A-|A+AAAA
fb

www.fb.com/mcdz0

mail

biuro@mcdz.com.pl

telefon +48 54 230 09 25
telefon

+48 572 408 866

Facebook

Eksperci z Działdowa

fundusze europejskie

 

Data ogłoszenia: 24.06.2019 r.

Harmonogram staży oraz Regulamin stażu w ramach projektu „Eksperci z Działdowa” znajdują się pod podanymi poniżej linkami:

Harmonogram

RegulaminData ogłoszenia: 02.05.2019 r.

Harmonogramy wsparcia – MAJ w ramach projektu „Eksperci z Działdowa” znajduje się pod podanymi poniżej linkiem:

Harmonogram 1

Harmonogram 2Data ogłoszenia: 01.04.2019 r.

Harmonogram wsparcia – KWIECIEŃ w ramach projektu „Eksperci z Działdowa” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

KWIECIEŃData ogłoszenia: 25.03.2019 r. 

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Eksperci z Działdowa” obejmujące:

– doposażenie stażysty w materiały zużywalne

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1175589

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCYData ogłoszenia: 01.03.2019 r.

Harmonogram wsparcia – MARZEC w ramach projektu „Eksperci z Działdowa” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

MARZECData ogłoszenia: 01.02.2019 r.

Harmonogram wsparcia – LUTY w ramach projektu „Eksperci z Działdowa” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

LUTYData ogłoszenia: 02.01.2019 r.

Harmonogram wsparcia – STYCZEŃ w ramach projektu „Eksperci z Działdowa” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

STYCZEŃData ogłoszenia: 03.12.2018 r.

Harmonogram wsparcia – GRUDZIEŃ w ramach projektu „Eksperci z Działdowa” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

GRUDZIEŃData ogłoszenia: 05.11.2018 r.

Harmonogram wsparcia – LISTOPAD w ramach projektu „Eksperci z Działdowa” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

LISTOPADData ogłoszenia: 08.10.2018 r.

Harmonogram wsparcia – PAŹDZIERNIK w ramach projektu „Eksperci z Działdowa” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

PaździernikData ogłoszenia: 10.09.2018 r. 

Regulamin rekrutacji w ramach projektu „Eksperci z Działdowa” na rok szkolny 2018/2019 znajduje się pod podanym linkiem: Regulamin

Poniżej komplet dokumentów rekrutacyjnych dla nauczycieli:

Formularz rekrutacyjny

Karta oceny formularza
Deklaracja uczestnictwa

Oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenia i zgody

Zgody rodzica

Deklaracja uczestnictwa w stażuData ogłoszenia: 22.06.2018 r.

STAŻE ZAWODOWE

Regulamin staży zawodowych w ramach projektu "Eksperci z Działdowa"

Harmonogram wsparcia: LIPIEC  SIERPIEŃ 

Wniosek o przyznanie stypendium stażowego - wzór Data ogłoszenia: 04.06.2018 r.

Harmonogram wsparcia – CZERWIEC w ramach projektu „Eksperci z Działdowa” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

CZERWIEC Data ogłoszenia: 04.06.2018 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Eksperci z Działdowa” obejmujące:

 • Przeprowadzenie szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – instruktaż ogólny

 Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1115706

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY Data ogłoszenia: 02.05.2018 r.

Harmonogram wsparcia – MAJ w ramach projektu „Eksperci z Działdowa” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

MAJ Data ogłoszenia: 04.04.2018 r.

Harmonogram wsparcia – KWIECIEŃ w ramach projektu „Eksperci z Działdowa” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

KWIECIEŃ Data ogłoszenia: 06.03.2018 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Eksperci z Działdowa” obejmujące:

 • Przeprowadzenie egzaminów sprawdzających kwalifikacje posiadane przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci SEP dla 60 uczniów/uczennic ( 6 grup średnio po 10 osób), każda grupa 8 godzin, łącznie 48 godzin

 Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1094186

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY Data ogłoszenia: 01.03.2018 r.

Harmonogram wsparcia – MARZEC w ramach projektu „Eksperci z Działdowa” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

MARZEC Data ogłoszenia: 24.02.2018 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Eksperci z Działdowa” obejmujące:

 • Przeprowadzenie egzaminów sprawdzających kwalifikacje posiadane przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci SEP dla 60 uczniów/uczennic ( 6 grup średnio po 10 osób), każda grupa 8 godzin, łącznie 48 godzin

 Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1091653

INFORMACJA O NIEROZTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA Data ogłoszenia: 02.02.2018 r.

