A-|A+AAAA
fb

www.fb.com/mcdz0

mail

biuro@mcdz.com.pl

telefon +48 54 230 09 25
telefon

+48 572 408 866

Facebook

Spójrz w swoją przyszłość techniku

fundusze europejskie

Data ogłoszenia: 21.06.2019r.

Harmonogram staży oraz Regulamin stażu w ramach projektu "Spójrz w swoją przyszłość techniku" znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

Harmonogram

RegulaminData ogłoszenia: 31.05.2019r.

Harmonogram wsparcia na miesiąc czerwiec w ramach projektu "Spójrz w swoją przyszłość techniku" znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

CzerwiecData ogłoszenia: 16.05.2019 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Spójrz w swoją przyszłość techniku” obejmujące:

  • Doposażenie stażysty w materiały zużywalne – 50 szt. (środek do czyszczenia, szczypce płaskie, obcinaczka, chusteczki do czyszczenia, pinceta x 2, taśma absorbująca spoiwo lutownicze)

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185316

Zawiadomienie o wyborze wykonawcyData ogłoszenia: 28.09.2018 r.

Harmonogram wsparcia na rok szkolny 2018/2019 w ramach projektu "Spójrz w swoją przyszłość techniku" znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

2018/2019Data ogłoszenia: 17.09.2018 r. 
Regulamin rekrutacji w ramach projektu "Spójrz w swoją przyszłość techniku" na rok szkolny 2018/2019 znajduje się pod podanym linkiem: Regulamin

Poniżej komplet dokumentów rekrutacyjnych dla nauczycieli:

Formularz zgłoszeniowy

Deklaracja uczestnictwa
Oświadczenie uczestnika 

Oświadczenia i zgodyData ogłoszenia: 10.09.2018 r. 

Regulamin rekrutacji w ramach projektu "Spójrz w swoją przyszłość techniku" na rok szkolny 2018/2019 znajduje się pod podanym linkiem: Regulamin

Poniżej komplet dokumentów rekrutacyjnych dla uczniów

Formularz rekrutacyjny

Karta rekomendacji wychowawcy

Karta oceny formularza
Deklaracja uczestnictwa
Oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenia i zgody

Zgody rodzica

Deklaracja uczestnictwa w stażuData ogłoszenia: 29.06.2018 r.

STAŻE ZAWODOWE

Regulamin staży zawodowych w ramach projektu "Spójrz w swoją przyszłość techniku"

Harmonogram wsparcia stażystów.

Wniosek o przyznanie stypendium stażowego - wzór Data ogłoszenia: 15.06.2018 r.

PRAKTYKA ZAWODOWA NAUCZYCIELA

Regulamin praktyk w ramach projektu "Spójrz w swoją przyszłość techniku"

Harmonogram wsparcia:  CZERWIEC Data ogłoszenia: 15.06.2018 r.

Harmonogram wsparcia – dla uczniów w ramach projektu „Spójrz w swoją przyszłość techniku” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

HARMONOGRAM Data ogłoszenia: 01.06.2018 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Spójrz w swoją przyszłość techniku” obejmujące:

  • Przeprowadzenie szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – instruktaż ogólny

 Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1115697

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY Data ogłoszenia: 17.05.2018 r.

Harmonogram wsparcia – dla uczniów w ramach projektu „Spójrz w swoją przyszłość techniku” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

HARMONOGRAM Data ogłoszenia: 16.05.2018 r.

Regulamin rekrutacji na szkolenia dla nauczycieli w ramach projektu „Spójrz w swoją przyszłość techniku” znajduje się pod podanym linkiem: Regulamin

 Poniżej komplet dokumentów rekrutacyjnych dla nauczycieli

Formularz rekrutacyjny
Deklaracja uczestnictwa
Oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenie równości

Przekazanie praw do wizerunku
Zgoda  na przetwarzanie danych osobowych Data ogłoszenia: 03.04.2018 r.

Harmonogram wsparcia – dla uczniów w ramach projektu „Spójrz w swoją przyszłość techniku” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

HARMONOGRAMData ogłoszenia: 16.03.2018 r.

