A-|A+AAAA
fb

www.fb.com/mcdz0

mail

biuro@mcdz.com.pl

telefon +48 54 230 09 25
telefon

+48 572 408 866

Facebook

Uczeń z certyfikatem

Data ogłoszenia: 01.07.2020 r.

Harmonogram staży na rok 2019/2020 oraz Regulamin stażu w ramach projektu „Uczeń z certyfikatem” znajdują się pod podanymi poniżej linkami:

Harmonogram

RegulaminData ogłoszenia: 07.11.2019 r.

Harmonogram wsparcia na rok 2019/2020 w ramach projektu „Uczeń z certyfikatem” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

2019/2020Data ogłoszenia: 13.09.2019 r. 

Regulamin rekrutacji w ramach projektu „Uczeń z certyfikatem” na rok szkolny 2019/2020 znajduje się pod podanym linkiem: Regulamin

Poniżej komplet dokumentów rekrutacyjnych dla uczniów:

Formularz rekrutacyjny

Deklaracja uczestnictwa

Oświadczenie uczestnika

Oświadczenie

Zgoda rodzicaData ogłoszenia: 24.06.2019 r.

Harmonogram staży oraz Regulamin stażu w ramach projektu „Uczeń z certyfikatem” znajdują się pod podanymi poniżej linkami:

Harmonogram

RegulaminData ogłoszenia: 06.06.2019 r.

Harmonogram wsparcia – czerwiec w ramach projektu „Uczeń z certyfikatem” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

CzerwiecData ogłoszenia: 01.03.2019 r.

Harmonogram wsparcia – MARZEC w ramach projektu „Uczeń z certyfikatem” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

MARZECData ogłoszenia: 01.02.2019 r.

Harmonogram wsparcia – LUTY w ramach projektu „Uczeń z certyfikatem” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

LUTYData ogłoszenia: 14.01.2019 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Uczeń z certyfikatem obejmujące dostarczenie wyżywienia w przerwie zajęć dla uczestników projektu:

- na zajęcia z IPC dla 100 uczniów/uczennic (10 grup  średnio po 10 osób), każda grupa 6 dni tj. 60 posiłków na grupę, razem na wszystkie zajęcia 600 posiłków,

- na zajęcia z BGA dla 100 uczniów/uczennic (10 grup  średnio po 10 osób), każda grupa 2 dni tj. 20 posiłków na grupę, razem na wszystkie zajęcia 200 posiłków,

- na zajęcia z ESD dla 100 uczniów/uczennic (10 grup  średnio po 10 osób), każda grupa 1 dzień tj. 10 posiłków na grupę, razem na wszystkie zajęcia 100 posiłków,

- na zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 100 uczniów/uczennic (10 grup średnio po 10 osób), każda grupa 2 spotkania tj. 20 posiłków na grupę, razem na wszystkie zajęcia 200 posiłków.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajdują się pod podanymi linkami:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCYData ogłoszenia: 21.01.2019 r.

Harmonogram wsparcia – STYCZEŃ w ramach projektu „Uczeń z certyfikatem” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

STYCZEŃData ogłoszenia: 28.12.2018 r. 

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Uczeń z certyfikatem” obejmujące: 

- doposażenia pracowni międzykierunkowej dla elektroników

- doposażenia stażysty w odzież ochronną 

- doposażenia miejsca pracy stażysty w elementy zużywalne na staż 

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajdują się pod podanym linkiem: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1153035

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY

Część 1

Część 2

Część 3Data ogłoszenia: 03.12.2018 r. 

Regulamin rekrutacji w ramach projektu „Uczeń z certyfikatem” na rok szkolny 2018/2019 znajduje się pod podanym linkiem: Regulamin

Poniżej komplet dokumentów rekrutacyjnych dla uczniów:

Formularz rekrutacyjny

Karta oceny wychowawcy

Karta oceny formularza

Deklaracja uczestnictwa

Oświadczenie uczestnika

Oświadczenie

Zgoda rodzica

Deklaracja udziału w stażu zawodowym

Zgoda rodzica na udział w stażu zawodowymData ogłoszenia: 03.12.2018 r. 

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Uczeń z certyfikatem” obejmujące: 

- zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu nowoczesnej elektroniki: IPC, BGA, ESD dla uczniów.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajdują się pod podanym linkiem: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1144310

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCYMiędzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego  Sp. z o.o. oraz Gmina Miasto Częstochowa/ Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie rozpoczyna realizację projektu „Uczeń z certyfikatem”  nr Projektu WND-RPSL.11.02.03-24-081G/17  w ramach Osi Priorytetowej XI. Wzmacnianie potencjału edukacyjnego dla Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów/uczennic kierunku technik elektronik z Technicznych Zakładów Naukowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie.

Poniżej przedstawione zostały przewidziane w projekcie działania:

1. Realizację kursów specjalistycznych dla uczniów:

  • Zaawansowane metody lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających  w przestrzeni kosmicznej (IPC),
  • Pakiety elektroniczne z komponentami Ball Grid Array w praktyce, w tym również zastosowania SPACE (BGA),
  • Elektryczność statyczna a urządzenia elektroniczne (ESD).

2. Przeprowadzenie zajęć dodatkowych z obszaru elektroniki:

  • Komputerowe wspomaganie identyfikacji uszkodzeń sprzętu elektronicznego.

3. Realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego

4. Organizację płatnych staży zawodowych dla najlepszych 52 uczestników projektu (26 osób w roku szkolnym 2018/2019 i 26 osób w roku szkolnym 2019/2020). 

5. Doposażenie bazy szkoły w sprzęt do pracowni międzykierunkowej dla elektroników.

 

 

Okres realizacji projektu: 1.09.2018 – 29.12.2020

Wartość projektu – 1 986 852,96 zł

Dofinansowanie z EFS – 1 887 510,31 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa – 198 685,29 zł

Wkład własny – 99 342,65 zł

 

 

               

 

 

 

projektowanie stron www