A-|A+AAAA
fb

www.fb.com/mcdz0

mail

biuro@mcdz.com.pl

telefon +48 54 230 09 25
telefon

+48 572 408 866

Facebook

Technik przyszłości

Data ogłoszenia: 01.07.2020 r.

Harmonogram staży 2020 w ramach projektu „Technik przyszłości” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

Harmonogram staży 2020Data ogłoszenia: 15.06.2020 r.

Regulamin stażu 2020 oraz dokumnety rozliczające staż w ramach projektu „Technik przyszłości” znajdują się pod podanymi poniżej linkami:

Regulamin stażu 2020Data ogłoszenia: 01.06.2020 r.

Harmonogram wsparcia – czerwiec w ramach projektu „Technik przyszłości” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

Czerwiec 2020Data ogłoszenia: 15.05.2020 r.

Harmonogram wsparcia – maj w ramach projektu „Technik przyszłości” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

MAJ 2020


Data ogłoszenia: 26.02.2020 r.

Harmonogram wsparcia – marzec w ramach projektu „Technik przyszłości” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

marzecData ogłoszenia: 02.01.2020 r.

Harmonogram wsparcia – styczeń-luty w ramach projektu „Technik przyszłości” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

styczeń-lutyData ogłoszenia: 02.12.2019 r.

Harmonogram wsparcia – grudzień w ramach projektu „Technik przyszłości” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

GrudzieńData ogłoszenia: 18.11.2019 r.

Harmonogram wsparcia – LISTOPAD w ramach projektu „Technik przyszłości” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

LISTOPAD Data ogłoszenia: 09.09.2019 r. 

Regulamin rekrutacji w ramach projektu „Technik przyszłości” na rok szkolny 2019/2020 znajduje się pod podanym linkiem: Regulamin

Poniżej komplet dokumentów rekrutacyjnych dla uczniów:

Dokumenty rekrutacyjneData ogłoszenia: 01.07.2019 r.

Harmonogram staży oraz Regulamin stażu w ramach projektu „Technik przyszłości” znajdują się pod podanymi poniżej linkami:

Harmonogram

RegulaminData ogłoszenia: 03.06.2019 r.

Harmonogram wsparcia – CZERWIEC w ramach projektu „Technik przyszłości” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

CZERWIECData ogłoszenia: 02.05.2019 r.

Harmonogram wsparcia – MAJ w ramach projektu „Technik przyszłości” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

MAJData ogłoszenia: 28.03.2019 r.

Harmonogram wsparcia – Kwiecień w ramach projektu „Technik przyszłości” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

KWIECIEŃData ogłoszenia: 28.02.2019 r.

Harmonogram wsparcia – marzec w ramach projektu „Technik przyszłości” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

MARZECData ogłoszenia: 04.02.2019 r. 

Regulamin rekrutacji w ramach projektu „Technik przyszłości” na rok szkolny 2018/2019 znajduje się pod podanym linkiem: Regulamin

Poniżej komplet dokumentów rekrutacyjnych dla uczniów:

Formularz rekrutacyjny

Karta rekomendacji wychowacy

Karta oceny formularza rekrutacyjnego

Deklaracja uczestnictwa

Oświadczenie uczestnika

Oświadczenie 

Oświadczenie rodzica/opiekuna

Oświadczenie o preferowanej formie wsparciaData ogłoszenia: 04.02.2019 r.

Regulamin rekrutacji w ramach projektu „Technik przyszłości” na rok szkolny 2018/2019 znajduje się pod podanym linkiem Regulamin.

Poniżej komplet dokumentów rekrutacyjnych dla nauczycieli:

Formularz rekrutacyjny

Karta oceny formularza rekrutacyjnego

Deklaracja uczestnictwa

Oświadczenie uczestnika projektu

OświadczenieData ogłoszenia: 30.01.2019 r.

Harmonogram wsparcia – Luty w ramach projektu „Technik przyszłości” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

LUTYData ogłoszenia: 08.01.2019 r. 

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Technik przyszłości” obejmujące: 

- doposażenie pracowni zawodowej w 15 stanowisk komputerowych dla uczniów/uczennic oraz 1 stanowisko komputerowe dla nauczyciela.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajdują się pod podanym linkiem: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1159111

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY Data ogłoszenia: 02.01.2019 r.

Harmonogram wsparcia – STYCZEŃ w ramach projektu „Technik przyszłości” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

StyczeńData ogłoszenia: 12.12.2018 r. 

