A-|A+AAAA
fb

www.fb.com/mcdz0

mail

biuro@mcdz.com.pl

telefon +48 54 230 09 25
telefon

+48 572 408 866

Facebook

Specjaliści z Dąbrowy Górniczej

 

Data ogłoszenia: 01.07.2022 r.

Harmonogram staży zawodowych 2022 oraz Regulamin stażu w ramach projektu "Specjaliści z Dąbrowy Górniczej" znajdują się pod podanymi poniżej linkami:

Harmonogram

Regulamin Data ogłoszenia: 01.06.2022 r.

Harmonogram wsparcia na czerwiec-lipiec 2022 w ramach projektu "Specjaliści z Dąbrowy Górniczej" znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

HarmonogramData ogłoszenia: 01.02.2022 r.

Harmonogram wsparcia na luty 2022 w ramach projektu "Specjaliści z Dąbrowy Górniczej" znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

HarmonogramData ogłoszenia: 01.10.2021 r.

Harmonogram wsparcia na październik- listopad 2021 w ramach projektu "Specjaliści z Dąbrowy Górniczej" znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

HarmonogramData ogłoszenia: 01.09.2021 r.

Regulamin rekrutacji na rok 2021/2022 w ramach projektu „Specjaliści z Dąbrowy Górniczej" oraz komplet dokumentów rekrutacyjnych znajdują się poniżej:

Regulamin

DokumentyData ogłoszenia: 28.06.2021 r.

Harmonogram wsparcia na czerwiec-lipiec 2021 w ramach projektu "Specjaliści z Dąbrowy Górniczej" znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

HarmonogramData ogłoszenia: 31.05.2021 r.

Harmonogram staży zawodowych 2021 oraz Regulamin stażu w ramach projektu "Specjaliści z Dąbrowy Górniczej" znajdują się pod podanymi poniżej linkami:

Harmonogram

RegulaminData ogłoszenia: 21.06.2021 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Specjaliści z Dąbrowy Górniczej”:

W skład zamówienia wchodzi:

  • dostawa wyposażenia w ramach projektu pt. „Specjaliści z Dąbrowy Górniczej” oraz przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi dostarczanego wyposażenia wraz ze szkoleniem z programowania sterowników PLC: 1-dniowe min. 6h lekcyjnych dla min. 5 nauczycieli. 

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/55014

Zawiadomienie o wyborze wykonawcyData ogłoszenia: 28.01.2021 r.

Harmonogram wsparcia na styczeń-luty 2021 w ramach projektu "Specjaliści z Dąbrowy Górniczej" znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

HarmonogramData ogłoszenia: 25.01.2021 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Specjaliści z Dąbrowy Górniczej”.

W skład zamówienia wchodzi:

  • doposażenie pracowni hybrydowej w sprzęt pomiarowy (dostawa, montaż)

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem: 

Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia „Specjaliści z Dąbrowy Górniczej” (funduszeeuropejskie.gov.pl)

Zawiadomienie o wyborze wykonawcyData ogłoszenia: 07.01.2021 r.

Harmonogram wsparcia na rok 2020/2021 w ramach projektu "Specjaliści z Dąbrowy Górniczej" znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

HarmonogramData ogłoszenia: 30.12.2020 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Specjaliści z Dąbrowy Górniczej”.

W skład zamówienia wchodzi:

  • doposażenie pracowni hybrydowej w sprzęt pomiarowy (dostawa, montaż)

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem: 

Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia „Specjaliści z Dąbrowy Górniczej” (funduszeeuropejskie.gov.pl)

POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO ANULOWANE Data ogłoszenia: 14.12.2020 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Specjaliści z Dąbrowy Górniczej”.

W skład zamówienia wchodzi:

  • doposażenie pracowni hybrydowej w stanowiska robocze dla uczniów/uczennic

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/21966

Zawiadomienie o wyborze wykonawcyData ogłoszenia: 05.12.2020 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Specjaliści z Dąbrowy Górniczej”.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi obejmującej:

  • dostarczenie wyżywienia w przerwach zajęć, łącznie 950 posiłków.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajdują się pod podanymi linkami:

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1

Załącznik 2 

Załącznik 3

Załącznik 4 

Zawiadomienie o wyborze oferty  Data ogłoszenia: 01.12.2020 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Specjaliści z Dąbrowy Górniczej”.

