A-|A+AAAA
fb

www.fb.com/mcdz0

mail

biuro@mcdz.com.pl

telefon +48 54 230 09 25
telefon

+48 572 408 866

Facebook

Bilans Kompetencji Elektronika 2

Fundusze europejskie

 

Data ogłoszenia: 24.06.2019 r

Harmonogram STAŻY WAKACYJNYCH w ramach projektu „Bilans Kompetencji Elektronika 2” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

HARMONOGRAMData ogłoszenia: 13.06.2019 r

Harmonogram wsparcia – CZERWIEC w ramach projektu „Bilans Kompetencji Elektronika 2” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

CZERWIECData ogłoszenia: 11.06.2019 r. 

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „ Bilans Kompetencji Elektronika 2” obejmujące:
-Usługę transportową dla 25 uczniów/uczennic- zapewnienie dojazdu na staże oraz powrotu z miejsca pracy stażysty 
Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCYData ogłoszenia: 07.05.2019 r

Harmonogram wsparcia – MAJ w ramach projektu „Bilans Kompetencji Elektronika 2” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

MAJData ogłoszenia: 15.04.2019 r

Harmonogram wsparcia – KWIECIEŃ w ramach projektu „Bilans Kompetencji Elektronika 2” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

KWIECIEŃData ogłoszenia: 01.03.2019 r

Harmonogram wsparcia – MARZEC w ramach projektu „Bilans Kompetencji Elektronika 2” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

MARZECData ogłoszenia: 25.02.2019 r

Harmonogram wsparcia – LUTY w ramach projektu „Bilans Kompetencji Elektronika 2” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

LUTY Data ogłoszenia: 10.01.2019 r

Harmonogram wsparcia – STYCZEŃ w ramach projektu „Bilans Kompetencji Elektronika 2” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

STYCZEŃ Data ogłoszenia: 17.12.2018 r

Harmonogram wsparcia – GRUDZIEŃ w ramach projektu „Bilans Kompetencji Elektronika 2” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

GRUDZIEŃData ogłoszenia: 02.11.2018 r

Harmonogram wsparcia – LISTOPAD w ramach projektu „Bilans Kompetencji Elektronika 2” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

LISTOPADData ogłoszenia: 15.10.2018 r

Harmonogram wsparcia – PAŹDZIERNIK w ramach projektu „Bilans Kompetencji Elektronika 2” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

PAŹDZIERNIKData ogłoszenia: 17.09.2018 r. 

Regulamin rekrutacji w ramach projektu „Bilans Kompetencji Elektronika 2” na rok szkolny 2018/2019 znajduje się pod podanym linkiem: Regulamin

Poniżej komplet dokumentów rekrutacyjnych dla uczniów

Formularz rekrutacyjny

karta oceny wychowawcy

karta oceny formularza
Deklaracja uczestnictwa

Oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenie równość
Oświadczenie rodzica/opiekuna

OświadczeniaData ogłoszenia: 29.06.2018 r.

STAŻE ZAWODOWE

Regulamin staży zawodowych w ramach projektu "Bilans Kompetencji Elektronika 2"

Harmonogram wsparcia:   LIPIEC  SIERPIEŃ

Wniosek o przyznanie stypendium stażowego - wzór Data ogłoszenia: 12.06.2018 r. 

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Bilans Kompetencji Elektronika 2” obejmujące: 
dojazd na staże oraz powrót z miejsca stażu – usługa transportowa dla 25 uczniów/uczennic zakwalifikowanych do ww. projektu w okresie lipiec sierpień 2018. 
Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się poniżej: 
Zapytanie ofertowe

Załacznik nr 1 

Załącznik nr 2 

Załącznik nr 3 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY Data ogłoszenia: 05.06.2018 r

Harmonogram wsparcia – CZERWIEC w ramach projektu „Bilans Kompetencji Elektronika 2” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

CZERWIEC Data ogłoszenia: 01.06.2018 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Bilasn Kompetencji Elektronika 2” obejmujące:

 • Przeprowadzenie szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – instruktaż ogólny

 Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1115703

W dniu 05.06.2018 zostały dokonane zmiany w treści zapytania. Nadano poprawne numery załączników.
Wprowadzone zmiany nie mają wpływu na termin składania ofert.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY Data ogłoszenia: 07.05.2018 r

