A-|A+AAAA
fb

www.fb.com/mcdz0

mail

biuro@mcdz.com.pl

telefon +48 54 230 09 25
telefon

+48 572 408 866

Facebook

Szkoła Talentów

 

  

Data ogłoszenia: 31.08.2022 r.

Harmonogram wsparcia na wrzesień 2022 r. w ramach projektu "Szkoła talentów" znajdują się poniżej:

Harmonogram  Data ogłoszenia: 01.07.2022 r.

Harmonogram staży 2022 oraz Regulamin stażu w ramach projektu "Szkoła talentów" znajdują się poniżej:

Harmonogram 

Regulamin stażu Data ogłoszenia: 01.06.2022 r.

Harmonogram wsparcia na czerwiec 2022 r. w ramach projektu "Szkoła talentów" znajdują się poniżej:

harmonogram Data ogłoszenia: 26.04.2022 r.

Harmonogram wsparcia na maj 2022 r. w ramach projektu "Szkoła talentów" znajdują się poniżej:

harmonogram  Data ogłoszenia: 01.03.2022 r.

Harmonogram wsparcia na marzec 2022 r. w ramach projektu "Szkoła talentów" znajdują się poniżej:

harmonogram Data ogłoszenia: 01.02.2022 r.

Harmonogram wsparcia na luty 2022 r. w ramach projektu "Szkoła talentów" znajdują się poniżej:

harmonogram Data ogłoszenia: 03.01.2022 r.

Harmonogram wsparcia na styczeń 2022 r. w ramach projektu "Szkoła talentów" znajdują się poniżej:

harmonogram  Data ogłoszenia: 10.11.2021 r.

Harmonogram wsparcia na rok 2021 w ramach projektu "Szkoła talentów" znajdują się poniżej:

harmonogram  Data ogłoszenia: 13.09.2021 r.

Regulamin rekrutacji na rok 2021/2022 w ramach projektu "Szkoła talentów" oraz komplet dokumentów rekrutacyjnych znajdują się poniżej:

Regulamin

DokumentyData ogłoszenia: 28.06.2021 r.

Harmonogram staży 2021 oraz Regulamin stażu w ramach projektu "Szkoła talentów" znajdują się poniżej:

harmonogram 

regulaminData ogłoszenia: 31.05.2021 r.

Harmonogram wsparcia na miesiąc CZERWIEC 2021 w ramach projektu "Szkoła talentów" znajduje się poniżej:

harmonogram Data ogłoszenia: 13.05.2021 r.

Harmonogram wsparcia na miesiąc MAJ-CZERWIEC 2021 w ramach projektu "Szkoła talentów" znajduje się poniżej:

harmonogram Data ogłoszenia: 06.05.2021 r.

Harmonogram wsparcia na miesiąc MAJ-CZERWIEC 2021 w ramach projektu "Szkoła talentów" znajduje się poniżej:

harmonogram Data ogłoszenia: 30.04.2021 r.

Harmonogram wsparcia na miesiąc MAJ 2021 w ramach projektu "Szkoła talentów" znajduje się poniżej:

harmonogram Data ogłoszenia: 15.04.2021 r.

Harmonogram wsparcia na miesiące kwiecień 2021 w ramach projektu "Szkoła talentów" znajduje się poniżej:

harmonogram Data ogłoszenia: 22.03.2021 r.

Harmonogram wsparcia na miesiąc marzec 2021 w ramach projektu "Szkoła talentów" znajduje się poniżej:

harmonogram Data ogłoszenia: 18.03.2021 r.

Harmonogram wsparcia na miesiąc marzec 2021 w ramach projektu "Szkoła talentów" znajduje się poniżej:

harmonogram Data ogłoszenia: 17.02.2021 r.

Harmonogram wsparcia na miesiąc luty-marzec 2021 w ramach projektu "Szkoła talentów" znajduje się poniżej:

harmonogram Data ogłoszenia: 08.02.2021 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Szkoła Talentów”.

W skład zamówienia wchodzi:

-Dostawa materiałów zużywalnych na staż dla uczniów/uczennic

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem: 

Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia "Szkoła talentów" (funduszeeuropejskie.gov.pl)

Zawiadomienie o wyborze wykonawcyData ogłoszenia: 08.02.2021 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Szkoła Talentów”.

W skład zamówienia wchodzi:

-Dostawa odzieży ochronnej na staż dla uczniów/uczennic

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem: 

Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia "Szkoła talentów" (funduszeeuropejskie.gov.pl)

Zawiadomienie o wyborze wykonawcyData ogłoszenia: 03.02.2021 r.

Harmonogram wsparcia na miesiąc luty 2021 w ramach projektu "Szkoła talentów" znajduje się poniżej:

harmonogram Data ogłoszenia: 10.12.2020 r.

Harmonogram wsparcia na miesiąc grudzień 2021 w ramach projektu "Szkoła talentów" znajduje się poniżej:

harmonogram Data ogłoszenia: 03.12.2020 r.