Harmonogram wsparcia – LUTY w ramach projektu „Eksperci z Działdowa” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

LUTY Data ogłoszenia: 31.01.2018 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Eksperci z Działdowa” obejmujące:

 1. Przeprowadzenie zajęć z zakresu: Napędy i sterowanie hydrauliczne w maszynach i urządzeniach– szkolenie wyjazdowe dla 4 nauczycieli (jedna grupa 4 osobowa), 3 dni x 8 godzin łącznie 24 godziny,
 2. Przeprowadzenie zajęć z zakresu: Elektrohydraulika i hydraulika proporcjonalna– szkolenie wyjazdowe dla 4 nauczycieli (jedna grupa 4 osobowa), 3 dni x 8 godzin łącznie 24 godziny,

 Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1085421

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY Data ogłoszenia: 22.01.2018 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Eksperci z Działdowa” obejmujące:

 1. Przeprowadzenie zajęć z zakresu Programowanie sterowników logicznych SIEMENS S7-1200 w TIA PORTAL – kurs podstawowy dla 4 nauczycieli (jedna grupa 4 osobowa), 5 dni x 8 godzin łącznie 40 godzin,
2. Przeprowadzenie zajęć z zakresu Programowanie sterowników logicznych SIEMENS S7-1200 w TIA PORTAL – kurs zaawansowany dla 4 nauczycieli (jedna grupa 4 osobowa), 5 dni x 8 godzin łącznie 40 godzin,

 Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1082706

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY Data ogłoszenia: 19.01.2018 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu "Eksperci z Działdowa" obejmujące:

Świadczenie usługi obejmującej przeprowadzenie warsztatów z komunikacji i umiejętności miękkich  dla 60 uczniów/nni (6 grup po 10 osób), każda grupa 16 godz. tj., razem 96 godz. 

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajdują się pod podanymi linkami:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY Data ogłoszenia: 05.01.2018 r.

Harmonogram wsparcia – STYCZEŃ w ramach projektu „Eksperci z Działdowa” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

STYCZEŃ Data ogłoszenia: 18.12.2017 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Eksperci z Działdowa” obejmujące:

1. Doposażenie pracowni zawodowej–  zakup niezbędny do prowadzenia zajęć dodatkowych z zakresu „IPC, BGA, ESD, kurs SEP, warsztaty grupowe i zajęcia z języka angielskiego zawodowego”

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1075775

Przedmiotowe zmiany dotyczyły  załączników do zapytania. W związku z faktem, iż  pierwotnie załadowane załączniki nie otwierały się, zostały załączone ponownie.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY Data ogłoszenia: 24.11.2017 r.

Harmonogram wsparcia – dla uczniów w ramach projektu „Eksperci z Działdowa” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

HARMONOGRAM Data ogłoszenia: 14.11.2017 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Eksperci z Działdowa” obejmujące:

Świadczenie usługi obejmującej dostarczenie wyżywienia w przerwie zajęć dla uczniów/nnic

- na zajęcia z IPC-360 posiłków,

- na zajęcia z BGA- 120 posiłków,

- na zajęcia z ESD - 60 posiłków,

- na warsztaty z komunikacji i umiejętności miękkich- 120 posiłków

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajdują się pod podanymi linkami:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY Data ogłoszenia: 14.11.2017 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Eksperci z Działdowa” obejmujące:
1. Przeprowadzenie zajęć z zakresu nowoczesnego montażu pakietów elektronicznych z elementami SPACE (zwane IPC) dla 60 uczniów/uczennic
2. Przeprowadzenie zajęć z zakresu pakietów elektronicznych z komponentami Ball Grid Array w praktyce, w tym również zastosowanie SPACE (BGA) dla 60 uczniów/uczennic

3. Przeprowadzenie zajęć z zakresu elektryczność statyczna a urządzenia elektryczne (ESD) dla 60 uczniów/uczennic

4. Przeprowadzenie zajęć z zakresu nowoczesnej metody ręcznego montażu i napraw pakietów elektronicznych, w tym zawierających elementy wykorzystywane w przestrzeni kosmicznej i BGA, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ochronę antystatyczną we współczesnej branży elektronicznej dla 4 nauczycieli