Harmonogram wsparcia – MAJ w ramach projektu „Bilans Kompetencji Elektronika 2” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

MAJ Data ogłoszenia: 06.04.2018 r

Harmonogram wsparcia – KWIECIEŃ w ramach projektu „Bilans Kompetencji Elektronika 2” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

KWIECIEŃ Data ogłoszenia: 01.03.2018 r

Harmonogram wsparcia – MARZEC w ramach projektu „Bilans Kompetencji Elektronika 2” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

MARZEC Data ogłoszenia: 14.02.2018 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Bilans Kompetencji Elektronika 2” obejmujące:
1. Przeprowadzenie szkoleń z zakresu Grupa 1 – EKSPLOATACJA w zakresie elektroenergetycznym dla 100 uczniów/uczennic (grupy średnio po 10 osób ), każda grupa 10 godzin, łącznie 100 godzin
2. Przeprowadzenie egzaminów sprawdzających kwalifikacje na stanowisku eksploatacji – GRUPA 1 dla 100 uczniów /uczennic (grupy średnio po 10 osób ), każda grupa 6 godzin, łącznie 60 godzin
Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1089019

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCYData ogłoszenia: 01.02.2018 r

Harmonogram wsparcia – LUTY w ramach projektu „Bilans Kompetencji Elektronika 2” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

LUTY Data ogłoszenia: 25.01.2018 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Bilans Kompetencji Elektronika 2” obejmujące:
1.A. Przeprowadzenie zajęć z zakresu: Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7- 300/400 w TIA PORTAL- kurs podstawowy dla 6 nauczycieli (jedna grupa 6 osobowa), 5 dni x 8 godzin łącznie 40 godzin,
B. Przeprowadzenie zajęć z zakresu: Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7- 300/400 w TIA PORTAL- kurs zaawansowany dla 6 nauczycieli (jedna grupa 6 osobowa), 5 dni x 8 godzin łącznie 40 godzin,
Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1084139

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY Data ogłoszenia: 22.01.2018 r

Harmonogram wsparcia – STYCZEŃ w ramach projektu „Bilans Kompetencji Elektronika 2” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

STYCZEŃ Data ogłoszenia: 08.01.2018 r.
Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „ Bilans Kompetencji Elektronika 2” obejmujące:
Przeprowadzenie warsztatów z doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 100 uczniów/uczennic.
Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się poniżej:
Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCYData ogłoszenia: 01.12.2017 r.

Harmonogram wsparcia – GRUDZIEŃ w ramach projektu „Bilans Kompetencji Elektronika 2” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

GRUDZIEŃ Data ogłoszenia: 27.11.2017 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Bilans Kompetencji Elektronika 2” obejmujące:

-doposażenie pracowni zawodowej dla elektroników w 9 komputerow stacjonarnych wraz z oprogramowaniem

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się poniżej: 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY Data ogłoszenia: 24.11.2017 r.

Harmonogram wsparcia – LISTOPAD w ramach projektu „Bilans Kompetencji Elektronika 2” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

LISTOPAD Data ogłoszenia: 13.11.2017 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Bilans Kompetencji Elektronika 2” obejmujące:
1. Doposażenie pracowni zawodowej dla elektroników w 6 stanowisk roboczych oraz sprzęt pomiarowy dla uczniów/uczennic

2. Doposażenie stażysty w odzież ochronną
Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1067978

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY Data ogłoszenia: 06.11.2017 r.
Regulamin rekrutacji w ramach projektu „Bilans Kompetencji Elektronika 2” na rok szkolny 2017/2018 znajdują się pod podanym linkiem: Regulamin

 Poniżej komplet dokumentów rekrutacyjnych dla uczniów

Formularz rekrutacyjny
Deklaracja uczestnictwa

Oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenie równość

Przekazanie praw do wizerunku
Oświadczenie rodzica/opiekuna

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczenia 

Data ogłoszenia: 01.11.2017 r.
Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Bilans Kompetencji Elektronika 2” obejmujące:
1. Przeprowadzenie zajęć z zakresu nowoczesnego montażu pakietów elektronicznych z elementami SPACE (zwana IPC) dla 100 uczniów/uczennic,
2. Przeprowadzenie zajęć z zakresu montażu/demontażu i regeneracji komponentów BGA w tym komponentów pracujących w przestrzeni kosmicznej (BGA) dla 100 uczniów/uczennic,
3.Przeprowadzenie zajęć z zakresu ochrony antystatycznej w elektronice (ESD) dla 100 uczniów/uczennic.
Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1065593

