A-|A+AAAA
fb

www.fb.com/mcdz0

mail

biuro@mcdz.com.pl

telefon +48 54 230 09 25
telefon

+48 572 408 866

Facebook

Eksperci z Działdowa 3

 

 

Data ogłoszenia: 01.09.2023 r.

Harmonogram wsparcia na miesiąc wrzesień 2023 w ramach projektu „Eksperci z Działdowa 3" znajduje się poniżej:

Harmonogram Data ogłoszenia: 26.06.2023 r.

Harmonogram staży 2023 w ramach projektu „Eksperci z Działdowa 3" znajduje się poniżej:

HarmonogramData ogłoszenia: 26.06.2023 r.

Regulamin staży 2023 w ramach projektu „Eksperci z Działdowa 3" znajduje się poniżej:

RegulaminData ogłoszenia: 12.05.2023 r.

Harmonogram wsparcia na okres maj-czerwiec 2023 w ramach projektu „Eksperci z Działdowa 3" znajduje się poniżej:

Harmonogram  Data ogłoszenia: 27.03.2023 r.

Harmonogram wsparcia na miesiąc kwiecień 2023 w ramach projektu „Eksperci z Działdowa 3" znajduje się poniżej:

Harmonogram Data ogłoszenia: 03.02.2023 r.

Harmonogram wsparcia na okres luty-marzec 2023 w ramach projektu „Eksperci z Działdowa 3" znajduje się poniżej:

Harmonogram  Data ogłoszenia: 28.12.2022 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Eksperci z Działdowa III” obejmujące dostatecznie wyżywienia w przerwie szkolenia dla nauczycieli. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższych linkach:

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1

Załacznik 2

Załacznik 3

Załacznik 4

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy Data ogłoszenia: 15.12.2022 r.

Regulamin rekrutacji dla nauczycieli w ramach projektu „Eksperci z Działdowa 3" oraz komplet dokumentów rekrutacyjnych znajdują się poniżej

Regulamin

Dokumenty rekrutacyjne Data ogłoszenia: 12.12.2022 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu  „Eksperci z Działdowa 3":

W skład zamówienia wchodzi:

Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli z zakresu:

 ,,Budowy, konfiguracji i obsługi zautomatyzowanego stanowiska lutowniczego”.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajdują się pod podanym linkiem: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/138575

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy Data ogłoszenia: 30.11.2022 r.

Harmonogram wsparcia na grudzień 2022 w ramach projektu „Eksperci z Działdowa 3" znajduje się poniżej:

Harmonogram  Data ogłoszenia: 31.10.2022 r.

Harmonogram wsparcia na listopad 2022 w ramach projektu „Eksperci z Działdowa 3" znajduje się poniżej:

Harmonogram Data ogłoszenia: 30.09.2022 r.

Harmonogram wsparcia na paździenik 2022 w ramach projektu „Eksperci z Działdowa 3" znajduje się poniżej:

Harmonogram  Data ogłoszenia: 08.09.2022 r.

Regulamin rekrutacji na rok 2022/23 w ramach projektu „Eksperci z Działdowa 3" oraz komplet dokumnetów rekrutacyjnych znajdują się poniżej:

Regulamin

Dokumenty rekrutacyjne Data ogłoszenia: 20.06.2022 r.

Harmonogram staży 2022 w ramach projektu „Eksperci z Działdowa 3" znajduje się poniżej:

harmonogramData ogłoszenia: 20.06.2022 r.

Regulamin staży 2022 w ramach projektu „Eksperci z Działdowa 3" znajduje się poniżej:

RegulaminData ogłoszenia: 01.05.2022 r.

Harmonogram wsparcia na maj- czerwiec 2022 w ramach projektu „Eksperci z Działdowa 3" znajduje się poniżej:

harmonogramData ogłoszenia: 30.03.2022 r.

Harmonogram wsparcia na marzec- kwiecień 2022 w ramach projektu „Eksperci z Działdowa 3" znajduje się poniżej:

harmonogramData ogłoszenia: 04.02.2022 r.

Harmonogram wsparcia na luty 2022 w ramach projektu „Eksperci z Działdowa 3" znajduje się poniżej:

harmonogramData ogłoszenia: 03.01.2022 r.

