A-|A+AAAA
fb

www.fb.com/mcdz0

mail

biuro@mcdz.com.pl

telefon +48 54 230 09 25
telefon

+48 572 408 866

Facebook

Kształcenie zawodowe z certyfikatem

 

 

Data ogłoszenia: 29.05.2024 r.

Harmonogram wsparcia na miesiąc czerwiec 2024 w ramach projektu „Kształcenie zawodowe z certyfikatem" znajduje się poniżej:

Harmonogram


Data ogłoszenia: 21.05.2024 r.

UWAGA!

Nastąpiła zmiana miejsca biura projektu pn. „Kształcenie zawodowe z certyfikatem”.

Adres biura projektu: Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie, ul. Bałtycka 37a, 10-144 Olsztyn (pok. 10), biuro czynne w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz.: 9:00-13:00.

Szkolnym Koordynatorem Projektu w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie jest p. Grzegorz Węgrecki - dostępny w pokoju nr. 10 w godz. 9:00-13:00 w poniedziałki, wtorki i czwartki, tel.: 89 527 51 91 wew. 68.

#FunduszeUE         #FunduszeEuropejskie


Data ogłoszenia: 15.05.2024 r.

Harmonogram wsparcia na miesiąc maj 2024 w ramach projektu „Kształcenie zawodowe z certyfikatem" znajduje się poniżej:

Harmonogram


Data ogłoszenia: 23.04.2024 r.

Zaproszenie do składania ofert  w ramach projektu ,,Kształcenie zawodowe z certyfikatem” obejmujące szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe uczniów/nic. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższym linku:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/188555 

Zawiadomienie o wyborze


Data ogłoszenia: 15.04.2024 r.

Zaproszenie do składania ofert  w ramach projektu ,,Kształcenie zawodowe z certyfikatem” obejmujące szkolenia informatyczne dla uczniów/nic. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższym linku:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/188047

Zawiadomienie o wyborze dla części I

Zawiadomienie o wyborze dla części II

Zawiadomienie o wyborze dla części III


Data ogłoszenia: 10.04.2024 r.

Zaproszenie do składania ofert  w ramach projektu ,,Kształcenie zawodowe z certyfikatem” obejmujące szkolenia informatyczne dla uczniów/nic. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższym linku:

Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia „Kształcenie zawodowe z certyfikatem” (funduszeeuropejskie.gov.pl)

Postępowanie zostało anulowane


Data ogłoszenia: 13.03.2024 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu ,,Kształcenie zawodowe z certyfikatem” obejmujące dostarczenie wyżywienia w przerwie zajęć dla uczniów/nic. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższym linku:

Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia „Kształcenie zawodowe z certyfikatem" (funduszeeuropejskie.gov.pl)

Zawiadomienie o wyborze


Data ogłoszenia: 08.02.2024 r.

Regulamin rekrutacji na I rok realizacji projektu pn. „Kształcenie zawodowe z certyfikatem" oraz komplet dokumentów rekrutacyjnych znajdują się poniżej:

Regulamin

Dokumenty rekrutacyjne


 

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o. i Gmina Olsztyn/Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie rozpoczyna realizację projektu pt. „Kształcenie zawodowe z certyfikatem” realizowanego w ramach Priorytetu 6. Edukacja i kompetencje EFS+, Działanie 6.4 Edukacja zawodowa, regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 200 uczniów (5K) z Technikum nr 6 w Zespole Szkół Elektronicznych
i Telekomunikacyjnych (ZSEiT) w Olsztynie poprzez organizację szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe, organizację szkoleń zwiększających kompetencje naukowo-techniczne, przeprowadzenie programu doradztwa edukacyjno-zawodowego służącego motywowaniu uczniów do rozwoju zawodowego, przeprowadzenie zajęć z edukacji finansowej, unowocześnienie oferty kształcenia dla kierunku technik mechatronik i elektronik poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia do pracowni zawodowej mechatronicznej i elektronicznej. Grupą docelową projektu jest 200 uczniów/uczennic z kierunków: technik automatyk, technik mechatronik, technik elektronik, technik teleinformatyk, technik programista i technik systemów i urządzeń energetyki odnawialnej.