W dniu 7.11.2017 zaktualizowano zapytanie ofertowe i przedłużono termin składania ofert.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY Data ogłoszenia: 16.10.2017 r.
Regulamin rekrutacji dla nauczycieli w ramach projektu „Bilans Kompetencji Elektronika 2” na rok szkolny 2017/2018 znajdują się pod podanym linkiem: Regulamin

 Poniżej komplet dokumentów rekrutacyjnych dla nauczycieli

 • Formularz Rekrutacyjny, stanowiący załącznik nr 1,
 • Deklaracja uczestnictwa w projekcie pn. „Bilans kompetencji elektronika 2 ”, stanowiąca załącznik nr 2,
 • Oświadczenie uczestnika Projektu, stanowiące załącznik nr 3,
 • Oświadczenie o realizacji równości szans i niedyskryminacji, stanowiące załącznik nr 4,
 • Przekazanie praw do wizerunku, stanowiące załącznik nr 5,
 • Oświadczenie uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, stanowiące załącznik nr 6,
 • Oświadczenie dotyczące preferowanej formy wsparcia dla nauczycieli, stanowiące załącznik nr 7.


 Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o. oraz Miasto Sosnowiec i  Zespół Szkół  Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu rozpoczyna realizację projektu „Bilans Kompetencji Elektronika 2”  nr Projektu WND-RPSL.11.02.03-24-0096/17 w ramach Osi Priorytetowej XI. Wzmacnianie potencjału edukacyjnego dla Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów/uczennic na kierunku technik elektronik w Technikum nr 8 z  Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu.

Poniżej przedstawione zostały przewiedziane w projekcie działania oraz planowane efekty:

 1. Realizację kursów specjalistycznych dla uczniów
 • Nowoczesny monter pakietów elektronicznych z elementami SPACE (zwane IPC) dla 100 uczniów/uczennic - min. 70 % uczestników zda egzamin kończący- uzyska kwalifikacje zawodowe, zdobędzie Certyfikat MEN oraz Międzynarodowy Certyfikat IPC
 • Montaż/demontaż i regeneracja komponentów BGA w tym komponentów pracujących w przestrzeni kosmicznej (BGA) dla 100 uczniów/uczennic - min. 70 % uczestników zda egzamin kończący- uzyska kwalifikacje zawodowe, zdobędzie Certyfikat MEN oraz Międzynarodowy Certyfikat IPC
 • Ochrona antystatyczna w elektronice (ESD) dla 100 uczniów/uczennic - min. 70 % uczestników zda egzamin kończący- uzyska kwalifikacje zawodowe, zdobędzie Certyfikat MEN oraz Międzynarodowy Certyfikat IPC

2.  Realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 100 uczniów/ uczennic ZSEiI – z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów objętych wsparciem. Po zakończeniu uczniowie otrzymają zaświadczenia.

3.  Organizację płatnych staży zawodowych dla najlepszych 50 uczestników projektu (25 z roku szkolnego 2017/18 i 25 z roku szkolnego 2018/19) – staże podniosą kwalifikacje zawodowe uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmacniają ich zdolności do zatrudnienia.

4. Tworzenie w szkole warunków kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt do pracowni elektronicznej – zwiększenie atrakcyjności prowadzonych zajęć, możliwość szkolenia i poszerzenia umiejętności uczniów

5. Podniesienie kwalifikacji nauczycieli poprzez szkolenia i studia podyplomowe jako uzupełnienie działań skierowanych do uczniów – podniesienie efektywności nauczania, uzyskane dyplomy ukończenia studiów oraz certyfikaty na zakończenie kursów potwierdzające zdobyte kwalifikacje z danego zakresu.

 

Wartość projektu – 1 999 201,92 zł

Dofinansowanie z EFS – 1 699 321,63 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa – 199 920,19 zł

Wkład własny – 99 960,10 zł

Okres realizacji projektu: 1.09.2017 – 30.09.2019

 

Zapisz

projektowanie stron www