A-|A+AAAA
fb

www.fb.com/mcdz0

mail

biuro@mcdz.com.pl

telefon +48 54 230 09 25
telefon

+48 572 408 866

Facebook

Doradztwo Zawodowe

Współczesny rynek pracy wymaga od nas gotowości do zmian. Zarówno osoby młode jak i doświadczone zawodowo potrzebują pomocy i wsparcia w planowaniu życia zawodowego. Mogą im w tym pomóc doradcy zawodowi w Międzynarodowym Centrum Doskonalenia Zawodowego. Aby być skutecznym na rynku pracy konieczne jest poznanie własnych zasobów: cech, umiejętności, mocnych stron, preferencji oraz kompetencji osobistych i zawodowych. Doradcy Zawodowi Międzynarodowego Centrum Doskonalenia Zawodowego rzadko wskazują klientom, co i jak powinni robić, nie wybierają za nich celów, wartości i zadań, jakie powinni zrealizować. Doradcy towarzyszą osobom radzącym się w samodzielnym konstruowaniu ich własnych karier. Działania pomocowe w obszarze edukacyjno-zawodowej aktywności zmierzają w kierunku wspierania Klientów w indywidualnym uczeniu się refleksyjnego konstruowania biografii oraz tolerancji lęków i niepewności.

Oferta działań Doradców Zawodowych obejmuje:

  • planowanie kariery zawodowej
  • doradztwo zawodowe dla młodzieży
  • doradztwo zawodowe dla niepełnosprawnych
  • tworzenie Indywidualnego Planu Działania ( IPD )


Oferta działań Doradców Zawodowych skierowana jest w dużym stopniu do osób młodych, uczniów.  Forma współpracy z doradcą polega na cyklu spotkań - indywidualnych lub w małych grupach w zależności od potrzeb. Rolą doradcy jest nie tylko zdiagnozowanie słabych i mocnych stron młodego człowieka, ale przede wszystkim przedstawienie uczniom jak i ich rodzicom oferty edukacyjnej lokalnych szkół i możliwości zatrudnienia u lokalnych, krajowych czy światowych pracodawców.
Oferta działań Doradców Zawodowych skierowana jest także osób doświadczonych zawodowo, którzy potrzebują pomocy w zaplanowaniu ścieżki kariery zawodowej. Podczas indywidualnego spotkania Doradcy z Klientem zostaje nakreślony długoterminowy cel, a następnie wyznaczone konkretne etapy, mające przybliżyć Klienta do jego wizji.  Doradca zawodowy towarzyszy klientowi w drodze rozwoju zawodowego, wspiera go w odnalezieniu celu i nakreśleniu sposobów jego realizacji.

projektowanie stron www