A-|A+AAAA
fb

www.fb.com/mcdz0

mail

biuro@mcdz.com.pl

telefon +48 54 230 09 25
telefon

+48 572 408 866

Facebook

Fachowcy z Działdowa


Data ogłoszenia: 11.06.2024 r.

Regulamin rekrutacji oraz komplet dokumentów rekrutacyjnych dla nauczycieli z Zespołu Szkół nr 1 w Działdowie znajdują się poniżej:

Regulamin

Dokumenty rekrutacyjne


 Data ogłoszenia: 03.06.2024 r.

Harmonogram wsparcia dla uczniów/nic z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie na miesiąc czerwiec 2024 w ramach projektu „Fachowcy z Działdowa" znajduje się poniżej:

Harmonogram


Data ogłoszenia: 03.06.2024 r.

Harmonogram wsparcia dla uczniów/nic z Zespołu Szkół nr 1 w Działdowie na miesiąc czerwiec 2024 w ramach projektu „Fachowcy z Działdowa" znajduje się poniżej:

Harmonogram


Data ogłoszenia: 15.05.2024 r.

Harmonogram wsparcia dla uczniów/nic z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie na miesiąc maj 2024 w ramach projektu „Fachowcy z Działdowa" znajduje się poniżej:

Harmonogram


Data ogłoszenia: 15.05.2024 r.

Harmonogram wsparcia dla uczniów/nic z Zespołu Szkół nr 1 w Działdowie na miesiąc maj 2024 w ramach projektu „Fachowcy z Działdowa" znajduje się poniżej:

Harmonogram


Data ogłoszenia: 09.05.2024 r.

Zaproszenie do składania ofert  w ramach projektu ,,Fachowcy z Działdowa” obejmujące szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe uczniów/nic z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższym linku:

Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia "Fachowcy z Działdowa" (funduszeeuropejskie.gov.pl) 

Zawiadomienie o wyborze dla części I

Zawiadomienie o wyborze dla części II


 Data ogłoszenia: 26.04.2024 r.

Zaproszenie do składania ofert  w ramach projektu ,,Fachowcy z Działdowa” obejmujące szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe uczniów/nic z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższym linku:

Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia "Fachowcy z Działdowa" (funduszeeuropejskie.gov.pl)

Zawiadomienie o wyborze dla części I

Zawiadomienie o wyborze dla części II


Data ogłoszenia: 26.04.2024 r.

Zaproszenie do składania ofert  w ramach projektu ,,Fachowcy z Działdowa” obejmujące szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe uczniów/nic z Zespołu Szkół nr 1 w Działdowie. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższym linku:

Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia "Fachowcy z Działdowa" (funduszeeuropejskie.gov.pl)

Zawiadomienie o wyborze


Data ogłoszenia: 08.04.2024 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Fachowcy z Działdowa” obejmujące dostarecznie wyżywienia w przerwie zajęć dla uczniów/nic. Szczegółowe informacje znajdują sie w poniższym linku:

Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia "Fachowcy z Działdowa" (funduszeeuropejskie.gov.pl) 

Zawiadomienie o wyborze


 Data ogłoszenia: 04.04.2024 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Fachowcy z Działdowa” obejmujące szkolenia informatyczne dla uczniów/nic z Zespołu Szkół nr 1 w Działdowie.  Szczegółowe informacje znajdują sie w poniższym linku:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/187546 

Zawiadomienie o wyborze dla części I

Zawiadomienie o wyborze dla części II


Data ogłoszenia: 13.03.2024 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Fachowcy z Działdowa” obejmujące dostarecznie wyżywienia w przerwie zajęć dla uczniów/nic. Szczegółowe informacje znajdują sie w poniższym linku:

Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia „Fachowcy z Działdowa” (funduszeeuropejskie.gov.pl)

W wyżej wymienionym postępowaniu nie wyłoniono wykonawcy. 


Data ogłoszenia: 12.02.2024 r.

