A-|A+AAAA
fb

www.fb.com/mcdz0

mail

biuro@mcdz.com.pl

telefon +48 54 230 09 25
telefon

+48 572 408 866

Facebook

Elektronik przyszłości

 

Data ogłoszenia: 02.08.2021 r.

Harmonogram staży uczniowskich 2021 w ramach projektu "Elektronik przyszłości" znajdują się pod podanymi poniżej linkami:

Harmonogram  

Data ogłoszenia: 28.06.2021 r.

Harmonogram staży uczniowskich 2021 oraz Regulamin stażu w ramach projektu "Elektronik przyszłości" znajdują się pod podanymi poniżej linkami:

Harmonogram 

RegulaminData ogłoszenia: 04.06.2021r.

Harmonogram wsparcia na czerwiec 2021 w ramach projektu "Elektronik przyszłości" znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

Harmonogram Data ogłoszenia: 26.04.2021r.

Harmonogram wsparcia na maj 2021 w ramach projektu "Elektronik przyszłości" znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

Harmonogram Data ogłoszenia: 02.03.2021r.

Harmonogram wsparcia na marzec 2021 w ramach projektu "Elektronik przyszłości" znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

Harmonogram Data ogłoszenia: 12.02.2021r.

Harmonogram wsparcia na luty 2021 w ramach projektu "Elektronik przyszłości" znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

Harmonogram Data ogłoszenia: 15.01.2021r.

Harmonogram wsparcia na styczeń 2021 w ramach projektu "Elektronik przyszłości" znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

Harmonogram Data ogłoszenia: 01.10.2020r.

Harmonogram wsparcia na październik 2020 w ramach projektu "Elektronik przyszłości" znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

Harmonogram Data ogłoszenia: 18.09.2020r.

Harmonogram wsparcia na wrzesień 2020 w ramach projektu "Elektronik przyszłości" znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

Harmonogram Data ogłoszenia: 08.09.2020r.

Regulamin rekrutacji oraz wzory dokumnetów rekrutacyjnych na rok 2020/2021 w ramach projektu "Elektronik przyszłości" znajdują się pod podanymi poniżej linkami:

Regulamin 

Wzory dokumentówData ogłoszenia: 27.07.2020r.

Harmonogram staży na sierpień 2020 w ramach projektu "Elektronik przyszłości" znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

Harmonogram  Data ogłoszenia: 01.07.2020r.

Harmonogram staży i Regulamin stażu na rok 2019/2020 w ramach projektu "Elektronik przyszłości" znajdują się pod podanymi poniżej linkami:

Regulamin 

Harmonogram Data ogłoszenia: 08.06.2020 r.

Harmonogram form wsparcia na okres czerwiec-lipiec w ramach projektu "Elektronik przyszłości" znajduje się pod poniższym linkiem:

czerwiec-lipiec 2020Data ogłoszenia: 27.02.2020 r.

Harmonogram form wsparcia na miesiąc marzec w ramach projektu „Elektronik przyszłości” znajduje się pod poniższym linkiem:

MarzecData ogłoszenia: 31.01.2020 r.

Harmonogram form wsparcia na miesiąc luty w ramach projektu „Elektronik przyszłości” znajduje się pod poniższym linkiem:

LutyData ogłoszenia: 25.01.2020 r.

Harmonogram form wsparcia na miesiąc styczeń w ramach projektu „Elektronik przyszłości” znajduje się pod poniższym linkiem:

Styczeń Data ogłoszenia: 05.12.2019 r.

Harmonogram form wsparcia na miesiąc Grudzień w ramach projektu „Elektronik przyszłości” znajduje się pod poniższym linkiem:

GrudzieńData ogłoszenia: 21.11.2019 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Elektronik przyszłości” obejmujące:

 • przeprowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowegodla 100 uczniów/uczennic (10 grup śr. po 10 osób, każda grupa 2 spotkanie po 8 godz., razem 160 godzin) Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu, ul. Jagiellońska 13, 41-200 Sosnowiec - uczestników/czek projektu pt. „Elektronik przyszłości”.
 • przeprowadzenie doradztwa indywidualnegodla 100 uczniów/uczennic (2 h/os x 100 os. razem 200h.) Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu, ul. Jagiellońska 13, 41-200 Sosnowiec - uczestników/czek projektu pt. „Elektronik przyszłości”.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajdują się pod podanymi linkami:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Zawiadomienie o wyborze wykonawcyData ogłoszenia: 20.11.2019 r. 

Regulamin rekrutacji w ramach projektu "Elektronik przyszłości" na rok szkolny 2019/2020 znajduje się pod podanym linkiem: Regulamin

Poniżej komplet dokumentów rekrutacyjnych dla uczniów:

Formularz rekrutacyjny

Karta oceny formularza

Deklaracja uczestnictwa

Oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenia i zgody

Zgody rodzicaData ogłoszenia: 19.11.2019 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Elektronik przyszłości” obejmujące: 

Część I – Wyposażenie pracowni zawodowej (transport, dostawa, montaż)– doposażenie istniejącej pracowni w stanowisko do instalacji, uruchamiania i eksploatacji urządzeń automatyki symulujące automatyczny proces lutowania – zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1
Część II - Wyposażenie stażystów w odzież ochronną - 52 komplety – zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1
Część III - Doposażenie pracowni zawodowej w 16 stanowisk roboczych dedykowane do strefy zapewniającej ochronę antystatyczną w elektronice (stoły i krzesła) – zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1218382#

W dniu 25.11.2019 r. na bazie konkurencyjoności dokonano podmiany załącznika nr 1- SOPZ do zapytania. Poprzedni dokument zawierał błąd w opisie części III zamówienia, wpisana została błędna nazwa szkoły. 

