A-|A+AAAA
fb

www.fb.com/mcdz0

mail

biuro@mcdz.com.pl

telefon +48 54 230 09 25
telefon

+48 572 408 866

Facebook

TAK dla nowych umiejętności

 

Data ogłoszenia: 07.06.2023 r.

Harmonogram form wsparcia  na rok szkolny 2022/2023 w ramach projektu „TAK dla nowych umiejętności" znajduje się poniżej: 

HarmonogramData ogłoszenia: 01.06.2023 r.

Harmonogram form wsparcia  na rok szkolny 2022/2023 w ramach projektu „TAK dla nowych umiejętności" znajduje się poniżej: 

HarmonogramData ogłoszenia: 28.04.2023 r.

Harmonogram form wsparcia  na rok szkolny 2022/2023 w ramach projektu „TAK dla nowych umiejętności" znajduje się poniżej: 

HarmonogramData ogłoszenia: 12.04.2023 r.

Regulamin rekrutacji dodatkowej oraz dokumenty rekrutacyjne na rok 2022/23 w ramach projektu  „TAK dla nowych umiejętności" znajdują się poniżej:

Regulamin

Dokumenty rekrutacyjne Data ogłoszenia: 31.03.2023 r.

Harmonogram form wsparcia  na rok szkolny 2022/2023 w ramach projektu „TAK dla nowych umiejętności" znajduje sie poniżej: 

Harmonogram Data ogłoszenia: 07.03.2023 r.

Harmonogram form wsparcia  na rok szkolny 2022/2023 w ramach projektu „TAK dla nowych umiejętności" znajduje sie poniżej: 

Harmonogram Data ogłoszenia: 23.01.2023 r.

Harmonogram form wsparcia  na rok szkolny 2022/2023 w ramach projektu „TAK dla nowych umiejętności" znajduje sie poniżej: 

Harmonogram Data ogłoszenia: 04.01.2023 r.

Harmonogram form wsparcia  na rok szkolny 2022/2023 w ramach projektu „TAK dla nowych umiejętności" znajduje sie poniżej: 

Harmonogram Data ogłoszenia: 27.12.2022 r.

Harmonogram form wsparcia  na rok szkolny 2022/2023 w ramach projektu „TAK dla nowych umiejętności" znajduje sie poniżej:

Harmonogram Data ogłoszenia: 12.12.2022 r.

Harmonogram form wsparcia  na rok szkolny 2022/2023 w ramach projektu „TAK dla nowych umiejętności" znajduje sie poniżej: 

Harmonogram Data ogłoszenia: 02.12.2022 r.

Harmonogram form wsparcia  na okres wrzesień- grudzień w ramach projektu „TAK dla nowych umiejętności" znajduje sie poniżej: 

Harmonogram Data ogłoszenia: 23.11.2022 r.

Harmonogram form wsparcia  na okres wrzesień- grudzień w ramach projektu „TAK dla nowych umiejętności" znajduje sie poniżej: 

Harmonogram  Data ogłoszenia: 16.11.2022 r.

Harmonogram form wsparcia  na okres wrzesień- grudzień w ramach projektu „TAK dla nowych umiejętności" znajduje sie poniżej: 

Harmonogram  Data ogłoszenia: 10.11.2022 r.

Harmonogram form wsparcia  na okres wrzesień- grudzień w ramach projektu „TAK dla nowych umiejętności" znajduje sie poniżej: 

Harmonogram  Data ogłoszenia: 29.09.2022 r.

Harmonogram form wsparcia  na okres wrzesień- grudzień w ramach projektu „TAK dla nowych umiejętności" znajduje sie poniżej: 

Harmonogram Data ogłoszenia: 22.09.2022 r.

Harmonogram form wsparcia  na okres wrzesień- grudzień w ramach projektu „TAK dla nowych umiejętności" znajduje sie poniżej: 

Harmonogram  Data ogłoszenia: 22.09.2022 r.

Harmonogram form wsparcia  na okres wrzesień- grudzień w ramach projektu „TAK dla nowych umiejętności" znajduje sie poniżej: 

Harmonogram  Data ogłoszenia: 05.09.2022 r.

Regulamin rekrutacji oraz dokumnety rekrutacyjne na rok 2022/23 w ramach projektu  „TAK dla nowych umiejętności" znajdują sie poniżej:

Regulamin

Dokumnety rekrutacyjne Data ogłoszenia: 12.05.2022 r.

Harmonogram form wsparcia na marzec- maj 2022 w ramach projektu „TAK dla nowych umiejętności" znajduje sie poniżej: 

Harmonogram2 Data ogłoszenia: 04.02.2022 r.

Harmonogram form wsparcia na marzec- maj 2022 w ramach projektu „TAK dla nowych umiejętności" znajduje sie poniżej: 

Harmonogram Data ogłoszenia: 13.12.2021 r.

