A-|A+AAAA
fb

www.fb.com/mcdz0

mail

biuro@mcdz.com.pl

telefon +48 54 230 09 25
telefon

+48 572 408 866

Facebook

Postaw na informatykę

Data ogłoszenia: 07.09.2023 r.

Harmonogram form wsparcia na miesiąc wrzesień 2023 w ramach projektu  „Postaw na informatykęznajduje sie pod poniższym linkiem:

Harmonogram Data ogłoszenia: 30.06.2023 r.

Harmonogram staży 2023 w ramach projektu Postaw na informatykęznajduje sie pod poniższym linkiem:

HarmonogramData ogłoszenia: 30.06.2023 r.

Regulamin stażu 2023 w ramach projektu  „Postaw na informatykęznajduje sie pod poniższym linkiem:

RegulaminData ogłoszenia: 17.05.2023 r.

Harmonogram form wsparcia na miesiąc maj 2023 w ramach projektu  „Postaw na informatykęznajduje sie pod poniższym linkiem:

Harmonogram  Data ogłoszenia: 08.05.2023 r.

Harmonogram form wsparcia na miesiąc maj 2023 w ramach projektu  „Postaw na informatykęznajduje sie pod poniższym linkiem:

Harmonogram  Data ogłoszenia: 18.04.2023 r.

Harmonogram form wsparcia na miesiąc kwiecień 2023 w ramach projektu  „Postaw na informatykęznajduje sie pod poniższym linkiem:

Harmonogram  Data ogłoszenia: 03.03.2023 r.

Harmonogram form wsparcia na miesiąc marzec 2023 w ramach projektu  „Postaw na informatykęznajduje sie pod poniższym linkiem:

Harmonogram  Data ogłoszenia: 13.02.2023 r.

Harmonogram form wsparcia na okres styczeń-luty 2023 w ramach projektu  „Postaw na informatykęznajduje sie pod poniższym linkiem:

Harmonogram  Data ogłoszenia: 04.01.2023 r.

Harmonogram form wsparcia na okres styczeń-luty 2023 w ramach projektu  „Postaw na informatykęznajduje sie pod poniższym linkiem:

Harmonogram  Data ogłoszenia: 30.11.2022 r.

Harmonogram form wsparcia na grudzień 2022 w ramach projektu  „Postaw na informatykęznajduje sie pod poniższym linkiem:

Harmonogram  Data ogłoszenia: 31.10.2022 r.

Harmonogram form wsparcia na listopad 2022 w ramach projektu  „Postaw na informatykęznajduje sie pod poniższym linkiem:

Harmonogram  Data ogłoszenia: 30.09.2022 r.

Harmonogram form wsparcia na październik 2022 w ramach projektu  „Postaw na informatykęznajduje sie pod poniższym linkiem:

Harmonogram Data ogłoszenia: 16.09.2022 r.

Harmonogram form wsparcia na wrzesień 2022 w ramach projektu  „Postaw na informatykęznajduje sie pod poniższym linkiem:

Harmonogram Data ogłoszenia: 05.09.2022 r.

Regulamin rekrutacji na rok 2022/23 w ramach projektu „Postaw na informatykę" oraz komplet dokumnetów rekrutacyjnych znajdują się poniżej:

Regulamin

Dokumenty rekrutacyjne Data ogłoszenia: 23.06.2022 r.

Harmonogram staży 2022 w ramach projektu Postaw na informatykęznajduje sie pod poniższym linkiem:

Harmonogram  Data ogłoszenia: 22.06.2022 r.

Regulamin stażu 2022 w ramach projektu  „Postaw na informatykęznajduje sie pod poniższym linkiem:

Regulamin Data ogłoszenia: 27.05.2022 r.

Harmonogram form wsparcia na czerwiec 2022 w ramach projektu  „Postaw na informatykęznajduje sie pod poniższym linkiem:

Harmonogram Data ogłoszenia: 03.03.2022 r.

Harmonogram form wsparcia na marzec- czerwiec 2022 w ramach projektu  „Postaw na informatykęznajduje sie pod poniższym linkiem:

Harmonogram Data ogłoszenia: 16.02.2022 r.

