A-|A+AAAA
fb

www.fb.com/mcdz0

mail

biuro@mcdz.com.pl

telefon +48 54 230 09 25
telefon

+48 572 408 866

Facebook

Bilans Kompetencji Elektronika

Fundusze europejskie

 

Data ogłoszenia: 29.06.2018 r.

STAŻE ZAWODOWE

Regulamin staży zawodowych w ramach projektu "Bilans Kompetencji Elektronika"

Harmonogram wsparcia:   LIPIEC  SIERPIEŃ

Wniosek o przyznanie stypendium stażowego - wzór 

Data ogłoszenia: 12.06.2018 r. 

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Bilans Kompetencji Elektronika ” obejmujące: 
dojazd na staże oraz powrót z miejsca stażu – usługa transportowa dla 50 uczniów/uczennic zakwalifikowanych do ww. projektu w okresie lipiec sierpień 2018. 
Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się poniżej: 

Zapytanie ofertowe

Załacznik nr 1 

Załącznik nr 2 

Załącznik nr 3 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY Data ogłoszenia: 8.06.2018 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Bilans kompetencji elektronika” obejmujące:

Świadczenie usługi obejmującej dostarczenie wyżywienia w przerwie zajęć dla uczniów/nnic

- na zajęcia z BGA- 38 posiłków,

- na zajęcia z ESD - 19 posiłków,

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajdują się pod podanymi linkami:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY Data ogłoszenia: 08.06.2018 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Bilans Kompetencji Elektronika” obejmujące:
1.  Przeprowadzenie zajęć z zakresu montażu/demontażu i regeneracji komponentów BGA w tym komponentów pracujących w przestrzeni kosmicznej (BGA) dla 19 uczniów/uczennic,
2. Przeprowadzenie zajęć z zakresu ochrony antystatycznej w elektronice dla 19 uczniów/uczennic.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1117378

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY Data ogłoszenia: 04.06.2018 r.

Harmonogram wsparcia – CZERWIEC w ramach projektu „Bilans Kompetencji Elektronika” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

CZERWIEC Data ogłoszenia: 04.05.2018 r.

Harmonogram wsparcia – MAJ w ramach projektu „Bilans Kompetencji Elektronika” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

MAJ Data ogłoszenia: 03.04.2018 r.

Harmonogram wsparcia – KWIECIEŃ w ramach projektu „Bilans Kompetencji Elektronika” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

KWIECIEŃ Data ogłoszenia: 01.03.2018 r.

Harmonogram wsparcia – MARZEC w ramach projektu „Bilans Kompetencji Elektronika” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

MARZEC Data ogłoszenia: 09.02.2018 r.

Harmonogram wsparcia – LUTY w ramach projektu „Bilans Kompetencji Elektronika” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

LUTY Data ogłoszenia: 02.01.2018 r.

Harmonogram wsparcia – STYCZEŃ w ramach projektu „Bilans Kompetencji Elektronika” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

STYCZEŃ Data ogłoszenia: 01.12.2017 r.

Harmonogram wsparcia – GRUDZIEŃ w ramach projektu „Bilans Kompetencji Elektronika” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

GRUDZIEŃ Data ogłoszenia: 02.11.2017 r.

Harmonogram wsparcia – LISTOPAD w ramach projektu „Bilans Kompetencji Elektronika” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

LISTOPAD Data ogłoszenia: 17.10.2017 r. 

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Bilans Kompetencji Elektronika” obejmujące zakup voucherów na egzaminy o nazwie:

- 98-349: MTA: Windows Operating System Fundamentals – 48 sztuk

- 98-365: MTA: Windows Server Administration Fundamentals– 48 sztuk

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się poniżej: 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 Data ogłoszenia: 06.10.2017 r.

Harmonogram wsparcia – PAŹDZIERNIK w ramach projektu „Bilans Kompetencji Elektronika” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

PAŹDZIERNIKData ogłoszenia: 18.09.2017 r.