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem:

http://rpo.warmia.mazury.pl/plik/7314/zapytanie-ofertowe-na-zorganizowanie-i-przeprowadzenie-szkolen-w-ramach-projektu-eksperci-z-dzialdowa---14112017-r

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY Data ogłoszenia: 14.11.2017 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Eksperci z Działdowa” obejmujące:

 1. Doposażenie pracowni hybrydowej w 10 stanowisk dla uczniów/uczennic
 2. Doposażenie stażysty w odzież ochronną

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem: 

http://rpo.warmia.mazury.pl/plik/7292/zapytanie-ofertowe-dotyczace-dostawy-wyposazenia-w-ramach-projektu-eksperci-z-dzialdowa---14112017-r

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY Data ogłoszenia: 13.11.2017 r. 

Informacja o rekrutacji oraz regulamin rekrutacji w ramach projektu „Eksperci z Działdowa” na rok szkolny 2017/2018 znajdują się pod podanymi linkami: Regulamin

 Poniżej komplet dokumentów rekrutacyjnych dla uczniów

Formularz rekrutacyjny
Deklaracja uczestnictwa
Oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenie równość
Oświadczenie rodzica/opiekuna

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Deklaracja uczestnictwa w stażu zawodowym 

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o. oraz Powiat Działdowski/ Zespół Szkół  Zawodowych nr. 1 im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Działdowie  rozpoczyna realizację projektu „Eksperci z Działdowa”  nr Projektu RPWM.02.04.01-28-0006/17 w ramach Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 60 uczniów/uczennic (30 os. w roku szkolnym 2017/2018 oraz 30 os. w roku szkolnym 2018/2019) na kierunku technik elektryk oraz technik mechatronik  w Technikum w Zespole Szkół Zawodowych nr. 1 im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Działdowie, poprzez organizacje szkoleń z branży elektronicznej kończących się certyfikatami, zapewnienie staży zawodowych, zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni zawodowych, oraz przeszkolenie 4 nauczycieli m.in. z obsługi zakupionego sprzętu.

Poniżej przedstawione zostały przewiedziane w projekcie działania oraz planowane efekty:

1.  Realizacja kursów i zajęć specjalistycznych dla uczniów

 • Nowoczesny montaż pakietów elektronicznych wraz z elementami SPACE ( zwane IPC) dla 60 uczniów/uczennic
 • Pakiety elektroniczne z komponentami Ball Grid Array w praktyce, w tym również zastosowanie SPACE (zwane BGA) dla 60 uczniów/uczennic
 • Elektryczność statyczna a urządzenia elektryczne ( zwane ESD) dla 60 uczniów/uczennic
 • SEP- uprawnienia elektryczne dla 60 uczniów/uczennic
 • Język angielski zawodowy specjalistyczny dla branży elektronicznej

 

2.  Realizacja warsztatów z komunikacji i umiejętności miękkich dla 60 uczniów/uczennic.

3.  Organizacja płatnych staży zawodowych dla 60 uczestników projektu (30 z roku szkolnego 2017/18 i 30 z roku szkolnego 2018/19) – staże podniosą kwalifikacje zawodowe uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmocnią ich zdolności do zatrudnienia. 

4. Tworzenie w szkole warunków kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt do pracowni elektronicznej – zwiększenie atrakcyjności prowadzonych zajęć, możliwość szkolenia i poszerzenia umiejętności uczniów

5. Podniesienie kwalifikacji nauczycieli poprzez szkolenia i kursy jako uzupełnienie działań skierowanych do uczniów – podniesienie efektywności nauczania, uzyskane certyfikaty na zakończenie kursów potwierdzające zdobyte kwalifikacje z danego zakresu:

 • Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7-1200 w TIA PORTAL – kurs podstawowy
 • Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7-1200 w TIA PORTAL – kurs zaawansowany
 • Napędy i sterowanie hydrauliczne w maszynach i urządzeniach
 • Elektrohydraulika i hydraulika proporcjonalna

 

Wartość projektu – 1 448 853,67 zł

Dofinansowanie z EFS –1 231 525,62 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa – 72 442,68 zł

Wkład własny – 144 885,37 zł

Okres realizacji projektu: 1.10.2017 – 30.09.2019

projektowanie stron www