W skład zamówienia wchodzi:

  • doposażenie pracowni hybrydowej w sprzęt pomiarowy

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem: 

Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia „Specjaliści z Dąbrowy Górniczej” (funduszeeuropejskie.gov.pl)

POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO ANULOWANEData ogłoszenia: 30.11.2020 r.

Regulamin rekrutacji na rok 2020/2021 w ramach projektu „Specjaliści z Dąbrowy Górniczej" oraz komplet dokumentów rekrutacyjnych znajdują się poniżej:

Regulamin

DokumentyData ogłoszenia: 27.11.2020 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Specjaliści z Dąbrowy Górniczej”.

W skład zamówienia wchodzi:

  • Przeprowadzenie zajęć pn. „Nowoczesne metody montażu i napraw pakietów elektronicznych zawierających elementy SPACE i BGA ze szczególnym zwróceniem uwagi na ochronę antystatyczną we współczesnej branży elektronicznej”
  • Przeprowadzenie zajęć pn. „Nowoczesne metody tworzenia wiązek kablowych występujących w we współczesnych urządzeniach automatyki przemysłowej w tym również w zastosowaniach aplikacjach kosmicznych”

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/19273

W dniu 28.11.2020 r. dokonano zmiany w ogłoszeniu - zamieszczono skorygowany dokument 1. Zapytanie ofertowe.

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy 

„Specjaliści z Dąbrowy Górniczej” – informacja o projekcie

 

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o. oraz Miasto Dąbrowa Górnicza i  Techniczne Zakłady Naukowe w Dąbrowie Górniczej rozpoczyna realizację projektu „Specjaliści z Dąbrowy Górniczej” nr Projektu WND-RPSL.11.02.03-24-0585/19 w ramach Osi Priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 50 uczniów kierunku technik

elektronik, elektryk, informatyk, automatyk z Technicznych Zakładów Naukowych w Dąbrowie Górniczej poprzez organizację specjalistycznych kursów z nowoczesnej elektroniki, zajęć z przedsiębiorczości, prowadzenie programu doradztwa edukacyjno-zawodowego, rozwój współpracy z firmami z województwa śląskiego, organizację staży zawodowych dla 26 najlepszych uczestników/czek projektu, doposażenie bazy dydaktycznej pracowni zawodowej (hybrydowej).

 

Poniżej przedstawione zostały przewiedziane w projekcie działania oraz planowane efekty:  

 

1. Organizacja kursów zawodowych dla uczniów/c                                    

  • Nowoczesnych metod montażu i napraw pakietów elektronicznych zawierających elementy SPACE i BGA ze szczególnym zwróceniem uwagi na ochronę antystatyczną we współczesnej branży elektronicznej
  • Nowoczesnych metod tworzenia wiązek kablowych występujących w we współczesnych urządzeniach automatyki przemysłowej w tym również w zastosowaniach aplikacjach kosmicznych

 

2. Organizacja programu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla wszystkich uczniów zrekrutowanych do projektu. W projekcie przewidziano program doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole objętej projektem.

3. Organizacja zajęć z przedsiębiorczości dla wszystkich uczniów zrekrutowanych do projektu. Odbędą się zajęcia dodatkowe kształtujące kompetencje z przedsiębiorczości.

 

4. Organizacja staży zawodowych dla najlepszych 26 uczestników projektu, (13 uczniów w okresie VII-VIII 2021 i 13 uczniów w okresie VII-VIII 2022) – staże podniosą kwalifikacje zawodowe uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmacniają ich zdolności do zatrudnienia. 

 

Wartość projektu – 2 084 286,38

Dofinansowanie z EFS – 1 771 643,42

Dofinansowanie z budżetu państwa – 208 428,64

Wkład własny – 104 214,32

Okres realizacji projektu: 1.10.2020 – 30.09.2022

projektowanie stron www