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Technik przyszłości” obejmujące: 

- doposażenie pracowni zawodowej w 15 stanowisk komputerowych dla uczniów/uczennic oraz 1 stanowisko komputerowe dla nauczyciela.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajdują się pod podanym linkiem: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155058

W dniu 13.12.2018r. zmieniono treść zapytania ofertowego. Skorygowano Kryteria ofert- kryterium Okres gwarancji i rękojmi - 20%.

W dniu 20.12.2018 opublikowano pytania i odpowiedzi, jakie pojawiły się w toku postępowania. Wydłużono termin składania ofert do 27.12.2018 do godziny 16:00.

Postepowanie o numerze 4/RPOWL/0035/2018 w zakresie dostaw do pracowni komputerowej- komputery stacjonarne zostało unieważnione – pozostaje nierozstrzygnięte.
Zamawiający popełnił błąd podczas przygotowywania dokumentów, tym samym niewłaściwie opisał Przedmiot Zamówienia.
Poprawne zapytanie zostanie ponownie opublikowane w najbliższym czasie.Data ogłoszenia: 03.12.2018 r. 

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Technik przyszłości” obejmujące: 

- przeprowadzenie zajęć z zakresu LINUX dla 100 uczniów/uczennic (grupy średnio po 10 osób), każda grupa 40 godzin, łącznie 400 godzin 

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajdują się pod podanym linkiem: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1153068

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCYData ogłoszenia: 05.11.2018 r.

Harmonogram wsparcia – LISTOPAD w ramach projektu „Technik przyszłości” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

ListopadData ogłoszenia: 19.10.2018 r. 

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Technik przyszłości” obejmujące: 

- zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu nowoczesnej elektroniki: IPC, BGA, ESD dla uczniów oraz nauczycieli.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajdują się pod podanym linkiem: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1144310

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCYData ogłoszenia: 15.10.2018 r. 

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Technik przyszłości” obejmujące: 

- doposażenie pracowni hybrydowej do praktycznej nauki zawodu w 10 stanowisk dla uczniów/uczennic.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajdują się pod podanym linkiem: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143099

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCYData ogłoszenia: 15.10.2018 r. 

Regulamin rekrutacji w ramach projektu „Technik przyszłości” na rok szkolny 2018/2019 znajduje się pod podanym linkiem: Regulamin

Poniżej komplet dokumentów rekrutacyjnych dla uczniów

Formularz rekrutacyjny

Karta rekomendacji wychowacy

Karta oceny formularza rekrutacyjnego

Deklaracja uczestnictwa

Oświadczenie uczestnika

Oświadczenie 

Oświadczenie rodzica/opiekuna

Oświadczenie o preferowanej formie wsparcia Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego  Sp. z o.o. oraz Powiat Puławski/ Zespół Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej- Curie w Puławach rozpoczyna realizację projektu „Technik przyszłości”  nr Projektu RPLU.12.04.00-06-0035/17 w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje dla Działania 12.4 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 200 uczniów/uczennic na kierunkach technik elektryk, technik informatyk oraz technik teleinformatyk w Zespole Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Puławach.  

Poniżej przedstawione zostały przewiedziane w projekcie działania:

Realizację szkoleń specjalistycznych dla uczniów z zakresu elektroniki:

   - Zaawansowane metody lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz z komponentami dla pakietów elektronicznych działających w           przestrzeni kosmicznej (zwane IPC),

   - Pakiety elektroniczne z komponentami Ball Grid Array w praktyce, w tym również zastosowania SPACE (BGA),

   - Elektryczność statyczna a urządzenia elektroniczne (ESD).

Realizację kursów dla uczniów z zakresu informatyki:

   - Linux

Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych dla nauczycieli:

   - Zaawansowane metody lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz z komponentami dla pakietów elektronicznych działających w           przestrzeni kosmicznej (zwane IPC),

   - Pakiety elektroniczne z komponentami Ball Grid Array w praktyce, w tym również zastosowania SPACE (BGA),

   - Elektryczność statyczna a urządzenia elektroniczne (ESD).

Organizację płatnych staży zawodowych dla najlepszych 120 uczestników projektu (60 osób w roku szkolnym 2018/2019 i 60 osób w roku szkolnym 2019/2020). 

Doposażenie bazy szkoły w sprzęt do pracowni zawodowej komputerowej i hybrydowej.

 

 

Okres realizacji projektu: 1.10.2018 – 30.09.2020

Wartość projektu – 1 999 679,04 zł

Dofinansowanie z EFS – 1 699 727,18 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa – 99 983,96 zł

Wkład własny – 199 967,90 zł

 

 

 

 

projektowanie stron www