A-|A+AAAA
fb

www.fb.com/mcdz0

mail

biuro@mcdz.com.pl

telefon +48 54 230 09 25
telefon

+48 572 408 866

Facebook

Spójrz w swoją przyszłość techniku II

Data ogłoszenia: 28.06.2021r.

Harmonogram stażu 2021 w ramach projektu "Spójrz w swoją przyszłość techniku II" znajdują się poniżej linkiem:

Harmonogram

Regulamin Data ogłoszenia: 11.03.2021r.

Harmonogram wsparcia na MARZEC - KWIECIEŃ 2021 w ramach projektu "Spójrz w swoją przyszłość techniku II" znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

Harmonogram Data ogłoszenia: 01.01.2021r.

Harmonogram wsparcia na STYCZEŃ - LUTY 2021 w ramach projektu "Spójrz w swoją przyszłość techniku II" znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

HarmonogramData ogłoszenia: 01.12.2020r.

Harmonogram wsparcia na GRUDZIEN 2020 w ramach projektu "Spójrz w swoją przyszłość techniku II" znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

HarmonogramData ogłoszenia: 01.10.2020r.

Harmonogram wsparcia na PAŹDZIERNIK 2020 w ramach projektu "Spójrz w swoją przyszłość techniku II" znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

HarmonogramData ogłoszenia: 28.09.2020 r. 

Regulamin rekrutacji w ramach projektu "Spójrz w swoją przyszłość techniku II" na rok szkolny 2020/2021 znajduje się pod podanym linkiem: Regulamin

Poniżej komplet dokumentów rekrutacyjnych dla uczniów

Formularz rekrutacyjny

Karta oceny formularza

Deklaracja uczestnictwa

Oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenia i zgody

Zgody rodzicaData ogłoszenia: 01.07.2020r.

Harmonogram staży i Regulamin stażu na rok 2019/2020 w ramach projektu "Spójrz w swoją przyszłość techniku II" znajdują się pod podanymi poniżej linkami:

Regulamin 

Harmonogram Data ogłoszenia: 13.01.2020r.

Harmonogram wsparcia na rok 2019/2020 w ramach projektu "Spójrz w swoją przyszłość techniku II" znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

HarmonogramData ogłoszenia: 20.12.2019 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Spójrz w swoją przyszłość techniku II”.

W skład zamówienia wchodzi:

Część I – Doposażenie pracowni zawodowej (transport, dostawa i montaż) w sprzęt do realizacji szkoleń zaplanowanych w projekcie 
Część II - Doposażenie stażysty w odzież ochronną 

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem: 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1224347

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCYData ogłoszenia: 05.12.2019 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Spójrz w swoją przyszłość techniku II”.

W skład zamówienia wchodzi:

- Przeprowadzenie szkoleń z zakresu Grupa 1 – EKSPLOATACJA w zakresie elektroenergetycznym dla 100 uczniów/uczennic (grupy średnio po 10 osób ), każda grupa 24 godziny

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem: 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221502

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCYData ogłoszenia: 12.11.2019r.

Harmonogram wsparcia w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu "Spójrz w swoją przyszłość techniku II" znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

HarmonogramData ogłoszenia: 04.11.2019r.

Harmonogram wsparcia na miesiąc LISTOPAD w ramach projektu "Spójrz w swoją przyszłość techniku II" znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

LISTOPAD Data ogłoszenia: 17.10.2019 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Spójrz w swoją przyszłość techniku II”.

W skład zamówienia wchodzi:

- Przeprowadzenie zajęć z zakresu „Zaawansowanych metod lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej (IPC)” 

- Przeprowadzenie zajęć z zakresu „Pakietów elektronicznych z komponentami Ball Grid Arrayw praktyce, w tym również zastosowania SPACE (BGA)”

- Przeprowadzenie zajęć z zakresu „Elektryczność statyczna, a urządzenia elektroniczne (ESD)”

 Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem: 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212515

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCYData ogłoszenia: 14.10.2019 r. 

