A-|A+AAAA
fb

www.fb.com/mcdz0

mail

biuro@mcdz.com.pl

telefon +48 54 230 09 25
telefon

+48 572 408 866

Facebook

Silne partnerstwo

Data ogłoszenia: 04.05.2023 r.

Harmonogram wsparcia na okres maj-czerwiec 2023 w ramach projektu "Silne partnerstwo" znajdują się poniżej:

Harmonogram  Data ogłoszenia: 02.01.2023 r.

Harmonogram wsparcia na styczeń 2023 w ramach projektu "Silne partnerstwo" znajdują się poniżej:

Harmonogram  Data ogłoszenia: 01.12.2022 r.

Harmonogram wsparcia na grudzień 2022 w ramach projektu "Silne partnerstwo" znajdują się poniżej:

Harmonogram Data ogłoszenia: 20.11.2022 r.

Harmonogram wsparcia na listopad 2022 w ramach projektu "Silne partnerstwo" znajdują się poniżej:

Harmonogram   Data ogłoszenia: 05.10.2022 r.

Harmonogram wsparcia na okres październik-listopad 2022 w ramach projektu "Silne partnerstwo" znajdują się poniżej:

Harmonogram  Data ogłoszenia: 23.09.2022 r.

Harmonogram wsparcia na wrzesień 2022 w ramach projektu "Silne partnerstwo" znajdują się poniżej:

Harmonogram  Data ogłoszenia: 12.09.2022 r.

Regulamin rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne w ramach projektu "Silne partnerstwo" znajdują się poniżej:

Regulamin

Dokumnty rekrutacyjne Data ogłoszenia: 01.04.2022 r.

Harmonogram wsparcia na kwiecień 2022 w ramach projektu "Silne partnerstwo" znajdują się poniżej:

Harmonogram Data ogłoszenia: 01.03.2022 r.

Harmonogram wsparcia na marzec 2022 w ramach projektu "Silne partnerstwo" znajdują się poniżej:

Harmonogram Data ogłoszenia: 01.02.2022 r.

Harmonogram wsparcia na luty 2022 w ramach projektu "Silne partnerstwo" znajdują się poniżej:

Harmonogram Data ogłoszenia: 03.01.2022 r.

Harmonogram wsparcia na styczeń 2022 w ramach projektu "Silne partnerstwo" znajdują się poniżej:

Harmonogram Data ogłoszenia: 01.12.2021 r.

Harmonogram wsparcia na grudzień 2021 w ramach projektu "Silne partnerstwo" znajdują się poniżej:

Harmonogram Data ogłoszenia: 10.11.2021 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Silne partnerstwo”.

Przedmiotem zamówienia jest:

 • dostarczenie wyżywienia w przerwie zajęć dla uczniów/nnic 

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajdują się pod podanymi linkami:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Zawiadomienie o wyborze wykonawcyData ogłoszenia: 26.10.2021 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu  „Silne partnerstwo":

W skład zamówienia wchodzi:

Przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczniów/uczennic pt.:

 •  EKSPLOATACJA w zakresie elektroenergetycznym dla 120 uczniów/uczennic (grupy średnio po 10 osób ), każda grupa 24 godziny

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajdują się pod podanym linkiem: 

Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia Silne partnerstwo (funduszeeuropejskie.gov.pl)

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy Data ogłoszenia: 19.10.2021 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu  „Silne partnerstwo":

W skład zamówienia wchodzi:

Przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczniów/uczennic pt.:

 •  „Nowoczesne metody montażu, konserwacji i napraw pakietów oraz komponentów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach mechatronicznych, automatycznych i elektronicznych wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w aplikacjach SPACE, militarnych i medycznych (IPC)”
 • „Nowoczesne metody tworzenia wiązek kablowych występujących w urządzeniach mechatronicznych, automatycznych i elektronicznych w tym również stosowanych w aplikacjach SPACE, militarnych i medycznych”
 • Przeprowadzenie zajęć pn. „Elektryczność statyczna, a urządzenia elektroniczne, w tym również zawierające komponenty SPACE (ESD)”

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajdują się pod podanym linkiem: 

Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia "Silne partnerstwo" (funduszeeuropejskie.gov.pl)

Zawiadomienie o wyborze wykonawcyData ogłoszenia: 18.10.2021 r.

Regulamin rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne w ramach projektu "Silne partnerstwo" znajdują się poniżej:

Regulamin

dokumnty rekrutacyjneData ogłoszenia: 12.10.2021 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu  „Silne partnerstwo":

W skład zamówienia wchodzi:

Przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczniów/uczennic pt.:

 •  „Nowoczesne metody montażu, konserwacji i napraw pakietów oraz komponentów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach mechatronicznych, automatycznych i elektronicznych wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w aplikacjach SPACE, militarnych i medycznych (IPC)”
 • „Nowoczesne metody tworzenia wiązek kablowych występujących w urządzeniach mechatronicznych, automatycznych i elektronicznych w tym również stosowanych w aplikacjach SPACE, militarnych i medycznych”
 • Przeprowadzenie zajęć pn. „Elektryczność statyczna, a urządzenia elektroniczne, w tym również zawierające komponenty SPACE (ESD)”

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajdują się pod podanym linkiem: 

Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia Silne partnerstwo (funduszeeuropejskie.gov.pl)

OGŁOSZENIE ZOSTAŁO ANULOWANE 

 „Silne partnerstwo” 

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o. o. oraz Gmina Olsztyn/Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie rozpoczyna realizację projektu
„Silne partnerstwo” nr Projektu RPWM.02.04.01-28-0010/20
w ramach Osi Priorytetowej 2: Kadry dla gospodarki, Działania 2.4: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 120 uczniów/uczennic na kierunku technik automatyk, mechatronik, elektronik w Zespole Szkół Elektronicznych
i Telekomunikacyjnych w Olsztynie poprzez przeprowadzenie indywidualnej diagnozy uczniów, organizacje szkoleń z zakresu nowoczesnej elektroniki kończące się międzynarodowymi certyfikatami IPC oraz kursu SEP, powiązanych z profilem kształcenia i wybranymi przy udziale pracodawców.

Poniżej przedstawione zostały przewiedziane w projekcie działania oraz planowane efekty:

 1. Realizację kursów i zajęć specjalistycznych dla uczniów

 

 • Indywidualna diagnoza uczniów dla 120 uczniów/uczennic
 • Nowoczesne metody montażu, konserwacji i napraw pakietów oraz komponentów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach mechatronicznych, automatycznych
  i elektronicznych wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w aplikacjach SPACE, militarnych i medycznych (IPC) dla 120 uczniów/uczennic
 • Nowoczesne metody tworzenia wiązek kablowych występujących w urządzeniach mechatronicznych, automatycznych i elektronicznych w tym również stosowanych w aplikacjach SPACE, militarnych i medycznych dla 120 uczniów/ uczennic
 • Elektryczność statyczna, a urządzenia elektroniczne, w tym również zawierające komponenty SPACE (ESD) dla 120 uczniów/uczennic
 • Kurs SEP dla 120 uczniów/uczennic.

 

Wartość projektu – 2 069 672,73 zł

Dofinansowanie z EFS – 1 759 221,82 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa – 103 483,63 zł

Wkład własny – 206 967,28 zł

Okres realizacji projektu: 1.10.2021 – 30.06.2023

projektowanie stron www