Regulamin rekrutacji na I rok realizacji projektu pn. „Fachowcy z Działdowa" oraz komplet dokumentów rekrutacyjnych znajdują się poniżej:

 •  dla Zespołu Szkół nr 1 w Działdowie

Regulamin

Dokumenty rekrutacyjne

 • dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie

Regulamin

Dokumenty rekrutacyjne


 Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o. i Powiat Działdowski/Zespół Szkół nr 1 w Działdowie oraz Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie rozpoczyna realizację projektu pt. „Fachowcy z Działdowa” realizowanego w ramach Priorytetu 6. Edukacja i kompetencje EFS+, Działanie 6.4 Edukacja zawodowa, regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów z Technikum nr 1
w Zespole Szkół nr 1 w Działdowie i 60 uczniów z Technikum w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Działdowie poprzez organizację szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe, organizację szkoleń zwiększających kompetencje naukowo-techniczne, przeprowadzenie programu doradztwa edukacyjno-zawodowego, przeprowadzenie zajęć z edukacji finansowej dla uczniów ZS i ZSZ, unowocześnienie oferty kształcenia dla kierunku t. informatyk i t. programista (w ZS) i t. mechatronik
(w ZSZ) poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia do pracowni zawodowych w ZS i ZSZ i modernizację sieci komputerowej w ZS, organizację staży uczniowskich dla 100 uczniów z ZS i 60 uczniów z ZSZ, wsparcie 7 nauczycieli z ZS poprzez organizację szkolenia. 

Grupą docelową w projekcie jest 100 uczniów w Zespole Szkół nr 1 w Działdowie z kierunków technik informatyk, programista i 60 uczniów w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. Sylwestra Kaliskiego
w Działdowie z kierunków technik mechatronik, elektryk oraz 7 nauczycieli w Zespole Szkół nr 1
w Działdowie. 

W ramach projektu przewiduje się:

 • Przeprowadzenie szkoleń dla uczniów:
 1. Współczesne techniki diagnozowania, modyfikacji i napraw ekologicznych pakietów elektronicznych
  w urządzeniach IT z uwzględnieniem elementów SPACE (IPC) dla 100 uczniów z ZS nr 1
 2. Chronię i dbam o środowisko - współczesne, ekologiczne pakiety elektroniczne działające
  w urządzeniach IT, a zjawisko wyładowania elektrostatycznego (ESD) dla 100 uczniów z ZS nr 1
 3. CISCO poziom I dla 100 uczniów z ZS nr 1
 4. CISCO poziom II dla 80 uczniów z ZS nr 1
 5. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa dla 100 uczniów z ZS nr 1  
 6. Współczesne techniki diagnozowania, modyfikacji i napraw ekologicznych pakietów elektronicznych występujących w urządzeniach infrastruktury krytycznej przemysłu 4.0 z uwzględnieniem elementów SPACE (IPC) dla 60 uczniów z ZSZ nr 1
 7. Ochrona antystatyczna urządzeń infrastruktury krytycznej przemysłu 4.0 (ESD) dla 60 uczniów
  z ZSZ nr 1
 8. Projektowanie i tworzenie współczesnych, ekologicznych wiązek kablowych występujących
  w urządzeniach infrastruktury krytycznej przemysłu 4.0 oraz w zastosowaniach SPACE (Wiązki IPC) dla 40 uczniów z ZSZ nr 1
 9. Budowa, konfiguracja i programowanie zautomatyzowanego stanowiska przemysłowego
  z możliwością wykonania ekologicznych połączeń lutowniczych w przemyśle 4.0 i połączeniach SPACE dla 60 uczniów z ZSZ nr 1
 • Realizację programu doradztwa edukacyjno-zawodowego - przeprowadzenie warsztatów dla uczniów ZS nr 1 i ZSZ nr 1
 • Realizację zajęć z edukacji finansowej dla uczniów ZS nr 1 i ZSZ nr 1
 • Organizacja staży uczniowskich dla 100 uczniów z ZS nr 1 i 60 uczniów z ZSZ nr 1
 • Zakup nowoczesnego wyposażenia do pracowni zawodowej w ZS nr 1 (m. in. spawarka światłowodowa, zestaw narzędzi dla spawacza światłowodów, kable światłowodowe, kompletne przełącznice światłowodowe, switche zarządzalne, patchcordy światłowodowe, moduły SFP, szafy rack, korytko
  z maskownicą) i ZSZ nr 1 (stanowisko nauki programowania Cobotów, stacja robocza z monitorem do stanowiska dydaktycznego do nauki programowania Cobotów, zrobotyzowana linia do nauki programowania) oraz modernizację sieci komputerowej w ZS nr 1
 • Realizację szkolenia dla nauczycieli z ZS nr 1: Projektowanie i montaż nowoczesnych środków transmisji światłowodowych dla 7 nauczycieli.   