W ramach projektu przewiduje się:

 1. Przeprowadzenie szkoleń dla uczniów:
 2. Realizację programu doradztwa edukacyjno-zawodowego- przeprowadzenie warsztatów dla 200 uczniów.
 3. Realizację zajęć z edukacji finansowej dla 200 uczniów.
 4. Zakup nowoczesnego wyposażenia do pracowni zawodowych (stanowiska do nauki programowania Cobotów, stacje robocze do stanowiska dydaktycznego do nauki programowania Cobotów, zrobotyzowana linia do nauki programowania, stanowiska do montażu prototypów zaawansowanych układów elektronicznych w technologii SMT wyposażone w system wizyjny oraz system dozujący pastę lutowniczą, stacje robocze do stanowiska do montażu prototypów zaawansowanych układów elektronicznych w technologii SMT, stanowiska do montażu prototypów zaawansowanych układów elektronicznych w technologii SMT wyposażone w system wizyjny oraz system dozujący pastę lutowniczą, stanowisko do nauki projektowania/wykonania prototypów pakietów PCB i materiały eksploatacyjne).
 • Współczesne techniki diagnozowania, modyfikacji i napraw ekologicznych pakietów elektronicznych występujących w urządzeniach infrastruktury krytycznej przemysłu 4.0 z uwzględnieniem elementów SPACE (IPC) dla 200 uczniów;
 • Ochrona antystatyczna urządzeń infrastruktury krytycznej przemysłu 4.0 (ESD) dla 200 uczniów;
 • Ekologiczny montaż i naprawa komponentów BGA występujących w urządzeniach infrastruktury krytycznej przemysłu 4.0 oraz aplikacjach działających w przestrzeni kosmicznej (BGA) dla 200 uczniów;
 • Python - programowanie na poziomie podstawowym dla 40 uczniów;
 • Podstawowa administracja systemem LINUX dla 40 uczniów;
 • Testy penetracyjne dla 40 uczniów.

Efektem projektu  będzie:

 • 180 uczniów nabędzie kwalifikacje po opuszczeniu programu;
 • 180 uczniów uzyska kwalifikacje z zakresu Współczesnych technik diagnozowania, modyfikacji i napraw ekologicznych pakietów elektronicznych występujących w urządzeniach infrastruktury krytycznej przemysłu 4.0 z uwzględnieniem elementów SPACE (IPC);
 • 180 uczniów uzyska kwalifikacje z zakresu Ochrony antystatycznej urządzeń infrastruktury krytycznej przemysłu 4.0 (ESD);
 • 180 uczniów uzyska kwalifikacje z zakresu Ekologicznego montażu i naprawy komponentów BGA występujących w urządzeniach infrastruktury krytycznej przemysłu 4.0 oraz aplikacjach działających w przestrzeni kosmicznej (BGA);
 • 36 uczniów nabędzie kompetencje z zakresu Python - programowanie na poziomie podstawowym;
 • 36 uczniów nabędzie kompetencje z zakresu Podstawowej administracji systemu LINUX;
 • 36 uczniów nabędzie kompetencje z zakresu Testów penetracyjnych;
 • 180 uczniów nabędzie kompetencje z zakresu edukacji finansowej;
 • 180 uczniów nabędzie kompetencje społeczne i osobiste poprzez udział w warsztatach z zakresu doradztwa zawodowego;
 • doposażenie jednej pracowni dydaktycznej w zawodzie technik elektronik;
 • doposażenie jednej pracowni dydaktycznej w zawodzie technik mechatronik.

 Projekt umożliwia skorzystanie z usług dostępowych np. tłumaczenie na język migowy.

Adres biura projektu: Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie, ul. Bałtycka 37a, 10-144 Olsztyn (pok. 15C), biuro czynne w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz.: 9:00-13:00

Szkolnym Koordynatorem Projektu w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie jest p. Grzegorz Węgrecki - dostępny w pokoju nr. 15C w godz. 9:00-13:00 w poniedziałki, wtorki i czwartki, tel.: 89 527 51 91 wew. 68

Kierownik projektu: Wiktoria Kowalewska, tel.: 509 631 415, e-mail: wiktoria@mcdz.com.pl

Wartość projektu: 5 227 934,04 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 4 443 743,93 zł      

Okres realizacji projektu: 05.02.2024r. – 31.01.2026r.

 

#FunduszeUE         #FunduszeEuropejskie

projektowanie stron www