Informacja o projekcie „Bilans Kompetencji Elektronika” na rok szkolny 2017/2018 znajduje się tutaj
Informacja o rekrutacji oraz regulamin rekrutacji w ramach projektu „Bilans Kompetencji Elektronika” na rok szkolny 2017/2018 znajdują się pod podanymi linkami: Informacja, Regulamin

 Poniżej komplet dokumentów rekrutacyjnych dla uczniów

Formularz rekrutacyjny
Deklaracja uczestnictwa
Oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenie równość

Przekazanie praw do wizerunku
Oświadczenie rodzica/opiekuna
Zgoda  na przetwarzanie danych osobowych
Deklaracja uczestnictwa w stażu zawodowym

Zgoda  rodzica/opiekuna na udział w stażu zawodowym Data ogłoszenia: 15.09.2017 r. 

Regulamin rekrutacji dla nauczycieli w ramach projektu „Bilans Kompetencji Elektronika” na rok szkolny 2017/2018 znajduje się pod podanym linkiem:  Regulamin

Poniżej komplet dokumentów rekrutacyjnych dla nauczycieli:

 Formularz Rekrutacyjny

 Deklaracja uczestnictwa w projekcie

 Oświadczenie uczestnika Projektu

Oświadczenie o realizacji równości szans i niedyskryminacji

Przekazanie praw do wizerunku

Oświadczenie uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowychData ogłoszenia: 14.07.2017 r.

Harmonogram wsparcia – CZERWIEC- SIERPIEŃ w ramach projektu „Bilans Kompetencji Elektronika” znajduje się pod podanymi poniżej linkami:

CZERWIEC
LIPIEC

SIERPIEŃData ogłoszenia: 27.06.2017 r.

STAŻE ZAWODOWE:

Regulamin staży zawodowych w ramach projektu "Bilans Kompetencji Elektronika"

Wniosek o przyznanie stypendium stażowego - wzór Data ogłoszenia: 27.06.2017 r.
Zmiana treści ogłoszenia oraz zmiana terminu składania ofert.
Zapytanie ofertowe nr 6/MCDZ/BKE/2017 – aktualizacja
Wzór umowy  - aktualizacja
Załącznik nr 2
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCYData ogłoszenia: 20.06.2017 r.
Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Bilans Kompetencji Elektronika” obejmujące:
dojazd na staże oraz powrót z miejsca stażu – usługa transportowa dla 50 uczniów/uczennic zakwalifikowanych do ww. projektu w okresie lipiec sierpień 2017.
Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się poniżej:
Zapytanie ofertowe nr 6/MCDZ/BKE/2017
Wzór umowy
Załącznik nr 2Data ogłoszenia: 16.06.2017 r.
Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Bilans Kompetencji Elektronika” obejmujące:
przeprowadzenie profilaktycznych badań lekarskich i wydanie orzeczeń lekarskich.
Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się poniżej:
Zapytanie ofertowe nr 5/MCDZ/BKE/2017
Wzór umowy
Zawiadomienie o wyborze WykonawcyData ogłoszenia: 12.06.2017 r.
Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „ Bilans Kompetencji Elektronika” obejmujące:
przeprowadzenie szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – instruktaż ogólny.
Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się poniżej:
Zapytanie ofertowe nr 4/MCDZ/BKE/2017
Wzór umowy
Zawiadomienie o wyborze WykonawcyData ogłoszenia: 18.05.2017
Harmonogram wsparcia – MAJ- CZERWIEC w ramach projektu „ Bilans Kompetencji Elektronika” znajduje się pod podanym linkiem:
Harmonogram_Maj_CzerwiecData ogłoszenia: 20.04.2017 r.
Harmonogram wsparcia- MAJ- CZERWIEC w ramach projektu „ Bilans Kompetencji Elektronika” znajduje się pod podanym linkiem: Harmonogram_Maj_Czerwiec
Aktualizacja- Harmonogram wsparcia – LUTY- KWIECIEŃ w ramach projektu „Bilans Kompetencji Elektronika” znajduję się pod podanym linkiem: Harmonogram_Luty_KwiecieńData ogłoszenia: 07.04.2017 r.
Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „ Bilans Kompetencji Elektronika” obejmujące:
Przeprowadzenie warsztatów z doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 200 uczniów/uczennic.
Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się poniżej:
Zapytanie ofertowe nr 3/MCDZ/BKE/2017
Załączniki
Wzór umowy
Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy 
Data ogłoszenia: 31:03.2017 r.
Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Bilans Kompetencji Elektronika” obejmujące:
Szkolenia z zakresu:
1. MikroTik Certified Network Associate dla 12 osób,
2. MikroTik Certified Wireless Engineer dla 12 osób,
3. MikroTik Certified Routing Engineer dla 12 osób.
Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajdują się pod podanym linkiem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1028025

Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy
Postępowanie po terminie składania ofert zostało zablokowaneData ogłoszenia: 24.03.2017 r.
Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Bilans Kompetencji Elektronika” obejmujące:
Przeprowadzenie warsztatów z doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 200 uczniów/uczennic
Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się poniżej:
Zapytanie ofertowe nr 1/MCDZ/BKE/2017
Załączniki
Wzór umowy
Zapytanie nierozstrzygnięte – Brak ofert
Data ogłoszenia: 13.03.2017 r.
Aktualny harmonogram wsparcia w ramach projektu „Bilans Kompetencji Elektronika” nr Projektu WND-RPSL.11.02.03-24-02DA/16 znajduje się pod podanym linkiem : Harmonogram Data ogłoszenia: 07.02.2017 r.
Aktualny harmonogram wsparcia w ramach projektu „Bilans Kompetencji Elektronika” nr Projektu WND-RPSL.11.02.03-24-02DA/16
Znajduje się pod linkiem: Harmonogram
Data ogłoszenia: 08.12.2016 r.
Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Bilans Kompetencji Elektronika” obejmujące”
1. Wyposażenie do mobilnej pracowni zawodowej: 24 laptopy z oprogramowaniem ( transport, dostawa i montaż oraz przeszkolenie min. 2 nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie obsługi zainstalowanego sprzętu.
Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem:
https://bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1014099
Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy
Postępowanie po terminie składania ofert zostało zablokowaneData ogłoszenia: 05.12.2016 r.
Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Bilans Kompetencji Elektronika” obejmujące:
1. Szkolenie z zakresu SUSE LINUX ENTERPRISE 11 SP2 ADMINISTRATION dla 12 osób,
2. Szkolenia z zakresu MS 20411 Administracja Windows Server 2012 dla 12 osób
3. Szkolenia z zakresu: MikroTik Certified Network Associate, MikroTik Certified Wireless Engineer i MikroTik Certified Routing Engineer dla 12 osób.
Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1013594
Zawiadomienie o wyborze Wykonawców
Postępowanie po terminie składania ofert zostało zablokowaneData ogłoszenia: 15.11.2016 r.
Harmonogram wsparcia w ramach projektu „Bilans Kompetencji Elektronika” nr Projektu WND-RPSL.11.02.03-24-02/DA/16 znajduje się pod podanym linkiem: HarmonogramData ogłoszenia: 26.10.2016 r.
Regulamin wsparcia dla nauczycieli w ramach projektu „Bilans Kompetencji Elektronika” znajduje się pod podanym linkiem: Regulamin.Data ogłoszenia: 08.10.2016 r.
Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Bilans Kompetencji Elektronika” obejmujące:
1. Szkolenia z zakresu SUSE LINUX ENTERPRISE 11 SP2 ADMINISTRATION dla 12 osób
2. Szkolenia z zakresu MS 20411 Administracja Windows Server 2012 dla 12 osób
Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1009580Data ogłoszenia: 08.10.2016 r.
Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Bilans Kompetencji Elektronika” obejmujące:
1. Przeprowadzenie zajęć z zakresu nowoczesnego montażu pakietów elektronicznych (IPC) z elementami SPACE dla 100 uczniów/uczennic,
2.  Przeprowadzenie zajęć z zakresu montażu/demontażu i regeneracji komponentów BGA w tym komponentów pracujących w przestrzeni kosmicznej (BGA) dla 40 uczniów/uczennic,
3. Przeprowadzenie zajęć z zakresu ochrony antystatycznej w elektronice dla 40 uczniów/uczennic.
Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view.10008696Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Bilans Kompetencji Elektronika” dotyczące:
1. Wyposażenia 9 stanowisk do pracowni praktycznej nauki zawodu dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu,
2. Doposażenia miejsca pracy stażysty w elementy zużywalne dla 50 uczniów/uczennic Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu,
3. Doposażenie stażysty w odzież ochronną dla 100 uczniów/uczennic Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu,
Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1008694Data ogłoszenia: 29.09.2016 r.
Informacja o projekcie „Bilans Kompetencji Elektronika” znajduje się tutaj
Informacja o rekrutacji oraz regulamin rekrutacji w ramach projektu „Bilans Kompetencji Elektronika” znajdują się pod podanymi linkami: Informacja, Regulamin

Zapisz

projektowanie stron www