230 09 25
telefon

+48 572 408 866

Facebook

Szkolimy fachowców

 

Data ogłoszenia: 29.08.2022 r.

Harmonogram staży zawodowych 2022  w ramach projektu „Szkolimy fachowców” znajduje się pod poniższym linkiem:

Harmonogram  Data ogłoszenia: 30.06.2022 r.

Harmonogram staży zawodowych 2022 oraz Regulamin stażu w ramach projektu „Szkolimy fachowców” znajdują się pod poniższymi linkami:

Harmonogram 

Regulamin stażu Data ogłoszenia: 01.06.2022 r.

Harmonogram form wsparcia na miesiąc czerwiec 2022 w ramach projektu „Szkolimy fachowców” znajduje się pod poniższym linkiem:

Harmonogram Data ogłoszenia: 02.05.2022 r.

Harmonogram form wsparcia na miesiąc maj 2022 w ramach projektu „Szkolimy fachowców” znajduje się pod poniższym linkiem:

HarmonogramData ogłoszenia: 01.04.2022 r.

Harmonogram form wsparcia na miesiąc kwiecień 2022 w ramach projektu „Szkolimy fachowców” znajduje się pod poniższym linkiem:

HarmonogramData ogłoszenia: 01.03.2022 r.

Harmonogram form wsparcia na miesiąc marzec 2022 w ramach projektu „Szkolimy fachowców” znajduje się pod poniższym linkiem:

HarmonogramData ogłoszenia: 01.02.2022 r.

Harmonogram form wsparcia na miesiąc Luty 2022 w ramach projektu „Szkolimy fachowców” znajduje się pod poniższym linkiem:

HarmonogramData ogłoszenia: 10.01.2022 r.

Harmonogram form wsparcia na miesiąc styczeń 2022 w ramach projektu „Szkolimy fachowców” znajduje się pod poniższym linkiem:

HarmonogramData ogłoszenia: 01.12.2021 r.

Harmonogram form wsparcia na miesiąc grudzień 2021 w ramach projektu „Szkolimy fachowców” znajduje się pod poniższym linkiem:

HarmonogramData ogłoszenia: 02.11.2021 r.

Harmonogram form wsparcia na miesiąc listopad 2021 w ramach projektu „Szkolimy fachowców” znajduje się pod poniższym linkiem:

HarmonogramData ogłoszenia: 01.10.2021 r.

Harmonogram form wsparcia na miesiąc pażdziernik 2021 w ramach projektu „Szkolimy fachowców” znajduje się pod poniższym linkiem:

HarmonogramData ogłoszenia: 06.09.2021 r.

Regulamin rekrutacji na rok 2021/2022 oraz dokumnety rekrutacyjne w ramach projektu „Szkolimy fachowców” znajdują się pod niżej podanymi linkami:

Regulamin

dokumenty rekrutacyjne Data ogłoszenia: 28.06.2021 r.

Harmonogram staży zawodowych 2021 oraz Regulamin stażu w ramach projektu „Szkolimy fachowców” znajdują się pod poniższymi linkami:

Harmonogram 

Regulamin stażuData ogłoszenia: 01.06.2021 r.

Harmonogram form wsparcia na miesiąc CZERWIEC 2021 w ramach projektu „Szkolimy fachowców” znajduje się pod poniższym linkiem:

Harmonogram Data ogłoszenia: 04.05.2021 r.

Harmonogram form wsparcia na miesiąc MAJ 2021 w ramach projektu „Szkolimy fachowców” znajduje się pod poniższym linkiem:

Harmonogram Data ogłoszenia: 26.04.2021 r.

Harmonogram form wsparcia na miesiąc KWIECIEŃ 2021 w ramach projektu „Szkolimy fachowców” znajduje się pod poniższym linkiem:

Harmonogram Data ogłoszenia: 01.03.2021 r.

Harmonogram form wsparcia na miesiąc MARZEC 2021 w ramach projektu „Szkolimy fachowców” znajduje się pod poniższym linkiem:

Harmonogram  Data ogłoszenia: 12.02.2021 r.

Harmonogram form wsparcia na miesiąc LUTY 2021 w ramach projektu „Szkolimy fachowców” znajduje się pod poniższym linkiem:

Harmonogram Data ogłoszenia: 25.01.2021 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Szkolimy fachowców”.

Przedmiotem zamówienia jest:

 • dostawa wyposażenia - sprzęt pomiarowy (dostawa, montaż) dla uczniów/uczennic oraz nauczyciela

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem: 

Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia „Szkolimy fachowców” (funduszeeuropejskie.gov.pl)

Zawiadomienie o wyborze wykonawcyData ogłoszenia: 12.01.2021 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Szkolimy fachowców”.