Harmonogram form wsparcia na rok 2021/22 w ramach projektu „TAK dla nowych umiejętności" znajduje sie poniżej: 

Harmonogram Data ogłoszenia: 02.12.2021 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu  „TAK dla nowych umiejętności".

W skład zamówienia wchodzi:

Zapewnienie wyżywienia w przerwie zajęć dla uczniów/nic Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie, razem 1680 posiłków.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem: 

Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia „TAK dla nowych umiejętności” (funduszeeuropejskie.gov.pl)

Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy Data ogłoszenia: 29.11.2021 r.

Harmonogram form wsparcia na miesiące listopad-grudzień 2021 w ramach projektu „TAK dla nowych umiejętności" znajduje sie poniżej: 

Harmonogram Data ogłoszenia: 19.10.2021 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu  „TAK dla nowych umiejętności".

W skład zamówienia wchodzi:

Przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczniów/uczennic pt.:

Część I

 • „Nowoczesne metody montażu, konserwacji i napraw pakietów oraz komponentów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach techniki komputerowej wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w aplikacjach SPACE (IPC)”,
 •  „Diagnozowanie i usuwanie usterek komputera osobistego i urządzeń peryferyjnych zawierających w szczególności komponenty Ball Grid Array (BGA)”
 • „Ochrona przed elektrycznością statyczną a stanowiska monterskie do naprawy zestawu komputerowego (ESD)”,

Część II

 • „Testy penetracyjne"

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem: 

Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia "TAK dla nowych umiejętności" (funduszeeuropejskie.gov.pl)

Zawiadomienie o wyborze wykonawcu cz. 1

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy cz. 2Data ogłoszenia: 18.10.2021 r.

Regulamin rekrutacji oraz dokumnety rekrutacyjne na rok 2021/22 w ramach projektu  „TAK dla nowych umiejętności" znajdują sie poniżej:

Regulamin

dokumnety rekrutacyjneData ogłoszenia: 11.10.2021 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu  „TAK dla nowych umiejętności".

W skład zamówienia wchodzi:

Przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczniów/uczennic pt.:

Część I

 • „Nowoczesne metody montażu, konserwacji i napraw pakietów oraz komponentów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach techniki komputerowej wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w aplikacjach SPACE (IPC)”,
 •  „Diagnozowanie i usuwanie usterek komputera osobistego i urządzeń peryferyjnych zawierających w szczególności komponenty Ball Grid Array (BGA)”
 • „Ochrona przed elektrycznością statyczną a stanowiska monterskie do naprawy zestawu komputerowego (ESD)”,

Część II

 • „Testy penetracyjne"

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem: 

Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia Realizacja szkoleń zawodowych dla uczniów/uczennic w ramach projektu "TAK dla nowych umiejętności" (funduszeeuropejskie.gov.pl) 

OGŁOSZENIE ZOSTAŁO ANULOWANE  

 „TAK dla nowych umiejętności” – informacja o projekcie

 

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o. o. oraz Gmina Olsztyn/Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie rozpoczyna realizację projektu „TAK dla nowych umiejętności” nr Projektu RPWM.02.04.01-28-0011/20 w ramach Osi Priorytetowej 2: Kadry dla gospodarki, Działania 2.4: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 120 uczniów/uczennic na kierunku technik teleinformatyk oraz technik programista w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie, poprzez zdiagnozowanie ucznia pod kątem jego kwalifikacji i umiejętności zawodowych ułatwiających wejście na rynek pracy oraz przeprowadzenie indywidualnej diagnozy uczniów oraz organizacje szkoleń zawodowych.

Poniżej przedstawione zostały przewiedziane w projekcie działania:

 1. Realizację szkoleń dla uczniów/uczennic

 

 • Indywidualna diagnoza uczniów dla 120 uczniów/uczennic
 • „Nowoczesne metody montażu, konserwacji i napraw pakietów oraz komponentów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach techniki komputerowej wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w aplikacjach SPACE (IPC)” dla 120 uczniów/uczennic
 • „Diagnozowanie i usuwanie usterek komputera osobistego i urządzeń peryferyjnych zawierających w szczególności komponenty Ball Grid Array (BGA)” dla 120 uczniów/ uczennic
 • „Ochrona przed elektrycznością statyczną a stanowiska monterskie do naprawy zestawu komputerowego (ESD)” dla 120 uczniów/uczennic
 • „Testy penetracyjne” dla 120 uczniów/uczennic.

 

 

Wartość projektu – 1 784 618,18 zł

Dofinansowanie z EFS – 1 516 925,45 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa –89 230,91 zł

Wkład własny –178 461,82 zł

Okres realizacji projektu: 1.10.2021 – 30.06.2023

projektowanie stron www