Harmonogram wsparcia na miesiąc grudzień 2021 w ramach projektu "Szkoła talentów" znajduje się poniżej:

harmonogram Data ogłoszenia: 13.11.2020 r.

Harmonogram wsparcia - diagnoza indywidualna na miesiąc listopad 2020 w ramach projektu "Szkoła talentów" znajduje się poniżej:

harmonogram 2Data ogłoszenia: 06.11.2020 r.

Harmonogram wsparcia - diagnoza indywidualna na miesiąc listopad 2020 w ramach projektu "Szkoła talentów" znajduje się poniżej:

harmonogram Data ogłoszenia: 14.10.2020 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Szkoła Talentów” obejmujące:

Świadczenie usługi obejmującej dostarczenie wyżywienia dla uczniów w przerwie zajęć:

- na zajęcia z Zaawansowanych metod lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej IPC dla 100 uczniów/uczennic (10 grup  średnio po 10 osób), każda grupa 6 dni tj. 60 posiłków na grupę, razem na wszystkie zajęcia 600 posiłków,

- na zajęcia z Pakietów elektronicznych z komponentami Ball Grid Array w praktyce, w tym również zastosowania SPACE BGA dla 100 uczniów/uczennic (10 grup średnio po 10 osób), każda grupa 2 dni, tj. 20 posiłków na grupę, razem na wszystkie zajęcia 200 posiłków,

- na zajęcia z Elektryczność statyczna, a urządzenia elektroniczne (ESD) w tym również zawierające komponenty SPACE  dla 100 uczniów/uczennic (10 grup średnio po 10 osób), każda grupa 1 dzień, tj. 10 posiłków na grupę, razem na wszystkie zajęcia 100 posiłków,

- na warsztaty z komunikacji i umiejętności miękkich dla 100 uczniów/uczennic ( 10 grup średnio po 10 osób), każda grupa 2 dni, tj. razem na wszystkie zajęcia 200 posiłków.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajdują się pod podanymi linkami:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Zawiadomienie o wyborze wykonawcyData ogłoszenia: 05.10.2020 r.

Regulamin rekrutacji na rok 2020/2021 w ramach projektu "Szkoła talentów" oraz komplet dokumentów rekrutacyjnych znajdują się poniżej:

Regulamin

DokumentyData ogłoszenia: 02.10.2020 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Szkoła Talentów”.

W skład zamówienia wchodzi:

-Przeprowadzenie zajęć z zakresu „Zaawansowanych metod lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej (IPC)”

-Przeprowadzenie zajęć z zakresu „Pakietów elektronicznych z komponentami Ball Grid Array w praktyce, w tym również zastosowania SPACE (BGA)”

-Przeprowadzenie zajęć z zakresu „Elektryczność statyczna, a urządzenia elektroniczne (ESD) w tym również zawierające komponenty SPACE”

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/9612

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy 

 „Szkoła Talentów” – informacja o projekcie

 

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o. o. oraz Gmina Olsztyn/Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie rozpoczyna realizację projektu 
„Szkoła Talentów” nr Projektu RPWM.02.04.01-28-0034/19 
w ramach Osi Priorytetowej 2: Kadry dla gospodarki, Działania 2.4: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów/uczennic na kierunku technik elektryk, technik elektronik oraz technik automatyk w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie, poprzez przeprowadzenie indywidualnej diagnozy uczniów, organizacje szkoleń z zakresu nowoczesnej elektroniki, przeprowadzenie warsztatów rozwijających kompetencje miękkie, organizację staży zawodowych.

Poniżej przedstawione zostały przewiedziane w projekcie działania oraz planowane efekty:

  1. Realizację kursów i zajęć specjalistycznych dla uczniów:
  • Indywidualna diagnoza uczniów dla 100 uczniów/uczennic
  • Zaawansowane metody lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej (IPC) dla 100 uczniów/uczennic
  • Pakiety elektroniczne z komponentami Ball Grid Array w praktyce, w tym również zastosowania SPACE (BGA) dla 100 uczniów/ uczennic
  • Elektryczność statyczna, a urządzenia elektroniczne (ESD) dla 100 uczniów/uczennic

 

  1. Realizację warsztatów z komunikacji i umiejętności miękkich dla 100 uczniów/uczennic.

 

  1. Organizację płatnych staży zawodowych dla 100 uczestników projektu (50 z roku szkolnego 2020/21 i 50 z roku szkolnego 2021/22) – staże podniosą kwalifikacje zawodowe uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmacniają ich zdolności do zatrudnienia.

 

 

Wartość projektu – 1 998 768,00 zł

Dofinansowanie z EFS – 1 698 952,80 zł

Wkład własny – 199 876,80 zł

Okres realizacji projektu: 1.10.2020 – 30.09.2022 r.

projektowanie stron www