Efektem projektu będzie:

 • 7 przedstawicieli kadry szkoły uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu
 • 144 uczniów nabędzie kwalifikacje po opuszczeniu programu
 • 90 uczniów z ZS nr 1 w Działdowie uzyska kwalifikacje z zakresu: Współczesne techniki diagnozowania, modyfikacji i napraw ekologicznych pakietów elektronicznych w urządzeniach IT z uwzględnieniem elementów SPACE (IPC)
 • 90 uczniów z ZS nr 1 w Działdowie uzyska kwalifikacje z zakresu: Chronię i dbam o środowisko - współczesne, ekologiczne pakiety elektroniczne działające w urządzeniach IT, a zjawisko wyładowania elektrostatycznego (ESD)
 • 90 uczniów z ZS nr 1 w Działdowie nabędzie kompetencje z zakresu: CISCO poziom I
 • 72 uczniów z ZS nr 1 w Działdowie nabędzie kompetencje z zakresu: CISCO poziom II
 • 90 uczniów z ZS nr 1 w Działdowie nabędzie kompetencje z zakresu: Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa
 • 90 uczniów z ZS nr 1 w Działdowie oraz 54 uczniów z ZSZ nr 1 w Działdowie nabędzie kompetencjez zakresu edukacji finansowej
 • 90 uczniów z ZS nr 1 w Działdowie oraz 54 uczniów ZSZ nr 1 w Działdowie nabędzie kompetencje społeczne i osobiste poprzez udział w warsztatach z zakresu doradztwa zawodowego
 • 54 uczniów ZSZ nr 1 w Działdowie uzyska kwalifikacje z zakresu: Współczesne techniki diagnozowania, modyfikacji i napraw ekologicznych pakietów elektronicznych występujących w urządzeniach infrastruktury krytycznej przemysłu 4.0 z uwzględnieniem elementów SPACE (IPC)
 • 54 uczniów z ZSZ nr 1 w Działdowie uzyska kwalifikacje z zakresu: Ochrona antystatyczna urządzeń infrastruktury krytycznej przemysłu 4.0 (ESD)
 • 36 uczniów z ZSZ nr 1 w Działdowie uzyskali kwalifikacje z zakresu: Projektowanie i tworzenie współczesnych, ekologicznych wiązek kablowych występujących w urządzeniach infrastruktury krytycznej przemysłu 4.0 oraz w zastosowaniach SPACE (Wiązki IPC)
 • 54 uczniów z ZSZ nr 1 w Działdowie nabędzie kompetencje z zakresu: Budowa, konfiguracja i programowanie zautomatyzowanego stanowiska przemysłowego z możliwością wykonania ekologicznych połączeń lutowniczych w przemyśle 4.0 i połączeniach SPACE
 • 1 pracownia dydaktyczna zostanie doposażona w ZS nr 1 w Działdowie w zawodzie technik informatyk
 • 1 pracownia dydaktyczna zostanie doposażona w ZSZ nr 1 w Działdowie w zawodzie technik mechatronik

Projekt umożliwia skorzystanie z usług dostępowych np. tłumaczenie na język migowy. 

Adres biura projektu: Zespół Szkół nr 1 w Działdowie, ul. Grunwaldzka 4, 13-200 Działdowo (gab. 113A), biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz.: 9:00-14:00

Szkolnym Koordynatorem Projektu w Zespole Szkół nr 1 w Działdowie jest
p. Tomasz Nąć- dostępny w gab. 113A, od poniedziałku do piątku w godz.: 9:00-14:00, tel.: 23 697 20 00

Szkolnym Koordynatorem Projektu w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie jest
p. Agnieszka Kornelska- dostępna w sekretariacie szkoły- pok. nr 2 na parterze, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-14:00, tel.: 23 697 27 57

Kierownik projektu: Wioleta Furmańska, tel.: 54 230 09 25, e-mail: wioleta@mcdz.com.pl

Wartość projektu: 5 221 728,64 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 4 438 469,34 zł      

Okres realizacji projektu: 05.02.2024 r. – 31.01.2026 r.

 

#FunduszeUE         #FunduszeEuropejskie

projektowanie stron www