Przedmiotem zamówienia jest:

 • Doposażenie pracowni elektrycznej w specjalistyczny sprzęt służący realizacji zajęć zaplanowanych w projekcie (dostawa, montaż)

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem: 

Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia „Szkolimy fachowców” (funduszeeuropejskie.gov.pl)

Zawiadomienie o wyborze WykonawcyData ogłoszenia: 30.12.2020 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Szkolimy fachowców”.

Przedmiotem zamówienia jest:

 • dostawa wyposażenia - sprzęt pomiarowy (dostawa, montaż) dla uczniów/uczennic oraz nauczyciela

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem: 

Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia „Szkolimy fachowców” (funduszeeuropejskie.gov.pl)

POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO ANULOWANEData ogłoszenia: 10.12.2020 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Szkolimy fachowców”.

Przedmiotem zamówienia jest:

 • doposażenie pracowni hybrydowej w sprzet elektroniczny (transport, dostawa, montaż) dla uczniów/uczennic oraz nauczyciela

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/21565

W dniu 17.12.2020 r. dokonano zmiany w zapytaniu ofertowym – skorygowano załącznik nr 3 oraz wydłużono termin składania ofert do dnia 21 grudnia 2020 r.

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy Data ogłoszenia: 30.11.2020 r.

W związku z przejściem szkoły z zajęć stacjonarnych na zajęcia w trybie zdalnym od dnia 19 października 2020 r., został przerwany proces naboru uczniów do projektu „Szkolimy fachowców”, który zaplanowany był w terminie od 13 do 27 października 2020 r.

Wobec powyższego proces rekrutacji został wznowiony w terminie od 30 listopada do 7 grudnia 2020 r.

Regulamin rekrutacjiData ogłoszenia: 29.11.2020 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Szkolimy fachowców”.

Przedmiotem zamówienia jest:

 • doposażenie pracowni hybrydowej w sprzęt pomiarowy (transport, dostawa, montaż) dla uczniów/uczennic oraz nauczyciela

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/19342

W dniu 03.12.2020 r. dokonano zmiany w ogłoszeniu- skorygowano załącznik Zapytanie ofertowe.

POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO ANULOWANEData ogłoszenia: 27.10.2020 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Szkolimy fachowców”.

Przedmiotem zamówienia jest  dostawa wyposażenia w ramach projektu pt. „Szkolimy fachowców”.

W skład zamówienia wchodzi:

1. Komputer z oprogramowaniem - 26 szt.

2. Monitor - 26 szt.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/14009

W związku z pytaniami jakie pojawiły się w toku postępowania termin składania ofert ulega wydłużeniu do dnia 05.11.2020 do godz.16:00. Pytania i odpowiedzi opublikowano pod poniższym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/14009?sekcja=pytania

Zawiadomienie o wyborze wykonawcyData ogłoszenia: 21.10.2020 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Szkolimy fachowców”.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi obejmującej dostarczenie wyżywienia w przerwie zajęć:

- na zajęcia pt. „Nowoczesne metody montażu, konserwacji i napraw pakietów oraz komponentów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych oraz urządzeniach techniki komputerowej wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w aplikacjach SPACE, militarnych i górniczych (IPC)” dla 60 uczniów/uczennic (6 grup średnio po 10 osób), każda grupa 6 dni tj. 60 posiłków na grupę, razem na wszystkie zajęcia 360 posiłków,

- na zajęcia pt. „Nowoczesne metody tworzenia wiązek kablowych występujących w produktach elektrycznych i elektronicznych w tym również w zastosowaniach SPACE, militarnych i górniczych” dla 60 uczniów/uczennic (6 grup średnio po 10 osób), każda grupa 6 dni, tj. 60 posiłków na grupę, razem na wszystkie zajęcia 360 posiłków,

- na zajęcia pt. „Ochrona przed elektrycznością statyczną, a stanowiska monterskie do naprawy zestawu komputerowego oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych (ESD)” dla 60 uczniów/uczennic (6 grup średnio po 10 osób), każda grupa 1 dzień, tj. 10 posiłków na grupę, razem na wszystkie zajęcia 60 posiłków,

- na zajęcia z „Doradztwa edukacyjno-zawodowego” dla 60 uczniów/uczennic (6 grup średnio po 10 osób), każda grupa 2 dni tj. 20 posiłków na grupę, razem na wszystkie zajęcia 120 posiłków,

- na zajęcia z „Przedsiębiorczości” dla 60 uczniów/uczennic (6 grup średnio po 10 osób), każda grupa 2 dni tj. 20 posiłków na grupę, razem na wszystkie zajęcia 120 posiłków.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajdują się pod podanymi linkami:

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1

Załącznik 2 

Załącznik 3

Załącznik 4 

Zawiadomienie o wyborze wykonawcyData ogłoszenia: 15.10.2020 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Szkolimy fachowców”.