W dniu 26.11 skorygowano zapisy załącznika nr 1-SOPZ dotyczące Części II - Wyposażenie stażystów w odzież ochronną. Jednocześnie wydłużono termin składania ofert do dnia 29.11.2019 do godziny 12:00.

W dniu 28.11 skorygowano zapisy załącznika nr 2- Oferta Części II - Wyposażenie stażystów w odzież ochronną. Skorygowano omyłkę pisarską. W załączniku zamiast 6 pozycji odzieży pojawiły się podwójnie pozycje, co oznaczało, że ostatecznie formularz wskazywał 8 pozycji odzieży. Jednocześnie wydłużono termin składania ofert do dnia 02.12.2019 do godziny 12:00.

Zawiadomienie o wyborze wykonawcyData ogłoszenia: 14.11.2019 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Elektronik przyszłości” obejmujące: 

 • Przeprowadzenie zajęć z zakresu „Nowoczesny monter pakietów elektronicznych z elementami SPACE (IPC)”
 • Przeprowadzenie zajęć z zakresu „Montaż/demontaż i regeneracja komponentów BGA w tym komponentów pracujących w przestrzeni kosmicznej (BGA)”
 • Przeprowadzenie zajęć z zakresu „Elektryczność statyczna a urządzenia elektroniczne (ESD)”

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1217572

Zawiadomienie o wyborze wykonawcyData ogłoszenia: 30.10.2019 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Elektronik przyszłosći” obejmujące:

Świadczenie usługi obejmującej dostarczenie wyżywienia w przerwie zajęć dla uczniów/nnic:

- na zajęcia z Nowoczesnego montera pakietów elektronicznych z elementami SPACE dla 100 uczniów/uczennic (10 grup  średnio po 10 osób), Każda grupa 6 dni tj. 60 posiłków na grupę, razem na wszystkie zajęcia 600 posiłków,

- na zajęcia z Montażu/demontażu i regeneracji komponentów BGA w tym komponentów pracujących w przestrzeni kosmicznej dla 100 uczniów/uczennic (10 grup średnio po 10 osób), każda grupa 2 dni, tj. 20 posiłków na grupę, razem na wszystkie zajęcia 200 posiłków,

- na zajęcia z Elektryczność statyczna a urządzenia elektroniczne (ESD) dla 100 uczniów/uczennic (10 grup średnio  po 10 osób), każda grupa 1 dzień, tj. 10 posiłków na grupę, razem na wszystkie zajęcia 100 posiłków,

 - na zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 100 uczniów/uczennic (10 grup średnio po 10 osób), każda grupa 2 dni tj. 20 posiłków na grupę, razem na wszystkie zajęcia 200 posiłków.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajdują się pod podanymi linkami:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Zawiadomienie o wyborze wykonawcyMiędzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego oraz Miasto Sosnowiec i  Zespół Szkół  Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu rozpoczyna realizację projektu „Elektronik przyszłości” nr Projektu WND-RPSL.11.02.03-24-0300/18 w ramach Osi Priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów/uczennic na kierunku technik elektronik, automatyk z Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu.

Poniżej przedstawione zostały przewiedziane w projekcie działania oraz planowane efekty:

 1. Realizację kursów specjalistycznych dla uczniów
 • Nowoczesny monter pakietów elektronicznych z elementami SPACE (zwane IPC) dla 100 uczniów/uczennic
 • Montaż/demontaż i regeneracja komponentów BGA w tym komponentów pracujących w przestrzeni kosmicznej (BGA) dla 100 uczniów/uczennic
 • Elektryczność statyczna, a urządzenia elektroniczne (ESD) dla 100 uczniów/uczennic
 • Programowanie sterowników PLC dla najlepszych 20 uczniów/uczennic
 1. Realizacja doradztwa zawodowego:

Uczniowie uczestniczący w szkoleniach objęci są również warsztatami z doradztwa zawodowego, każdy uczestnik przechodzi 16h doradztwa grupowego. Podczas warsztatów z doradztwa uczniowie mają zapewniony posiłek. Dla każdego uczestnika przewidziano również doradztwo indywidualne 2 h na osobę.

3.  Organizację płatnych staży zawodowych dla najlepszych 52 uczestników projektu (26 z roku szkolnego 2019/20 i 26 z roku szkolnego 2020/21) – staże podniosą kwalifikacje zawodowe uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmacniają ich zdolności do zatrudnienia. 

4. Tworzenie w szkole warunków kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt do pracowni elektronicznej – zwiększenie atrakcyjności prowadzonych zajęć, możliwość szkolenia i poszerzenia umiejętności uczniów

5. Podniesienie kwalifikacji nauczycieli poprzez szkolenia jako uzupełnienie działań skierowanych do uczniów – podniesienie efektywności nauczania, uzyskane certyfikaty na zakończenie kursów potwierdzające zdobyte kwalifikacje z danego zakresu.

 

Wartość projektu – 1 964 998,12 zł

Dofinansowanie z EFS – 1 670 248,40  zł

Dofinansowanie z budżetu państwa – 196 499,81 zł

Wkład własny – 98 849,91 zł

Okres realizacji projektu: 1.10.2019 – 30.09.2021

W dniu 25.11.2019 r. na bazie konkurencyjoności dokonano podmiany załącznika nr 1- SOPZ do zapytania. Poprzedni dokument zawierał błąd w opisie części III zamówienia, wpisana została błędna nazwa szkoły. 

W dniu 26.11 skorygowano zapisy załącznika nr 1-SOPZ dotyczące Części II - Wyposażenie stażystów w odzież ochronną. Jednocześnie wydłużono termin składania ofert do dnia 29.11.2019 do godziny 12:00.

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy

 

projektowanie stron www