A-|A+AAAA
fb

www.fb.com/mcdz0

mail

biuro@mcdz.com.pl

telefon +48 54 230 09 25
telefon

+48 572 408 866

Facebook

Szkolnictwo Zawodowe

MCDZ realizuje swoje zadania poprzez m.in. tworzenie i realizację projektów z zakresu szkolnictwa zawodowego oraz podnoszenia umiejętności zawodowych osób dorosłych. MCDZ pośredniczy w nawiązywaniu kontaktów między firmami z branży elektronicznej i pokrewnymi, a szkołami zawodowymi i uczelniami wyższymi. MCDZ profesjonalnie kasyno 1xslot wyszukuje firmy, które mają potrzebę przyjęcia stażystów, praktykantów oraz kontaktuje je z szkołami, które kształcą w kierunkach, na które jest zapotrzebowanie.

 

Za pośrednictwem MCDZ uczniowie szkół zawodowych mają możliwość odbycia szkoleń zawodowych oraz praktyk technologicznych. Szkołom dzięki takiej współpracy otwiera się dostęp do najnowocześniejszej „bazy dydaktycznej" a co więcej, mają szansę wypróbowania sprzętu i zaplanowania w diagnozie potrzeb zakupu tego rodzaju wyposażenia. Dla uczniów z kolei to możliwość zdobycia wiedzy praktycznej oraz jakże cennego w dzisiejszych czasach doświadczenia zawodowego.  Działania MCDZ  mają na celu podniesienie konkurencyjności młodzieży na rynku pracy poprzez organizację zajęć dodatkowych i programu doradztwa zawodowego, doposażenie pracowni w niezbędne stanowiska zawodowe oraz zapewnienie praktyk i staży. MCDZ realizuje projekty z zakresu współpracy i wymiany międzynarodowej w ramach programu Erasmus +.


MCDZ to również działania na rzecz promocji kobiet w branżach takich jak: elektronika, informatyka, czy innych (akcja promocyjna w gimnazjach zachęcająca dziewczyny do pójścia do szkół zawodowych o profilu elektronicznym, informatycznym,  itd.)


MCDZ to również działania na rzecz podnoszenia aktywności i wspierania osób bezrobotnych.  MCDZ pośredniczy między PUP, a przedsiębiorstwami poszukującymi pracowników. MCDZ organizuje szkolenia przygotowujące potencjalnych pracowników na konkretne stanowiska. Tym samym zwiększają się szanse zatrudnienia osób bezrobotnych. Pracodawcy z kolei dzięki takiej współpracy mają dostęp do wykwalifikowane kadry pracowniczej.

projektowanie stron www