W skład zamówienia wchodzi:

- Przeprowadzenie zajęć pt. „Nowoczesne metody montażu, konserwacji i napraw pakietów oraz komponentów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych oraz urządzeniach techniki komputerowej wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w aplikacjach SPACE, militarnych i górniczych (IPC)” dla 60 os. (6gr.po10os.), każda gr.48h (6dni x8h), razem 288h

- Przeprowadzenie zajęć pt. „Nowoczesne metody tworzenia wiązek kablowych występujących w produktach elektrycznych i elektronicznych w tym również w zastosowaniach SPACE, militarnych i górniczych” dla 60 os. (6gr.po10os.), każda gr.48h (6dni x8h), razem 288h

- Przeprowadzenie zajęć pt. „Ochrona przed elektrycznością statyczną, a stanowiska monterskie do naprawy zestawu komputerowego oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych (ESD)” dla 60 os. (6gr.po10os.), każda gr.8h,razem 48h

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/11893

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCYData ogłoszenia: 13.10.2020 r.

Regulamin rekrutacji na rok 2020/2021 oraz dokumnety rekrutacyjne w ramach projektu „Szkolimy fachowców” znajdują się pod niżej podanymi linkami:

Regulamin

dokumenty rekrutacyjne„Szkolimy fachowców” – informacja o projekcie

 

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o. oraz Miasto Ruda Śląska i  Zespół Szkół  nr 3 w Rudzie Śląskiej rozpoczyna realizację projektu „Szkolimy fachowców” nr Projektu WND-RPSL.11.02.03-24-0581/19 w ramach Osi Priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 60 uczniów kierunku technik elektryk, informatyk, górnictwa podziemnego z Zespołu Szkół nr 3 w Rudzie Śląskiej poprzez zapewnienie uczniom wysokiej jakości szkoleń kończących się uznanymi dla branży Międzynarodowymi Certyfikatami IPC, zajęć dodatkowych z projektowania, montażu i eksploatacji maszyn i instalacji elektrycznych, języka angielskiego zawodowego, matematyki technicznej, przedsiębiorczości, programu doradztwa edukacyjno-zawodowego, współpracę z firmami z województwa śląskiego, organizację staży zawodowych dla 32 najlepszych uczestników/czek projektu., doposażenie bazy dydaktycznej pracowni zawodowych (komputerowej, elektrycznej i hybrydowej).

 

Poniżej przedstawione zostały przewiedziane w projekcie działania oraz planowane efekty:                                  

1. Realizacja szkoleń zawodowych dla uczniów/c                                    

 • Nowoczesne metody montażu, konserwacji i napraw pakietów oraz komponentów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych oraz urządzeniach techniki komputerowej wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w aplikacjach SPACE, militarnych i górniczych (zwane IPC od nazwy Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Przemysłu Elektronicznego)
 • Nowoczesne metody tworzenia wiązek kablowych występujących w produktach elektrycznych
  i elektronicznych w tym również w zastosowaniach SPACE, militarnych i górniczych
 • Ochrona przed elektrycznością statyczną, a stanowiska monterskie do naprawy zestawu komputerowego oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych (ESD)

 

2. Organizacja programu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla wszystkich uczniów rekrutowanych do projektu W projekcie przewidziano program doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole objętej projektem.

 

3. Organizacja zajęć dodatkowych kształtujących kompetencje kluczowe z zakresu:

 • Projektowania, montażu i eksploatacji maszyn i instalacji elektrycznych
 • Matematyki technicznej
 • Języka angielskiego zawodowego
 • Przedsiębiorczości

 

4. Organizację płatnych staży zawodowych dla najlepszych 32 uczestników projektu (16 z roku szkolnego 2020/21 i 16 z roku szkolnego 2021/22) – staże podniosą kwalifikacje zawodowe uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmacniają ich zdolności do zatrudnienia.

 

Wartość projektu – 2 002 314,44

Dofinansowanie z EFS – 1 701 967,27

Dofinansowanie z budżetu państwa – 200 231,44

Wkład własny – 100 115,73

Okres realizacji projektu: 1.10.2020 – 30.09.2022

projektowanie stron www