A-|A+AAAA
fb

www.fb.com/mcdz0

mail

biuro@mcdz.com.pl

telefon +48 54 230 09 25
telefon

+48 572 408 866

Facebook

Eksperci z Działdowa II

 

Data ogłoszenia: 10.08.2021 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Eksperci z Działdowa II” obejmujące:

– dostawę wyposażenia- Drukarka 3D oraz Drukarka 3D w formie zestawu do samodzielnego montażu

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem:

Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia „Eksperci z Działdowa 2” (funduszeeuropejskie.gov.pl)

Zawiadomienie o wyborze wykonawcyData ogłoszenia: 28.06.2021r.

Harmonogram staży 2021 oraz Regulamin stażu w ramach projektu "Eksperci z Działdowa II" znajdują się poniżej linkiem:

Harmonogram

RegulaminData ogłoszenia: 19.02.2021r.

Harmonogram wsparcia na miesiące LUTY - MAJ 2021 w ramach projektu "Eksperci z Działdowa II" znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

HarmonogramData ogłoszenia: 17.12.2020r.

Harmonogram wsparcia na miesiąc GRUDZIEŃ 2020 w ramach projektu "Eksperci z Działdowa II" znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

GRUDZIEŃ 2020Data ogłoszenia: 01.11.2020r.

Harmonogram wsparcia na miesiąc listopad 2020 w ramach projektu "Eksperci z Działdowa II" znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

listopad 2020Data ogłoszenia: 01.10.2020r.

Harmonogram wsparcia na miesiąc październik 2020 w ramach projektu "Eksperci z Działdowa II" znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

październik 2020Data ogłoszenia: 03.09.2020r.

Harmonogram wsparcia na miesiące wrzesień- październik 2020 w ramach projektu "Eksperci z Działdowa II" znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

wrzesień- październik 2020Data ogłoszenia: 02.09.2020 r.

Regulamin rekrutacji w ramach projektu „Eksperci z Działdowa 2” na rok szkolny 2020/2021 znajduje się pod podanym linkiem: Regulamin

Poniżej komplet dokumentów rekrutacyjnych dla uczniów:

Dokumenty rekrutacyjneData ogłoszenia: 06.07.2020r.

Harmonogram staży 2020 oraz Regulamin stażu w ramach projektu "Eksperci z Działdowa II" znajdują się pod podanymi poniżej linkami:

Harmonogram

RegulaminData ogłoszenia: 20.05.2020r.

Harmonogram wsparcia na miesiące Maj-Czerwiec 2020 w ramach projektu "Eksperci z Działdowa II" znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

Maj-Czerwiec 2020 Data ogłoszenia: 15.01.2020r.

Harmonogram wsparcia na miesiąc Styczeń w ramach projektu "Eksperci z Działdowa II" znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

STYCZEŃData ogłoszenia: 18.12.2019 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Eksperci z Działdowa II” obejmujące:

Część I – doposażenie pracowni zawodowej w sprzęt służący realizacji szkoleń zaplanowanych w projekcie

Część II - doposażenie szkoły w drukarkę 3D oraz materiały eksploatacyjne do drukarki

Część III - doposażenie stażysty w odzież ochronną na staż

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1223852

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy:

część I

część II

część IIIData ogłoszenia: 27.11.2019 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Eksperci z Działdowa II” obejmujące:

 • Przeprowadzenie szkolenia z zakresu 3D1 - Druk 3D w technologii FDM - szkolenie podstawowe dla 3 nauczycieli
 • Przeprowadzenie szkolenia z zakresu 3D2 - Druk 3D w technologii FDM - szkolenie zaawansowane dla 3 nauczycieli 

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1219833

Zawiadomienie o wyborze wykonawcyData ogłoszenia: 04.11.2019r.

Harmonogram wsparcia na miesiąc LISTOPAD w ramach projektu "Eksperci z Działdowa II" znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

LISTOPAD Data ogłoszenia: 11.11.2019 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Eksperci z Działdowa II” obejmujące:
A. Przeprowadzenie zajęć z zakresu „Zaawansowanych metod lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej (IPC)” dla 60 uczniów/uczennic: w okresie listopad 2019 r. – styczeń 2021 r. 
B. Przeprowadzenie zajęć z zakresu „Pakietów elektronicznych z komponentami Ball Grid Array 
w praktyce, w tym również zastosowania SPACE (BGA)” dla 60 uczniów/uczennic: w okresie marzec 2020 r. – marzec 2021 r.
C. Przeprowadzenie zajęć z zakresu „Elektryczność statyczna a urządzenia elektroniczne (ESD)” dla 60 uczniów/uczennic: w okresie marzec 2020 r. – marzec 2021 r.
D. Przeprowadzenie zajęć z zakresu „Nowoczesnych metod tworzenia wiązek kablowych w tym również stosowanych w zastosowaniach SPACE i militarnych” dla 60 uczniów/uczennic: w okresie luty 2020 r. – kwiecień 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1216792

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCYData ogłoszenia: 25.10.2019r.

Harmonogram wsparcia na miesiąc październik w ramach projektu "Eksperci z Działdowa II" znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

październik Data ogłoszenia: 14.10.2019 r.

