A-|A+AAAA
fb

www.fb.com/mcdz0

mail

biuro@mcdz.com.pl

telefon +48 54 230 09 25
telefon

+48 572 408 866

Facebook

Fachowcy z Augustowa


 

Data ogłoszenia: 24.03.2022 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Fachowcy z Augustowa”.

Zamówienie dotyczy dostawy wyposażenia pracowni informatycznej w ramach projektu pt. „Fachowcy z Augustowa”. Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/100589?sekcja=ogloszenie

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy Data ogłoszenia: 22.03.2022 r.

Harmonogram wsparcia na kwiecień-czerwiec 2022 w ramach projektu "Fachowcy z Augustowa" znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

HarmonogramData ogłoszenia: 01.03.2022 r.

Harmonogram wsparcia na marzec 2022 w ramach projektu "Fachowcy z Augustowa" znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

HarmonogramData ogłoszenia: 16.02.2022 r.

Harmonogram wsparcia na luty 2022 w ramach projektu "Fachowcy z Augustowa" znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

HarmonogramData ogłoszenia: 25.10.2021 r.

Harmonogram wsparcia na październik- listopad 2021 w ramach projektu "Fachowcy z Augustowa" znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

Harmonogram Data ogłoszenia: 04.10.2021 r.

Regulamin rekrutacji oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych na rok 2021/2022 w ramach projektu "Fachowcy z Augustowa" znajdują się pod podanymi poniżej linkami:

Regulamin dla kierunku informatyk

Wzory dokumentów dla kierunku informatyk

Regulamin dla kierunku mechatronik

Wzory dokumentów dla kierunku mechatronikData ogłoszenia: 05.08.2021 r.

Harmonogram wsparcia na sierpień 2021 w ramach projektu "Fachowcy z Augustowa" znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

Harmonogram Data ogłoszenia: 16.06.2021 r.

Harmonogram wsparcia na czerwiec-lipiec 2021 w ramach projektu "Fachowcy z Augustowa" znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

HarmonogramData ogłoszenia: 26.04.2021 r.

Harmonogram wsparcia na MAJ 2021 w ramach projektu "Fachowcy z Augustowa" znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

HarmonogramData ogłoszenia: 26.02.2021 r.

Harmonogram wsparcia na MARZEC 2021 w ramach projektu "Fachowcy z Augustowa" znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

HarmonogramData ogłoszenia: 11.01.2021 r.

Regulamin rekrutacji oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych dla nauczycieli na rok 2020/2021 w ramach projektu "Fachowcy z Augustowa" znajdują się pod podanymi poniżej linkami:

Regulamin 

Wzory dokumentów Data ogłoszenia: 10.12.2020 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Fachowcy z Augustowa”.

W skład zamówienia wchodzi:

 • dostawa wyposażenia pracowni mechatronicznej i informatycznej w ramach projektu pt. „Fachowcy z Augustowa” oraz przeszkolenie 10 nauczycieli z obsługi dostarczonego wyposażenia

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/21612 

W dniu 16.12.2020 r. dokonano korekty Zapytania ofertowego oraz Zał.3 Specyfikacja. Jenocześnie Zamawiający wydłużył termin składania ofert do dnia 21 grudnia 2020 do godziny 10:00.

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy Data ogłoszenia: 30.11.2020 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Fachowcy z Augustowa”.

W skład zamówienia wchodzi:

 • dostawa wyposażenia pracowni mechatronicznej i informatycznej w ramach projektu pt. „Fachowcy z Augustowa” oraz przeszkolenie 10 nauczycieli z obsługi dostarczonego wyposażenia

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem: 

Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia „Fachowcy z Augustowa” (funduszeeuropejskie.gov.pl)

POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO ANULOWANEData ogłoszenia: 30.11.2020r.

Regulamin rekrutacji oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych na uczniów kierunku technik mechatronik na rok 2020/2021 w ramach projektu "Fachowcy z Augustowa" znajdują się pod podanymi poniżej linkami:

Regulamin 

Wzory dokumentówData ogłoszenia: 30.11.2020r.

Regulamin rekrutacji oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych na uczniów kierunku technik informatyk na rok 2020/2021 w ramach projektu "Fachowcy z Augustowa" znajdują się pod podanymi poniżej linkami:

Regulamin 

Wzory dokumentówData ogłoszenia: 25.11.2020 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Fachowcy z Augustowa”.

W skład zamówienia wchodzi:

 • DOPOSAŻENIE PRACOWNI ZAWODOWYCH W SPRZĘT INFORMATYCZNY dla uczniów/uczennic oraz nauczycieli oraz przeszkolenie 10 nauczycieli z obsługi sprzętu

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/18837

Zawiadomienie o wyborze wykonawcyData ogłoszenia: 14.11.2020 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Fachowcy z Augustowa”.

W skład zamówienia wchodzi:

 • zapewnienie wyżywienia w przerwie zajęć dla uczniów/nic Augustowskiego Centrum Edukacyjnego, Al. Kardynała Wyszyńskiego 3, 16-300 Augustów, razem 3 200 posiłków.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/16938

Zawiadomienie o wyborze WykonawcyData ogłoszenia: 10.11.2020 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Fachowcy z Augustowa”.

W skład zamówienia wchodzi:

 • Doposażenie bazy dydaktycznej pracowni zawodowych oraz przeszkolenie 10 nauczycieli z obsługi zakupionego wyposażenia

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/16453

W dniu 12.11.2020 r. Zamawiający zamieścił na bazie konkurencyjności skorygowane dokumnety: Zapytanie ofertowe, załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 5.

