A-|A+AAAA
fb

www.fb.com/mcdz0

mail

biuro@mcdz.com.pl

telefon +48 54 230 09 25
telefon

+48 572 408 866

Facebook

Nowa jakość kształcenia

 

Data ogłoszenia: 26.06.2020 r.

Harmonogram stażu 2020 w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

HarmonogramData ogłoszenia: 25.06.2020 r.

Regulamin stażu 2020 w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

RegulaminData ogłoszenia: 31.12.2019 r.

Harmonogram wsparcia – styczeń- luty w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

Styczeń-lutyData ogłoszenia: 02.12.2019 r.

Harmonogram wsparcia – grudzień w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

GRUDZIEŃData ogłoszenia: 27.09.2019 r.

Harmonogram wsparcia – wrzesień-październik w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

WRZESIEŃ- PAŹDZIERNIKData ogłoszenia: 11.09.2019 r. 

Regulamin rekrutacji w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia” na rok szkolny 2019/2020 znajduje się pod podanym linkiem: Regulamin

Poniżej komplet dokumentów rekrutacyjnych dla uczniów:

Dokumenty rekrutacyjneData ogłoszenia: 02.05.2019 r.

Harmonogram staży oraz Regulamin stażu w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia” znajdują się pod podanymi poniżej linkami:

Harmonogram

RegulaminData ogłoszenia: 01.04.2019 r.

Harmonogram wsparcia – Kwiecień w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

KWIECIEŃ


Data ogłoszenia: 28.02.2019 r.

Harmonogram wsparcia – Marzec w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

MARZECData ogłoszenia: 13.02.2019 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia” obejmujące:

-doposażenie pracowni zawodowej w 15 stanowisk komputerowych dla uczniów/uczennic.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajdują się pod podanymi linkami:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCYData ogłoszenia: 30.01.2019 r.

Harmonogram wsparcia – Luty w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

LUTYData ogłoszenia: 03.01.2019 r.

Harmonogram wsparcia – STYCZEŃ w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

STYCZEŃData ogłoszenia: 09.11.2018 r.

Harmonogram wsparcia – LISTOPAD-GRUDZIEŃ w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

LISTOPAD-GRUDZIEŃData ogłoszenia: 30.10.2018 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia” obejmujące:

Świadczenie usługi obejmującej dostarczenie wyżywienia w przerwie zajęć dla uczniów/nnic

  • na zajęcia z Nowoczesne metody montażu i napraw pakietów elektronicznych zawierających elementy SPACE i BGA ze szczególnym zwróceniem uwagi na ochronę antystatyczną we współczesnej branży elektronicznej dla 100 uczniów/uczennic (10 grup średnio po 10 osób), Każda grupa 9 dni, razem na wszystkie zajęcia 900 posiłków 
  • na zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 100 uczniów/uczennic (10 grup po 10 osób), każda grupa 2 spotkania, razem na wszystkie zajęcia 200 posiłków

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajdują się pod podanymi linkami:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTYData ogłoszenia: 18.10.2018 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia” obejmujące: 

  • zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu "Nowoczesnych metod montażu i napraw pakietów elektronicznych zawierających elementy SPACE i BGA ze szczególnym zwróceniem uwagi na ochronę antystatyczną we współczesnej branży elektronicznej" dla 100 uczniów.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143925

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY Data ogłoszenia: 15.10.2018 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia” obejmujące: 

- doposażenie pracowni zawodowej dla elektroników

- doposażenie miejsca pracy stażysty w elementy zużywalne

- wyposażenie stażystów w odzież ochronną.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143085

Treść ogłoszenia została zmieniona w dniu 20.10.2018r. Dokonano zmiany załącznika nr 2- Oferta. 

Treść ogłoszenia została zmieniona w dniu 22.10.2018. Zmiana dotyczyła części III Zapytania ofertowego -dostawa doposażenia stażysty w odzież ochronną. Dokonano korekt w Zapytaniu ofertowym oraz w załącznikach: SOPZ, Oferta, Specyfikacja oferowanego wyposażenia, wzór umowy- zmieniając w dokumentach ilość koszulek ESD oraz termin składania ofert do 24.10.2018r. 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY

Część 1

Część 2

Część 3

Część 4Data ogłoszenia: 01.10.2018 r. 
Regulamin rekrutacji w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia” na rok szkolny 2018/2019 znajduje się pod podanym linkiem: Regulamin

Poniżej komplet dokumentów rekrutacyjnych dla uczniów

Formularz rekrutacyjny

Karta rekomendacji wychowawcy

Karta oceny formularza
Deklaracja uczestnictwa

Oświadczenie uczestnika

Oświadczenie 

Oświadczenie rodzica/opiekuna Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego oraz Miasto Dabrowa Górnicza i  Techniczne Zakłady Naukowe w Dąbrowie Górniczej rozpoczyna realizację projektu „Nowa jakość kształcenia”  nr Projektu WND-RPSL.11.02.03-24-0820/17 w ramach Osi Priorytetowej XI. Wzmacnianie potencjału edukacyjnego dla Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów/uczennic na kierunku technik elektronik  Technicznych Zakładów Naukowych w Dąbrowie Górniczej.

Poniżej przedstawione zostały przewidziane w projekcie działania oraz planowane efekty:

1.  Realizację kursów specjalistycznych dla uczniów

  • Nowoczesne metody montażu i napraw pakietów elektronicznych zawierających elementy SPACE i BGA ze szczególnym zwróceniem uwagi na ochronę antystatyczną we współczesnej branży elektronicznej

2.  Realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 100 uczniów/ uczennic TZN – z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów objętych wsparciem. Po zakończeniu uczniowie otrzymają zaświadczenia.

3.  Organizację płatnych staży zawodowych dla najlepszych 52 uczestników projektu (26 z roku szkolnego 2018/19 i 26 z roku szkolnego 2019/20) – staże podniosą kwalifikacje zawodowe uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmacniają ich zdolności do zatrudnienia. 

4. Tworzenie w szkole warunków kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt do pracowni elektronicznej – zwiększenie atrakcyjności prowadzonych zajęć, możliwość szkolenia i poszerzenia umiejętności uczniów

 

Wartość projektu – 1 998 715,31 zł

Dofinansowanie z EFS – 1 698 908,01 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa – 199 871,53 zł

Wkład własny – 99 935,77 zł

Okres realizacji projektu: 1.09.2018 – 30.09.2020

projektowanie stron www