Harmonogram wsparcia – dla uczniów w ramach projektu „Spójrz w swoją przyszłość techniku” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

HARMONOGRAM Data ogłoszenia: 05.03.2018 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Spójrz w swoją przyszłość techniku” obejmujące:

A. Przeprowadzenie kursu AUTO-CAD – 3 poziomy dla 6 nauczycieli (jedna grupa 6 osobowa), każdy poziom po 30 godzin, razem 90 godzin
B. Przeprowadzenie egzaminu AUTO-CAD dla 6 osób

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1093460

Treść ogłoszenia została zmieniona w dniu 09.03.2018r. Doprecyzowano nazwę egzaminów. Tym samym zaktualizowano załączniki do zapytania ofertowego. Termin składania ofert zmieniono na dzień 14.03.2018

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY Data ogłoszenia: 20.02.2018 r.

Harmonogram wsparcia – dla uczniów w ramach projektu „Spójrz w swoją przyszłość techniku” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

HARMONOGRAM Data ogłoszenia: 19.02.2018 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Spójrz w swoją przyszłość techniku” obejmujące:

A. Przeprowadzenie szkoleń z zakresu Grupa 1 – EKSPLOATACJA w zakresie elektroenergetycznym dla 100 uczniów/uczennic (grupy średnio po 10 osób ), każda grupa 24 godziny, łącznie 240 godzin,
B. Przeprowadzenie egzaminów sprawdzających kwalifikacje na stanowisku eksploatacji – GRUPA 1 dla 100 uczniów /uczennic (grupy średnio po 10 osób ), każda grupa 8 godzin, łącznie 80 godzin,

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1090189

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY Data ogłoszenia: 22.01.2018 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Spójrz w swoją przyszłość techniku” obejmujące:

A. Przeprowadzenie zajęć z zakresu: Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7- 300/400 w TIA PORTAL- kurs podstawowy dla 6 nauczycieli (jedna grupa 6 osobowa), 5 dni x 8 godzin łącznie 40 godzin, 
B. Przeprowadzenie zajęć z zakresu: Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7- 300/400 w TIA PORTAL- kurs zaawansowany dla 6 nauczycieli (jedna grupa 6 osobowa), 5 dni x 8 godzin łącznie 40 godzin,

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1084139

Treść ogłoszenia została zmieniona. W dniu 25.01.2018r. dokonano zmiany wzoru umowy-załącznika nr 5 do Zapytania ofertowego. Pozostałe warunki i treści zapytania ofertowego pozostały niezmienione. 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY Data ogłoszenia: 19.01.2018 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu "Spójrz w swoją przyszłośc techniku"obejmujące:

Świadczenie usługi obejmującej przeprowadzenie warsztatów z komunikacji i umiejętności miękkich  dla 100 uczniów/nni (10 grup po 10 osób), każda grupa 16 godz. tj., razem 160 godz.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajdują się pod podanymi linkami:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY Data ogłoszenia: 18.12.2017 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Spójrz w swoją przyszłość techniku” obejmujące:

  1. Doposażenie pracowni zawodowej

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem: 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1076084

Przedmiotowe zmiany dotyczyły  załączników do zapytania. W związku z faktem, iż  pierwotnie załadowane załączniki nie otwierały się, zostały załączone ponownie.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY Data ogłoszenia: 02.11.2017 r.

Harmonogram wsparcia – dla uczniów w ramach projektu „Spójrz w swoją przyszłość techniku” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

HARMONOGRAM Data ogłoszenia: 24.10.2017 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Spójrz w swoją przyszłość techniku” obejmujące:

Świadczenie usługi obejmującej dostarczenie wyżywienia w przerwie zajęć dla uczniów/nnic

- na zajęcia z IPC-600 posiłków,

- na zajęcia z BGA- 200 posiłków,

- na zajęcia z ESD - 100 posiłków,

- na warsztaty z komunikacji i umiejętności miękkich- 200 posiłków

 Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajdują się pod podanymi linkami:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

ZAWIADOMIENIE W WYBORZE WYKONAWCY Data ogłoszenia: 22.10.2016 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Spójrz w swoją przyszłość techniku” obejmujące:
1. Przeprowadzenie zajęć z zakresu nowoczesnego montażu pakietów elektronicznych wraz z elementami SPACE (zwana IPC) dla 100 uczniów/uczennic,
2.  Przeprowadzenie zajęć z zakresu pakietów elktronicznych z komponentami Ball Grid Array w praktyce, w tym również zastosowanie SPACE (BGA) dla 100 uczniów/uczennic,
3. Przeprowadzenie zajęć z zakresu elektryczność statyczna a urzadzenia elektryczne (ESD) dla 100 uczniów/uczennic.
Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1063321