Harmonogram form wsparcia na luty 2022 w ramach projektu  „Postaw na informatykęznajduje sie pod poniższym linkiem:

Harmonogram Data ogłoszenia: 08.12.2021 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu  „Postaw na informatykę"

Przedmiotem zamówienia jest:

  • dostarczenie wyżywienia w przerwie zajęć dla uczniów/nnic 

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajdują się pod podanymi linkami:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4 

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy Data ogłoszenia: 26.11.2021 r.

Harmonogram form wsparcia na miesiące listopad-grudzień 2021 w ramach projektu  „Postaw na informatykęznajduje sie pod poniższym linkiem:

Harmonogram  Data ogłoszenia: 26.10.2021 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu  „Postaw na informatykę":

W skład zamówienia wchodzi:

Przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczniów/uczennic pt.:

  •  „Nowoczesne metody montażu, konserwacji i napraw pakietów oraz komponentów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach techniki komputerowej wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w aplikacjach SPACE (IPC)”
  • „Ochrona przed elektrycznością statyczną, a stanowiska monterskie do naprawy zestawu komputerowego (ESD)”
  • "CISCO ICND 1”
  • „Testy penetracyjne”

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajdują się pod podanym linkiem: 

Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia Postaw na informatykę (funduszeeuropejskie.gov.pl)

Zawiadomienie na część 1

Zawiadomienie na część 2 Data ogłoszenia: 04.10.2021 r.

Regulamin rekrutacji na rok 2021/22 w ramach projektu „Postaw na informatykę" oraz komplet dokumnetów rekrutacyjnych znajdują się poniżej:

Regulamin

dokumenty 

„Postaw na informatykę” – informacja o projekcie

 

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o. oraz Powiat Działdowski/ Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Działdowie rozpoczyna realizację projektu „Postaw na informatykę” nr Projektu RPWM.02.04.01-28-0012/20 w ramach Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów/uczennic
(50 os. w roku szkolnym 2021/2022 oraz 50 os. w roku szkolnym 2022/2023)
na kierunku technik informatyk w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Działdowie, poprzez przeprowadzenie indywidualnej diagnozy uczniów, szkoleń zawodowych z zakresu nowoczesnej elektroniki: IPC, ESD kończących się międzynarodowymi certyfikatami IPC, szkoleń z zakresu testów penetracyjnych
i CISCO oraz warsztatów rozwijających kompetencje miękkie niezbędne na rynku pracy; zapewnienie staży zawodowych dla 100 uczniów/c.

 

Poniżej przedstawione zostały przewiedziane w projekcie działania oraz planowane efekty:

1.    Realizacja kursów i zajęć specjalistycznych dla uczniów

 

  • Indywidualna diagnoza uczniów dla 100 uczniów/uczennic
  • Nowoczesne metody montażu, konserwacji i napraw pakietów oraz komponentów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach techniki komputerowej wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w aplikacjach SPACE (IPC) dla 100 uczniów/uczennic
  • Ochrona przed elektrycznością statyczną, a stanowiska monterskie do naprawy zestawu komputerowego (ESD) dla 100 uczniów/uczennic
  • CISCO ICND 1 dla 100 uczniów/uczennic
  • Testy Penetracyjne dla 100 uczniów/uczennic.

 

2.   Realizacja warsztatów z komunikacji i umiejętności miękkich dla 100 uczniów/uczennic.

3.  Organizacja płatnych staży zawodowych dla 100 uczestników projektu (50 z roku szkolnego 2021/22 i 50 z roku szkolnego 2022/23) – staże podniosą kwalifikacje zawodowe uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmocnią ich zdolności do zatrudnienia. 

 

 

 

Wartość projektu – 1 660 090,90 zł

Dofinansowanie z EFS – 1 411 077,26 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa – 83 004,55 zł

Wkład własny - 166 009,09 zł

Okres realizacji projektu: 1.10.2021 – 30.09.2023

projektowanie stron www