Regulamin rekrutacji w ramach projektu "Spójrz w swoją przyszłość techniku II" na rok szkolny 2019/2020 znajduje się pod podanym linkiem: Regulamin

Poniżej komplet dokumentów rekrutacyjnych dla uczniów

Formularz rekrutacyjny

Karta oceny formularza

Deklaracja uczestnictwa

Oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenia i zgody

Zgody rodzica Data ogłoszenia: 10.10.2019 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Spójrz w swoją przyszłość techniku II” obejmujące:

Świadczenie usługi obejmującej dostarczenie wyżywienia dla uczniów w przerwie zajęć:

- na zajęcia z IPC dla 100 uczniów/uczennic (10 grup  średnio po 10 osób), każda grupa 6 dni tj. 60 posiłków na grupę, razem na wszystkie zajęcia 600 posiłków,

- na zajęcia z BGA dla 100 uczniów/uczennic (10 grup średnio po 10 osób), każda grupa 2 dni, tj. 20 posiłków na grupę, razem na wszystkie zajęcia 200 posiłków,

- na zajęcia z ESD dla 100 uczniów/uczennic (10 grup średnio po 10 osób), każda grupa 1 dzień, tj. 10 posiłków na grupę, razem na wszystkie zajęcia 100 posiłków,

- na warsztaty z komunikacji dla 100 uczniów/uczennic ( 10 grup średnio po 10 osób), każda grupa 2 dni, tj. razem na wszystkie zajęcia 200 posiłków,

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajdują się pod podanymi linkami:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCYMiędzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o. o. oraz Gmina Olsztyn/Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie rozpoczyna realizację projektu
„Spójrz w swoją przyszłość techniku II” nr Projektu RPWM.02.04.01-28-0016/18
w ramach Osi Priorytetowej 2: Kadry dla gospodarki, Działania 2.4: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów/uczennic na kierunku technik elektryk, technik mechatronik, technik elektronik oraz technik teleinformatyk
w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie, poprzez przeprowadzenie indywidualnej diagnozy uczniów, organizacje szkoleń z branży elektronicznej, przeprowadzenie warsztatów rozwijających kompetencje miękkie, zapewnienie staży zawodowych, doposażenie bazy dydaktycznej szkoły.

Poniżej przedstawione zostały przewiedziane w projekcie działania oraz planowane efekty:

  1. Realizację kursów i zajęć specjalistycznych dla uczniów

 

  • Indywidualna diagnoza uczniów dla 100 uczniów/uczennic
  • Zaawansowane metody lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej (IPC) dla 100 uczniów/uczennic
  • Pakiety elektroniczne z komponentami Ball Grid Array w praktyce, w tym również zastosowania SPACE (BGA) dla 100 uczniów/ uczennic
  • Elektryczność statyczna, a urządzenia elektroniczne (ESD) dla 100 uczniów/uczennic
  • Kurs SEP (Uprawnienia Elektryczne) dla 100 uczniów/uczennic.

 

2.  Realizację warsztatów z komunikacji dla 100 uczniów/uczennic. Po zakończeniu uczniowie otrzymają zaświadczenia.

3.   Organizację płatnych staży zawodowych dla 100 uczestników projektu (50 z roku szkolnego 2019/20 i 50 z roku szkolnego 2020/21) – staże podniosą kwalifikacje zawodowe uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmacniają ich zdolności do zatrudnienia.

4.   Tworzenie w szkole warunków kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt do pracowni zawodowej – zwiększenie atrakcyjności prowadzonych zajęć, możliwość szkolenia i poszerzenia umiejętności uczniów.

 

Wartość projektu – 1 897 907,46 zł

Dofinansowanie z EFS – 1 613 221,34 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa – 94 895,34 zł

Wkład własny – 189 790,78 zł

Okres realizacji projektu: 1.10.2019 – 31.10.2021

projektowanie stron www