A-|A+AAAA
fb

www.fb.com/mcdz0

mail

biuro@mcdz.com.pl

telefon +48 54 230 09 25
telefon

+48 572 408 866

Facebook

Konkurencyjni informatycy

 

Data ogłoszenia: 23.08.2022 r.

Harmonogram wsparcia na sierpień-wrzesień 2022 w ramach projektu „Konkurencyjni informatycy" znajduje się poniżej:

Harmonogram Data ogłoszenia: 21.06.2022 r.

Harmonogram wsparcia na czerwiec 2022 w ramach projektu „Konkurencyjni informatycy" znajduje się poniżej:

Harmonogram Data ogłoszenia: 20.06.2022 r.

Harmonogram staży na czerwiec-lipiec 2022 w ramach projektu „Konkurencyjni informatycy" znajduje się poniżej:

HarmonogramData ogłoszenia: 27.04.2022 r.

Harmonogram staży 2022 oraz Regulamin stażu w ramach projektu „Konkurencyjni informatycy" znajdują się poniżej:

Harmonogram

RegulaminData ogłoszenia: 26.04.2022 r.

Harmonogram wsparcia na maj 2022 w ramach projektu „Konkurencyjni informatycy" znajduje się poniżej:

HarmonogramData ogłoszenia: 02.03.2022 r.

Harmonogram wsparcia na marzec-maj 2022 w ramach projektu „Konkurencyjni informatycy" znajduje się poniżej:

Harmonogram Data ogłoszenia: 02.02.2022 r.

Harmonogram wsparcia na luty-maj 2022 w ramach projektu „Konkurencyjni informatycy" znajduje się poniżej:

HarmonogramData ogłoszenia: 22.12.2021 r.

Harmonogram wsparcia na  styczeń 2022 w ramach projektu „Konkurencyjni informatycy" znajduje się poniżej:

HarmonogramData ogłoszenia: 17.11.2021 r.

Harmonogram wsparcia na  październik-grudzień 2021 w ramach projektu „Konkurencyjni informatycy" znajduje się poniżej:

HarmonogramData ogłoszenia: 15.10.2021 r.

Harmonogram wsparcia na  październik-listopad 2021 w ramach projektu „Konkurencyjni informatycy" znajduje się poniżej:

HarmonogramData ogłoszenia: 31.08.2021 r.

Harmonogram wsparcia na wrzesień - październik 2021 w ramach projektu „Konkurencyjni informatycy" znajduje się poniżej:

Harmonogram Data ogłoszenia: 19.05.2021 r.

Harmonogram wsparcia na MAJ-CZERWIEC 2021 w ramach projektu „Konkurencyjni informatycy" znajduje się poniżej:

Harmonogram Data ogłoszenia: 01.03.2021 r.

Harmonogram wsparcia na MARZEC 2021 w ramach projektu „Konkurencyjni informatycy" znajduje się poniżej:

HarmonogramData ogłoszenia: 29.01.2021 r.

Harmonogram wsparcia na luty 2021 w ramach projektu „Konkurencyjni informatycy" znajduje się poniżej:

HarmonogramData ogłoszenia: 30.11.2020 r.

Regulamin rekrutacji dla nauczycieli na rok 2020/2021 w ramach projektu „Konkurencyjni informatycy" oraz komplet dokumentów rekrutacyjnych znajdują się poniżej:

Regulamin

DokumentyData ogłoszenia: 30.11.2020 r.

Regulamin rekrutacji dla uczniów na rok 2020/2021 w ramach projektu „Konkurencyjni informatycy" oraz komplet dokumentów rekrutacyjnych znajdują się poniżej:

Regulamin

Dokumenty Data ogłoszenia: 30.11.2020 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Konkurencyjni informatycy”.

W skład zamówienia wchodzi:

 • dostawa wyposażenia do pracowni zawodowej - sprzęt informatyczny 

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem: 

Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia „Konkurencyjni informatycy” (funduszeeuropejskie.gov.pl)

Zawiadomienie o wyborze wykonawcyData ogłoszenia: 30.11.2020 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Konkurencyjni informatycy”.