W dniu 14.11.2020 r. Zamawiający zamieścił na bazie konkurencyjności skorygowane dokumnety: Zapytanie ofertowe oraz załącznik nr 5, tym samym wydłużył termin składania ofert do 19.11.2020 r. do godz. 12:00. 

W toku postępowania nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie pozostaje nierozstrzygnięte.  Data ogłoszenia: 06.10.2020 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Fachowcy z Augustowa”.

W skład zamówienia wchodzi:

A) Przeprowadzenie zajęć z zakresu CISCO - poziom I dla 100 uczniów/uczennic (grupy średnio po 10 osób), każda grupa 40 godzin, łącznie 400 godzin

B) Przeprowadzenie zajęć z zakresu CISCO - poziom II dla 100 uczniów/uczennic (grupy średnio po 10 osób), każda grupa 40 godzin, łącznie 400 godzin

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/10057

Zawiadomienie o wyborze wykonawcyData ogłoszenia: 03.10.2020 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Fachowcy z Augustowa”.

W skład zamówienia wchodzi:

- Przeprowadzenie zajęć z zakresu „Nowoczesne metody lutowania, diagnozowania i napraw pakietów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach mechatronicznych wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej (IPC)” 

- Przeprowadzenie zajęć z zakresu „Diagnozowanie i usuwanie usterek urządzeń peryferyjnych zawierających komponenty Ball Grid Array, w tym również w aplikacjach SPACE (BGA)” 

- Przeprowadzenie zajęć z zakresu „Ochrona przed elektrycznością statyczną, a mechatroniczne stanowiska monterskie i serwisowe, z uwzględnieniem obsługiwanych aplikacji SPACE (ESD)” 

-Przeprowadzenie zajęć z zakresu „Nowoczesne metody montażu, konserwacji i napraw pakietów oraz komponentów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach techniki komputerowej wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w aplikacjach SPACE (IPC)” 

-Przeprowadzenie zajęć z zakresu „Ochrona przed elektrycznością statyczną, a stanowiska monterskie do naprawy zestawu komputerowego (ESD)”

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/9680

Zwiadomienie o wyborze wykonawcy  

„Fachowcy z Augustowa” – informacja o projekcie

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o. oraz Powiat Augustowski/ Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie rozpoczyna realizację projektu „ Fachowcy z Augustowa” nr Projektu RPO.03.03.01-20-0216/19 w ramach Osi Priorytetowej III: Kompetencje i Kwalifikacje, Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 200 uczniów kierunku technik mechatronik i informatyk z Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowiepoprzez organizację szkoleń zawodowych z nowoczesnej elektroniki, informatyki, przeprowadzenie warsztatów
z przedsiębiorczości, doradztwa edukacyjno-zawodowego, spotkań z psychologiem, realizację szkoleń zawodowych dla 10 nauczycieli, zakup wyposażenia do pracowni zawodowych.

Poniżej zostały przewidziane w projekcie działania oraz planowane efekty:

1.Realizacja szkoleń zawodowych dla uczniów

a) z kierunku technik mechatronik

 • Nowoczesne metody lutowania, diagnozowania i napraw pakietów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach mechatronicznych wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej (IPC)
 • Diagnozowania i usuwanie usterek urządzeń peryferyjnych zawierających komponenty Ball Grid Array, w tym również w aplikacjach SPACE (BGA)
 • Ochrona przed elektrycznością statyczną, a mechatroniczne stanowiska monterskie
  i serwisowe, z uwzględnieniem obsługiwanych aplikacji SPACE (ESD)

b) z kierunku technik informatyk

 • Nowoczesnych metod montażu, konserwacji i napraw pakietów oraz komponentów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach techniki komputerowej wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w aplikacjach SPACE (IPC)
 • Diagnozowania i usuwanie usterek urządzeń peryferyjnych zawierających komponenty Ball Grid Array, w tym również w aplikacjach SPACE (BGA)
 • Ochrony przed elektrycznością statyczną, a stanowiska monterskie do naprawy zestawu komputerowego (ESD)
 • szkolenie CISCO-poziom I
 • szkolenie CISCO-poziom II

2. Realizacja warsztatów dla uczniów

 • warsztaty z przedsiębiorczości
 • warsztaty z psychologiem/pedagogiem
 • warsztaty z doradztwa edukacyjno-zawodowego

3. Realizacja szkoleń dla nauczycieli

a) z kierunku technik mechatronik

 • Nowoczesne metody lutowania, diagnozowania i napraw pakietów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach mechatronicznych wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej (IPC)
 • Diagnozowania i usuwanie usterek urządzeń peryferyjnych zawierających komponenty Ball Grid Array, w tym również w aplikacjach SPACE (BGA)
 • Ochrona przed elektrycznością statyczną, a mechatroniczne stanowiska monterskie
  i serwisowe, z uwzględnieniem obsługiwanych aplikacji SPACE (ESD)

b) z kierunku technik informatyk

 • Nowoczesnych metod montażu, konserwacji i napraw pakietów oraz komponentów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach techniki komputerowej wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w aplikacjach SPACE (IPC)
 • Diagnozowania i usuwanie usterek urządzeń peryferyjnych zawierających komponenty Ball Grid Array, w tym również w aplikacjach SPACE (BGA)
 • Ochrony przed elektrycznością statyczną, a stanowiska monterskie do naprawy zestawu komputerowego (ESD)

4.Tworzenie w szkole warunków kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt do pracowni zawodowych – zwiększenie atrakcyjności zajęć, możliwość szkolenia i poszerzania praktycznych umiejętności uczniów.

 

Wartość projektu - 3 911 115,14 zł

Dofinansowanie z EFS - 3 715 559,38 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa - 391 111,53 zł

Wkład własny - 195 555,76 zł

Okres realizacji projektu: 01.10.2020 - 30.06.2022

 

projektowanie stron www