Regulamin rekrutacji w ramach projektu „Eksperci z Działdowa 2” na rok szkolny 2019/2020 znajduje się pod podanym linkiem: Regulamin

Poniżej komplet dokumentów rekrutacyjnych dla uczniów:

Formularz rekrutacyjny

Karta oceny formularza

Deklaracja uczestnictwa

Oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenia i zgody

Zgody rodzicaData ogłoszenia: 09.10.2019 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Eksperci z Działdowa 2” obejmujące:

Świadczenie usługi obejmującej dostarczenie wyżywienia dla uczniów w przerwie zajęć:

- na zajęcia z Zaawansowanych metod lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz 
z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej (IPC) dla 60 uczniów/uczennic (6 grup średnio po 10 osób), każda grupa 6 dni tj. 60 posiłków na grupę, razem na wszystkie zajęcia 360 posiłków,

- na zajęcia z Pakietów elektronicznych z komponentami Ball Grid Array w praktyce, w tym również zastosowania SPACE (BGA) dla 60 uczniów/uczennic (6 grup średnio po 10 osób), każda grupa 2 dni, tj. 20 posiłków na grupę, razem na wszystkie zajęcia 120 posiłków,

- na zajęcia z Elektryczność statyczna, a urządzenia elektroniczne (ESD) dla 60 uczniów/uczennic (6 grup średnio po 10 osób), każda grupa 1 dzień, tj. 10 posiłków na grupę, razem na wszystkie zajęcia 60 posiłków,

- na zajęcia z Nowoczesnych metod tworzenia wiązek kablowych w tym również stosowanych 
w zastosowaniach SPACE i militarnych dla 60 uczniów/uczennic (6 grup średnio po 10 osób), każda grupa 5 dni tj. 50 posiłków na grupę, razem na wszystkie zajęcia 300 posiłków,

- na warsztaty z komunikacji dla 60 uczniów/uczennic (6 grup średnio po 10 osób), każda grupa 2 dni, tj. 20 posiłków na grupę, razem na wszystkie zajęcia 120 posiłków.

RAZEM 960 posiłków.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajdują się pod podanymi linkami:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCYMiędzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o. oraz Powiat Działdowski/ Zespół Szkół  Zawodowych nr. 1 im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Działdowie  rozpoczyna realizację projektu „Eksperci z Działdowa 2”  nr Projektu RPWM.02.04.01-28-0019/18 w ramach Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 60 uczniów/uczennic (30 os. 
w roku szkolnym 2019/2020 oraz 30 os. w roku szkolnym 2020/2021)
 na kierunku technik elektryk oraz technik mechatronik w Zespole Szkół Zawodowych nr. 1 im. gen. Sylwestra Kaliskiego 
w Działdowie, poprzez przeprowadzenie indywidualnej diagnozy uczniów, organizacje  zajęć dodatkowych, warsztatów rozwijających kompetencje miękkie, szkoleń z branży elektronicznej kończących się certyfikatami; zapewnienie staży zawodowych; zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni zawodowych oraz przeszkolenie 3 nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Poniżej przedstawione zostały przewiedziane w projekcie działania oraz planowane efekty:

 1. 1.       Realizacja kursów i zajęć specjalistycznych dla uczniów

 

 • Indywidualna diagnoza uczniów dla 60 uczniów/uczennic
 • Zaawansowane metody lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz 
  z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej (IPC) dla 60 uczniów/uczennic
 • Pakiety elektroniczne z komponentami Ball Grid Array w praktyce, w tym również zastosowania SPACE (BGA) dla 60 uczniów/uczennic
 • Elektryczność statyczna, a urządzenia elektroniczne (ESD) dla 60 uczniów/uczennic
 • Nowoczesne metody tworzenia wiązek kablowych w tym również stosowanych 
  w zastosowaniach SPACE i militarnych dla 60 uczniów/uczennic
 • Zajęcia z zakresu druku 3D dla 16 uczniów/uczennic.

 

2.  Realizacja warsztatów z komunikacji dla 60 uczniów/uczennic.

3.  Organizacja płatnych staży zawodowych dla 60 uczestników projektu (30 z roku szkolnego 2019/20 i 30 z roku szkolnego 2020/21) – staże podniosą kwalifikacje zawodowe uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmocnią ich zdolności do zatrudnienia. 

4. Tworzenie w szkole warunków kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie szkoły 
w nowoczesny sprzęt do pracowni zawodowej – zwiększenie atrakcyjności prowadzonych zajęć, możliwość szkolenia i poszerzenia umiejętności uczniów.

5. Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli poprzez szkolenia z zakresu:

 • 3D1-Druk 3D w technologii FDM- szkolenie podstawowe dla 3 nauczycieli
 • 3D2-Druk 3D w technologii FDM-szkolenie zaawansowane dla 3 nauczycieli

 

Wartość projektu – 1 778 239,96 zł

Dofinansowanie z EFS – 1 511 503,96 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa – 88 912,00 zł

Wkład własny - 177 824,00 zł

Okres realizacji projektu: 1.10.2019 – 31.10.2021

 

projektowanie stron www