Przedmiotem zamówienia jest:

 • przeprowadzenie zajęć z przedsiębiorczości dla 100 uczniów/uczennic (10 grup śr. po 10 osób, każda grupa 2 spotkania po 8 godz., razem 160 godzin)

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajdują się pod podanymi linkami:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Zawiadomienie o wyborze WykonawcyData ogłoszenia: 30.11.2020 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Konkurencyjni informatycy”.

Przedmiotem zamówienia jest:

 • przeprowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 100 uczniów/uczennic (10 grup śr. po 10 osób, każda grupa 2 spotkania po 8 godz., razem 160 godzin) 

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajdują się pod podanymi linkami:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Zawiadomienie o wyborze WykonawcyData ogłoszenia: 02.11.2020 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Konkurencyjni informatycy”.

Przedmiotem zamówienia jest:

 • dostarczenie wyżywienia w przerwie zajęć dla uczniów/nnic Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu, ul. Jagiellońska 13, 41-200 Sosnowiec-  łącznie 1900 posiłków.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajdują się pod podanymi linkami:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy Data ogłoszenia: 17.10.2020 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Konkurencyjni informatycy”.

W skład zamówienia wchodzi:

Część I 

 • Przeprowadzenie zajęć pt. „Nowoczesne metody montażu, konserwacji i napraw pakietów oraz komponentów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach techniki komputerowej (IPC)” dla 100 uczniów/uczennic (grupy średnio po 10 osób), każda grupa 48 godzin, łącznie 480 godzin
 • Przeprowadzenie zajęć pt. „Ochrona przed elektrycznością statyczną a stanowiska monterskie do naprawy zestawu komputerowego (ESD)” dla 100 uczniów/uczennic (grupy średnio po 10 osób), każda grupa 8 godzin, łącznie 80 godzin

Część II

 • Przeprowadzenie zajęć pt. „Podstawy programowania w języku C++” dla 100 uczniów/uczennic (grupy średnio po 10 osób), każda grupa 24 godziny, łącznie 240 godzin,
 • Przeprowadzenie zajęć pt. „Akademia Java” dla 100 uczniów/uczennic (grupy średnio po 10 osób), każda grupa 40 godzin, łącznie 400 godzin,

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/12182

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy:

Część I

Część II 

Projekt „Konkurencyjni informatycy

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa: XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy

Poddziałanie: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego   
Okres realizacji: 01.10.2020 – 30.09.2022
Budżet projektu: 2 067 883,40 PLN

Dofinansowanie z EFS: 1 964 489,23 PLN


 

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów kierunku technik

informatyk z Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu poprzez zapewnienie uczniom wysokiej jakości szkoleń informatycznych, organizację programu doradztwa edukacyjno-zawodowego, zajęć z przedsiębiorczości, organizację staży zawodowych dla 52 najlepszych uczestników/czek projektu, doposażenie bazy dydaktycznej pracowni zawodowych komputerowych dla kierunku TI oraz podniesienie kwalifikacji nauczyciela przedmiotów zawodowych.

Projekt dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.                                                                                                                                                                                   

W ramach projektu przewiduje się:

1. Realizacja szkoleń zawodowych dla uczniów/c:                                    

 • Nowoczesne metody montażu, konserwacji i napraw pakietów oraz komponentów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach techniki komputerowej (IPC)
 • Ochrona przed elektrycznością statyczną, a stanowiska monterskie do naprawy zestawu komputerowego (ESD)
 • Podstawy programowania w języku C++
 • Akademia JAVA

2. Realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego.

3. Realizacja zajęć z przedsiębiorczości.

4. Organizacja płatnych staży zawodowych dla najlepszych 52 uczestników projektu (26 uczniów w VII-VIII 2021 i 26 uczniów w VII-VIII 2022).

5. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez skierowanie nauczyciela na studia podyplomowe z zakresu Bezpieczeństwa i ochrony z cyberprzestrzeni na Uniwersytecie ekonomicznym w Katowicach.

6. Doposażenie bazy dydaktycznej pracowni zawodowych komputerowych dla kierunku TI. 

projektowanie stron www