A-|A+AAAA
fb

www.fb.com/mcdz0

mail

biuro@mcdz.com.pl

telefon +48 54 230 09 25
telefon

+48 572 408 866

Facebook

Postaw na elektronikę

 

Data ogłoszenia: 24.08.2022 r.

Harmonogram wsparcia na sierpień-wrzesień 2022 w ramach projektu „Postaw na elektronikę” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

Harmonogram  Data ogłoszenia: 25.07.2022 r.

Harmonogram staży na sierpień 2022 w ramach projektu „Postaw na elektronikę” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

Harmonogram  Data ogłoszenia: 23.06.2022 r.

Harmonogram wsparcia na lipiec 2022 w ramach projektu „Postaw na elektronikę” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

Harmonogram  Data ogłoszenia: 23.06.2022 r.

Harmonogram staży na czerwiec-lipiec 2022 w ramach projektu „Postaw na elektronikę” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

Harmonogram   Data ogłoszenia: 27.04.2022 r.

Harmonogram staży na maj 2022 oraz Regulamin stażu w ramach projektu „Postaw na elektronikę” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

Harmonogram 

RegulaminData ogłoszenia: 21.04.2022 r.

Harmonogram wsparcia na kwiecień- maj 2022 w ramach projektu „Postaw na elektronikę” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

Harmonogram Data ogłoszenia: 11.04.2022 r.

Regulamin rekrutacji dodatkowej na rok 2021/22 w ramach projektu „Postaw na elektronikę” oraz komplet dokumnetów rekrutacyjnych znajdują się poniżej:

Regulamin

dokumentyData ogłoszenia: 24.02.2022 r.

Harmonogram wsparcia na marzec-kwiecień 2022 w ramach projektu „Postaw na elektronikę” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

Harmonogram Data ogłoszenia: 03.01.2022 r.

Harmonogram wsparcia na styczeń 2022 w ramach projektu „Postaw na elektronikę” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

Harmonogram Data ogłoszenia: 01.12.2021 r.

Harmonogram wsparcia na grudzień 2021 w ramach projektu „Postaw na elektronikę” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

Harmonogram Data ogłoszenia: 12.10.2021 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Postaw na elektronikę”.

W skład zamówienia wchodzi:

 • dostawa wyposażenia pracowni zawodowej dla kierunku technik realizacji nagrań i nagłośnień 

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem: 

Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia Postaw na elektronikę (funduszeeuropejskie.gov.pl)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCYData ogłoszenia: 01.10.2021 r.

Harmonogram wsparcia na PAŹDZIERNIK 2021 w ramach projektu „Postaw na elektronikę” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

Harmonogram Data ogłoszenia: 10.09.2021 r.

Regulamin rekrutacji na rok 2021/22 w ramach projektu „Postaw na elektronikę” oraz komplet dokumnetów rekrutacyjnych znajdują się poniżej:

Regulamin

dokumentyData ogłoszenia: 14.07.2021 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Postaw na elektronikę”.

W skład zamówienia wchodzi:

 • dostawa wyposażenia pracowni zawodowej dla kierunku technik realizacji nagrań i nagłośnień 

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem: 

Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia Postaw na elektronikę (funduszeeuropejskie.gov.pl)

Postępowanie zostało unieważnione. Data ogłoszenia: 28.06.2021 r.

Harmonogram staży uczniowskich 2021 oraz Regulamin stażu w ramach projektu „Postaw na elektronikę” znajdują się poniżej:

Harmonogram 

RegulaminData ogłoszenia: 17.05.2021 r.

Harmonogram wsparcia na maj-czerwiec 2021 w ramach projektu „Postaw na elektronikę” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

Harmonogram Data ogłoszenia: 10.02.2021 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Postaw na elektronikę”.

Przedmiotem zamówienia jest:

 • Doposażenie stażysty w odzież ochronną dla 52 uczniów/uczennic Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu, ul. Jagiellońska 13, 41-200 Sosnowiec

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajdują się pod podanymi linkami:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Zawiadomienie o wyborze wykonawcyData ogłoszenia: 10.01.2021 r.

Harmonogram wsparcia na rok 2021 w ramach projektu „Postaw na elektronikę” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

Harmonogram Data ogłoszenia: 08.12.2020 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Postaw na elektronikę”.

Przedmiotem zamówienia jest:

 • przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi obejmującej zapewnienie wyżywienia w przerwie zajęć dla uczniów/nnic Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu, ul. Jagiellońska 13, 41-200 Sosnowiec, łącznie 1300 posiłków

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajdują się pod podanymi linkami:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Zawiadomienie o wyborze wykonawcyData ogłoszenia: 30.11.2020 r.