Przedmiotowe zmiany dotyczyły  załączników do zapytania. W związku z faktem, iż  pierwotnie załadowane załączniki nie otwierały się, zostały załączone ponownie.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCYData ogłoszenia: 18.10.2017 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Spójrz w swoją przyszłość techniku” obejmujące:

  1. Dostawa i montaż wyposażenia 10 stanowisk dla uczniów do pracowni hybrydowej oraz przeszkolenie min. 2 nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie obsługi zainstalowanego sprzętu.
  2. Dostawa doposażenia stażysty w odzież ochronną - 100 kompletów.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem: 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1062452

Przedmiotowe zmiany dotyczyły zmiany załącznika.   W ofercie dodano dodatkową kolumnę z wartością netto poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia. 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCYData ogłoszenia: 16.10.2017 r. 

Regulamin szczegółowy przyznawania i przekazywania wsparcia dla nauczycieli w formie studiów podyplomowych/praktyki w ramach projektu „Spójrz w swoją przyszłość techniku” na rok szkolny 2017/2018 znajduje się pod podanym linkiem: Regulamin

 Poniżej komplet dokumentów rekrutacyjnych:

Formularz rekrutacyjny
Deklaracja uczestnictwa
Oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenie równość

Przekazanie praw do wizerunku
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Data ogłoszenia: 13.10.2017 r. 

Informacja o rekrutacji oraz regulamin rekrutacji w ramach projektu „Spójrz w swoją przyszłość techniku” na rok szkolny 2017/2018 znajdują się pod podanymi linkami: InformacjaRegulamin

 Poniżej komplet dokumentów rekrutacyjnych dla uczniów

Formularz rekrutacyjny
Deklaracja uczestnictwa
Oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenie równość
Oświadczenie rodzica/opiekuna

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Deklaracja uczestnictwa w stażu zawodowym Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o. oraz Miasto Olsztyn /Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie rozpoczyna realizację projektu „Spójrz w swoją przyszłość techniku” nr Projektu RPWM.02.04.01-28-0005/17 w ramach Osi Priorytetowej 2:Kadry dla gospodarki, Działania 2.4: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów/uczennic na kierunku technik elektryk, technik mechatronik oraz technik elektronik w Technikum w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie, poprzez organizacje szkoleń z branży elektronicznej kończących się certyfikatami, zapewnienie staży zawodowych, zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni zawodowych, oraz przeszkolenie 9 nauczycieli m.in. z obsługi zakupionego sprzętu.

Poniżej przedstawione zostały przewiedziane w projekcie działania oraz planowane efekty:

  1. Realizację kursów i zajęć specjalistycznych dla uczniów
  • Nowoczesny montaż pakietów elektronicznych wraz z elementami SPACE ( zwane IPC) dla 100 uczniów/uczennic
  • Pakiety elektroniczne z komponentami Ball Grid Array w praktyce, w tym również zastosowanie SPACE (zwane BGA) dla 100 uczniów/uczennic
  • Elektryczność statyczna a urządzenia elektryczne (zwane ESD) dla 100 uczniów/uczennic
  • SEP- uprawnienia elektryczne dla 100 uczniów/uczennic

2. Realizację warsztatów z komunikacji i umiejętności miękkich dla 100 uczniów/uczennic. Po zakończeniu uczniowie otrzymają zaświadczenia.

3. Organizację płatnych staży zawodowych dla 100 uczestników projektu (50 z roku szkolnego 2017/18 i 50 z roku szkolnego 2018/19) – staże podniosą kwalifikacje zawodowe uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmacniają ich zdolności do zatrudnienia.

4. Tworzenie w szkole warunków kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt do pracowni elektronicznej – zwiększenie atrakcyjności prowadzonych zajęć, możliwość szkolenia i poszerzenia umiejętności uczniów

5. Podniesienie kwalifikacji nauczycieli poprzez szkolenia, kursy oraz studia podyplomowe i II stopnia jako uzupełnienie działań skierowanych do uczniów – podniesienie efektywności nauczania, uzyskane certyfikaty na zakończenie kursów potwierdzające zdobyte kwalifikacje z danego zakresu.

 

Wartość projektu – 1 990 123,20zł

Dofinansowanie z EFS – 1 691 604,72 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa – 99 506,16 zł

Wkład własny –199 012,32zł

Okres realizacji projektu: 1.10.2017 – 30.09.2019

Data ogłoszenia: 22.01.2018 r.

 

 

projektowanie stron www