Harmonogram wsparcia na styczeń 2022 w ramach projektu „Eksperci z Działdowa 3" znajduje się poniżej:

harmonogramData ogłoszenia: 27.12.2021 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu  „Eksperci z Działdowa 3":

W skład zamówienia wchodzi:

Przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczniów/uczennic z zakresu:

Część I

 • „Zaawansowanych metod lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej (IPC)” 
 • „Pakietów elektronicznych z komponentami Ball Grid Array w praktyce, w tym również zastosowania SPACE (BGA)” 
 • „Elektryczności statycznej a urządzenia elektroniczne (ESD)”
 • „Nowoczesnych metod tworzenia wiązek kablowych w tym również stosowanych w zastosowaniach SPACE i militarnych (Wiązki)”

Część II

 • "Budowy, konfiguracji i obsługi zautomatyzowanego stanowiska lutowniczego"

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajdują się pod podanym linkiem: 

Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia „Eksperci z Działdowa 3” (funduszeeuropejskie.gov.pl)

Zwiadomienie o wyborze wykonawcy:

Część I

Część IIData ogłoszenia: 01.12.2021 r.

Harmonogram wsparcia na grudzień 2021 w ramach projektu „Eksperci z Działdowa 3" znajduje się poniżej:

harmonogramData ogłoszenia:17.11.2021 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Eksperci z Działdowa III” obejmujące dostarecznie wyżywienia w przerwie zajęć dla uczniów/nic. Szczegółowe informacje znajdują sie w poniższych linkach:

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1

Załacznik 2

Załacznik 3

Załacznik 4

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy Data ogłoszenia: 05.11.2021 r.

Harmonogram wsparcia na listopad 2021 w ramach projektu „Eksperci z Działdowa 3" znajduje się poniżej:

harmonogramData ogłoszenia: 12.10.2021 r.

Regulamin rekrutacji na rok 2021/22 w ramach projektu „Eksperci z Działdowa 3" oraz komplet dokumnetów rekrutacyjnych znajdują się poniżej:

Regulamin

dokumenty  

„Eksperci z Działdowa 3” – informacja o projekcie

 

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o. oraz Powiat Działdowski/Zespół Szkół  Zawodowych nr. 1 im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Działdowie  rozpoczyna realizację projektu „Eksperci z Działdowa 3”  nr Projektu RPWM.02.04.01-28-0013/20 w ramach Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 60 uczniów/uczennic
(30 os. w roku szkolnym 2021/2022 oraz 30 os. w roku szkolnym 2022/2023)
na kierunku technik elektryk oraz technik mechatronik w Zespole Szkół Zawodowych nr. 1 im. gen. Sylwestra Kaliskiego
w Działdowie poprzez przeprowadzenie indywidualnej diagnozy uczniów; zorganizowanie szkoleń zawodowych z zakresu nowoczesnej elektroniki, szkolenia z Budowy, konfiguracji i obsługi zautomatyzowanego stanowiska lutowniczego, warsztatów rozwijających kompetencje miękkie niezbędne na rynku pracy; przeprowadzenie staży zawodowych dla 60 uczniów/uczennic.

Poniżej przedstawione zostały przewiedziane w projekcie działania oraz planowane efekty:

 1. 1.       Realizacja kursów i zajęć specjalistycznych dla uczniów

 

 • Indywidualna diagnoza uczniów dla 60 uczniów/uczennic,
 • Szkolenie z Zaawansowanych metod lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej (IPC) dla 60 uczniów/uczennic,
 • Szkolenie z Pakietów elektronicznych z komponentami Ball Grid Array w praktyce,
  w tym również zastosowania SPACE (BGA) dla 60 uczniów/uczennic,
 • Szkolenie z Elektryczność statyczna, a urządzenia elektroniczne (ESD) dla
  60 uczniów/uczennic,
 • Szkolenie z Nowoczesnych metod tworzenia wiązek kablowych w tym również stosowanych w zastosowaniach SPACE i militarnych dla 60 uczniów/uczennic,
 • Szkolenie z zakresu Budowy, konfiguracji i obsługi zautomatyzowanego stanowiska lutowniczego dla 60 uczniów/uczennic.

 

2.  Realizacja warsztatów z komunikacji i umiejętności miękkich dla 60 uczniów/uczennic.

3.  Organizacja płatnych staży zawodowych dla 60 uczestników projektu (30 z roku szkolnego 2021/22 i 30 z roku szkolnego 2022/23) – staże podniosą kwalifikacje zawodowe uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmocnią ich zdolności do zatrudnienia. 

 

 

Wartość projektu – 1 696 632,00 zł

Dofinansowanie z EFS – 1 442 137,20 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa – 84 831,60 zł

Wkład własny – 169 663,20 zł

Okres realizacji projektu: 1.10.2021 – 30.09.2023 r.

projektowanie stron www