Regulamin rekrutacji oraz komplet dokumnetów rekrutacyjnych znajdują się poniżej:

Regulamin

dokumentyData ogłoszenia: 30.11.2020 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Postaw na elektronikę”.

Przedmiotem zamówienia jest:

 • przeprowadzenie zajęć z przedsiębiorczości dla 100 uczniów/uczennic (10 grup śr. po 10 osób, każda grupa 2 spotkania po 8 godz., razem 160 godzin) 

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajdują się pod podanymi linkami:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Zawiadomienie o wyborze wykonawcyData ogłoszenia: 30.11.2020 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Postaw na elektronikę”.

Przedmiotem zamówienia jest:

 • przeprowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 100 uczniów/uczennic (10 grup śr. po 10 osób, każda grupa 2 spotkania po 8 godz., razem 160 godzin) 

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajdują się pod podanymi linkami:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Zawiadomienie o wyborze wykonawcyData ogłoszenia: 28.11.2020 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Postaw na elektronikę”.

W skład zamówienia wchodzi:

 • Wyposażenie pracowni zawodowej dla kierunku technik elektronik 15 stanowisk roboczych

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/19281

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy Data ogłoszenia: 16.11.2020 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Postaw na elektronikę”.

W skład zamówienia wchodzi:

 • Przeprowadzenie zajęć pt. „Nowoczesny monter pakietów elektronicznych z elementami SPACE (IPC)” dla 100 uczniów/uczennic (grupy średnio po 10 osób), każda grupa 48 godzin, łącznie 480 godzin,
 • Przeprowadzenie zajęć pt. „Montaż/demontaż i regeneracja komponentów BGA w tym komponentów pracujących w przestrzeni kosmicznej” dla 100 uczniów/uczennic (grupy średnio po 10 osób), każda grupa 16 godzin, łącznie 160 godzin,
 • Przeprowadzenie zajęć pt. „Ochrona antystatyczna w elektronice (ESD)” dla 100 uczniów/uczennic (grupy średnio po 10 osób), każda grupa 8 godzin, łącznie 80 godzin,

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/17138 

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy 

„Postaw na elektronikę” 

 

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego oraz Miasto Sosnowiec i  Zespół Szkół  Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu rozpoczyna realizację projektu „Postaw na elektronikę” nr Projektu WND-RPSL.11.02.03-24-0582/19 w ramach Osi Priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów (9K) kierunku technik

elektronik i realizacji nagrań i nagłośnień z Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu poprzez zapewnienie uczniom wysokiej jakości szkoleń, przeprowadzenie zajęć z przedsiębiorczości, programu doradztwa edukacyjno-zawodowego współpracę z firmami z województwa śląskiego, organizację staży zawodowych dla 52 najlepszych uczestników/czek projektu, doposażenie bazy dydaktycznej pracowni zawodowych.

 

Poniżej przedstawione zostały przewiedziane w projekcie działania oraz planowane efekty:                                

1. Realizacja zajęć zawodowych dla uczniów/c                                    

 • Nowoczesny monter pakietów elektronicznych z elementami SPACE
 • Montaż/demontaż i regeneracja komponentów BGA w tym komponentów pracujących w przestrzeni kosmicznej
 • Ochrona antystatyczna w elektronice (ESD)

2. Organizacja programu doradztwa edukacyjno-zawodowego. W projekcie przewidziano program doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole objętej projektem. Odbędą się warsztaty grupowe, każda grupa po 16 h. Uczestnikom w przerwie zajęć zostanie zapewnione wyżywienie.

3. Rozwój współpracy szkoły z otoczeniem społeczno-gospodarczym poprzez organizację płatnych staży zawodowych dla najlepszych 52 uczestników projektu (26 uczniów w VII-VIII 2021 i 26 uczniów w VII-VIII 2022) – staże podniosą kwalifikacje zawodowe uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmacniają ich zdolności do zatrudnienia.  Uczniowie odbędą staże zawodowe w firmach z województwa śląskiego Bitron Poland, z którą szkoła na stałe współpracuje oraz w innych firmach z branży informatycznej, pokrewnej, działach informatycznych podmiotów o innym profilu działalności (Bombardier, SGX, Saint-Gobain, Energoaparatura, Amazon, Romedia-art., Kiwigiftst, Inf-art., Bionet, M-komp,Vi-komp.) itp.

4. Realizacja zajęć z przedsiębiorczości. Odbędą się zajęcia dodatkowe kształtujące kompetencje z przedsiębiorczości, każda grupa po 16 h. Uczniowie będą mieli zapewnione wyżywienie.

 

Wartość projektu – 2 023 737,72 zł

Dofinansowanie z EFS – 1 720 177,06 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa – 202 373,77 zł

Wkład własny – 101 186,89 zł

Okres realizacji projektu: 1.10.2020 – 30.09.2022

projektowanie stron www