A-|A+AAAA
fb

www.fb.com/mcdz0

mail

biuro@mcdz.com.pl

telefon +48 54 230 09 25
telefon

+48 572 408 866

Facebook

Mechatronicy i automatycy na zawodowym starcie


Data ogłoszenia: 07.06.2024 r.

UWAGA!

Nastąpiła zmiana Kierownika Projektu pn. „Mechatronicy i automatycy na zawodowym starcie”.

Kierownik Projektu: Katarzyna Przepióra, tel.: 572 408 866, e-mail: katarzyna@mcdz.com.pl

#FunduszeUE         #FunduszeEuropejskie


Data ogłoszenia: 22.05.2024 r.

UWAGA!

Nastąpiła zmiana miejsca biura projektu pn. „Mechatronicy i automatycy na zawodowym starcie”.

Adres biura projektu: Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie, ul. Bałtycka 37a, 10-144 Olsztyn (pok. 10), biuro czynne w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz.: 9:00-13:00.

Szkolnym Koordynatorem Projektu w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie jest p. Grzegorz Węgrecki - dostępny w pokoju nr. 10 w godz. 9:00-13:00 w poniedziałki, wtorki i czwartki, tel.: 89 527 51 91 wew. 68.

#FunduszeUE         #FunduszeEuropejskie


Data ogłoszenia: 17.05.2024 r.

Harmonogram wsparcia na miesiąc maj 2024 w ramach projektu „Mechatronicy i automatycy na zawodowym starcie" znajduje się poniżej:

Harmonogram


Data ogłoszenia: 09.05.2024 r.

Regulamin rekrutacji do udziału w projekcie pn. „Mechatronicy i automatycy na zawodowym starcie" oraz komplet dokumentów rekrutacyjnych znajdują się poniżej:

Regulamin

Dokumenty rekrutacyjne


Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o. i Gmina Olsztyn/Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie rozpoczyna realizację projektu pn. „Mechatronicy i automatycy na zawodowym starcie” realizowanego w ramach Priorytetu 6. Edukacja i kompetencje EFS+, Działanie 6.4 Edukacja zawodowa, regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 30 uczniów (1K) z Technikum nr 6 w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych (ZSEiT) w Olsztynie z kierunku technik mechatronik i technik automatyk poprzez organizację szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe, przeprowadzenie warsztatów doradztwa edukacyjno-zawodowego służącego motywowaniu uczniów do rozwoju zawodowego, przeprowadzenie zajęć z edukacji finansowej, unowocześnienie oferty kształcenia dla kierunku technik elektronik poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia do pracowni zawodowej mechatronicznej.

 

Grupę docelową w projekcie stanowi 30 uczniów (1K) z Technikum nr 6 w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych (ZSEiT) w Olsztynie z kierunku technik mechatronik i technik automatyk.

 

W ramach projektu przewiduje się:

 1. Przeprowadzenie szkoleń dla uczniów:
 • „Nowoczesne metody lutowania, diagnozowania i napraw ekologicznych pakietów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach mechatronicznych wraz z komponentem dla pakietów działających w przestrzeni kosmicznej (IPC)” dla 30 uczniów;
 • „Projektowanie i tworzenie współczesnych, ekologicznych wiązek kablowych występujących w urządzeniach infrastruktury krytycznej przemysłu 4.0 oraz w zastosowaniach SPACE ” dla 30 uczniów.
 1. Realizację warsztatów z doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 30 uczniów.
 2. Realizację zajęć z edukacji finansowej dla 30 uczniów.
 3. Zakup nowoczesnego wyposażenia do pracowni zawodowej mechatronicznej tj.:
 • monitor interaktywny;
 • fotele dla uczniów;
 • fotel dla nauczyciela;
 • stanowisko/stół dla uczniów;
 • stanowisko dla nauczyciela;
 • pochłaniacz oparów;
 • odzież stanowiskowa dla uczniów i nauczycieli.

 

Efektem projektu  będzie:

 • 27 uczniów nabędzie kwalifikacje po opuszczeniu programu;
 • 27 uczniów uzyska kwalifikacje z zakresu Nowoczesnych metody lutowania, diagnozowania i napraw ekologicznych pakietów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach mechatronicznych wraz z komponentem dla pakietów działających w przestrzeni kosmicznej (IPC);
 • 27 uczniów uzyska kwalifikacje z zakresu Projektowania i tworzenia współczesnych, ekologicznych wiązek kablowych występujących w urządzeniach infrastruktury krytycznej przemysłu 4.0 oraz w zastosowaniach SPACE;
 • 27 uczniów nabędzie kompetencje społeczne i osobiste przez udział w zajęciach z zakresu edukacji finansowej;
 • 27 uczniów nabędzie kompetencje społeczne i osobiste poprzez udział w warsztatach z

               zakresu doradztwa zawodowego;

 • doposażenie jednej pracowni zawodowej mechatronicznej dla kierunku technik mechatronik.

 

Projekt umożliwia skorzystanie z usług dostępowych np. tłumaczenie na język migowy.

 

Adres biura projektu: Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie, ul. Bałtycka 37a, 10-144 Olsztyn (pok. 15C), biuro czynne w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz.: 9:00-13:00

 

Szkolnym Koordynatorem Projektu w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie jest p. Grzegorz Węgrecki - dostępny w pokoju nr. 15C w godz. 9:00-13:00 w poniedziałki, wtorki i czwartki, tel.: 89 527 51 91 wew. 68

 

Kierownik projektu: Klaudia Łuczak, tel.: 572 408 866, e-mail: klaudia@mcdz.com.pl

 

Wartość projektu: 889 556,40 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 756 122,94 zł         

Okres realizacji projektu: 05.02.2024r. – 31.01.2025r.

 

#FunduszeUE         #FunduszeEuropejskie


 

projektowanie stron www