A-|A+AAAA
fb

www.fb.com/mcdz0

mail

biuro@mcdz.com.pl

telefon +48 54 230 09 25
telefon

+48 572 408 866

Facebook

Nowe horyzonty

 

Data ogłoszenia: 25.06.2021 r.

Harmonogram staży 2021 oraz Regulamin stażu w ramach proj. "Nowe horyzonty" znajduje się pod poniższym linkiem:

staże 2021

regulaminData ogłoszenia: 02.01.2021 r.

Harmonogram form wsparcia na miesiąc styczeń-marzec 2021 w ramach proj. "Nowe horyzonty" znajduje się pod poniższym linkiem:

styczeń- marzec 2021Data ogłoszenia: 01.10.2020 r.

Harmonogram form wsparcia na miesiąc październik 2020 w ramach proj. "Nowe horyzonty" znajduje się pod poniższym linkiem:

październik 2020 Data ogłoszenia: 07.09.2020 r.

Regulamin rekrutacji 2020/2021 w ramach projektu „Nowe horyzonty” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

Regulamin Data ogłoszenia: 06.07.2020 r.

Harmonogram stażu 2020 w ramach projektu „Nowe horyzonty” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

HarmonogramData ogłoszenia: 01.07.2020 r.

Regulamin stażu 2020 w ramach projektu „Nowe horyzonty” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

Regulamin Data ogłoszenia: 17.03.2020 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Nowe horyzonty” obejmujące: 

- Przeprowadzenie zajęć z Programowanie sterowników PLC

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1239157

Zawiadomienie o wyborze Data ogłoszenia: 01.03.2020 r.

Harmonogram form wsparcia na miesiąc marzec 2020 w ramach proj. "Nowe horyzonty" znajduje się pod poniższym linkiem:

Marzec 2020Data ogłoszenia: 01.02.2020 r.

Harmonogram form wsparcia na miesiąc luty 2020 w ramach proj. "Nowe horyzonty" znajduje się pod poniższym linkiem:

Luty 2020 Data ogłoszenia: 31.12.2019 r.

Harmonogram form wsparcia na miesiąc styczeń 2020 w ramach proj. "Nowe horyzonty" znajduje się pod poniższym linkiem:

Styczeń 2020Data ogłoszenia: 10.11.2019 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Nowe horyzonty” obejmujące: 

Część I – Wyposażenie pracowni zawodowej hybrydowej (transport, dostawa, montaż)– doposażenie istniejącej pracowni w stanowisko do instalacji, uruchamiania i eksploatacji urządzeń automatyki symulujące automatyczny proces lutowania – zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1
Część II - Wyposażenie stażystów w odzież ochronną - 50 kompletów – zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1
Część III - Doposażenie pracowni zawodowej hybrydowej w 14 stanowisk roboczych dedykowane do strefy zapewniającej ochronę antystatyczną w elektronice (stoły i krzesła) – zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1216783

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY

część I

część II

część IIIData ogłoszenia: 04.11.2019 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Nowe horyzonty” obejmujące: 

 • Przeprowadzenie zajęć „Nowoczesne metody montażu i napraw pakietów elektronicznych zawierających elementy SPACE i BGA ze szczególnym zwróceniem uwagi na ochronę antystatyczną we współczesnej branży elektronicznej dla 100 uczniów (10 grup średnio po 10os.), każda grupa 72h (9 dni x 8h), razem 720h
 • Przeprowadzenie zajęć z „Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7 - 1200 – kurs podstawowy dla nauczycieli - 1 grupa po 5 osób, 5 dni

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1215650#

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY:

część 1

część 2Data ogłoszenia: 25.10.2019 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Nowe horyzonty” obejmujące:

Świadczenie usługi obejmującej dostarczenie wyżywienia w przerwie zajęć dla uczniów/nnic

 • na zajęcia z Nowoczesne metody montażu i napraw pakietów elektronicznych zawierających elementy SPACE i BGA ze szczególnym zwróceniem uwagi na ochronę antystatyczną we współczesnej branży elektronicznej dla 100 uczniów/uczennic (10 grup średnio po 10 osób), Każda grupa 9 dni, razem na wszystkie zajęcia 900 posiłków 
 • na zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 100 uczniów/uczennic (10 grup po 10 osób), każda grupa 2 spotkania, razem na wszystkie zajęcia 200 posiłków

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajdują się pod podanymi linkami:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Zawiadomienie o wyborze Data ogłoszenia: 14.10.2019 r. 

Regulamin rekrutacji w ramach projektu „Nowe horyzonty” na rok szkolny 2019/2020 znajduje się pod podanym linkiem: Regulamin

Poniżej komplet dokumentów rekrutacyjnych dla uczniów:

Dokumenty rekrutacyjneMiędzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego oraz Gmina Miasto Dąbrowa Górnicza i  Techniczne Zakłady Naukowe w Dąbrowie Górniczej rozpoczyna realizację projektu „Nowe horyzonty”  nr Projektu WND-RPSL.11.02.03-24-0303/18 w ramach Osi Priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów/uczennic na kierunku technik elektronik, elektryk, informatyk Technicznych Zakładów Naukowych
w Dąbrowie Górniczej.

Poniżej przedstawione zostały przewidziane w projekcie działania oraz planowane efekty:

 1. Realizację kursów specjalistycznych dla uczniów
 • Nowoczesne metody montażu i napraw pakietów elektronicznych zawierających elementy SPACE i BGA ze szczególnym zwróceniem uwagi na ochronę antystatyczną we współczesnej branży elektronicznej
 • Programowanie sterowników PLC
 1. Realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 100 uczniów/ uczennic TZN –
  z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów objętych wsparciem. Po zakończeniu uczniowie otrzymają zaświadczenia
 2. Organizację płatnych staży zawodowych dla najlepszych 50 uczestników projektu (25 z roku szkolnego 2019/2020 i 25 z roku szkolnego 2020/2021) – staże podniosą kwalifikacje zawodowe uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmacniają ich zdolności do zatrudnienia. 
 3. Tworzenie w szkole warunków kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie szkoły
  w nowoczesny sprzęt do pracowni elektronicznej – zwiększenie atrakcyjności prowadzonych zajęć, możliwość szkolenia i poszerzenia umiejętności uczniów
 4. Szkolenie z Programowania sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7-1200 – kurs podstawowy dla nauczycieli.

 

Wartość projektu – 1 996 884,52 zł

Dofinansowanie z EFS – 1 697 351,84 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa – 199 688,45 zł

Wkład własny – 99 844,23 zł

Okres realizacji projektu: 01.10.2019 – 30.09.2021

projektowanie stron www