A-|A+AAAA
fb

www.fb.com/mcdz0

mail

biuro@mcdz.com.pl

telefon +48 54 230 09 25
telefon

+48 572 408 866

Facebook

Informatyk przyszłości

 

 

Data ogłoszenia: 02.08.2021r.

Harmonogram staży uczniowskich 2021 w ramach projektu "Informatyk przyszłości" znajduje się poniżej:

Harmonogram Data ogłoszenia: 01.07.2021r.

Harmonogram staży 2021 oraz Regulamin stażu w ramach projektu "Informatyk przyszłości" znajdują się poniżej:

Harmonogram 

Regulamin Data ogłoszenia: 26.04.2021r.

Harmonogram wsparcia na maj 2021 w ramach projektu "Informatyk przyszłości" znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

Harmonogram Data ogłoszenia: 29.01.2021r.

Harmonogram wsparcia na luty 2021 w ramach projektu "Informatyk przyszłości" znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

Harmonogram Data ogłoszenia: 15.01.2021r.

Harmonogram wsparcia na styczeń 2021 w ramach projektu "Informatyk przyszłości" znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

Harmonogram Data ogłoszenia: 01.10.2020r.

Harmonogram wsparcia na październik 2020 w ramach projektu "Informatyk przyszłości" znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

Harmonogram Data ogłoszenia: 11.09.2020r.

Harmonogram wsparcia na wrzesień 2020 w ramach projektu "Informatyk przyszłości" znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

Harmonogram Data ogłoszenia: 08.09.2020r.

Regulamin rekrutacji oraz wzory dokumnetów rekrutacyjnych na rok 2020/2021 w ramach projektu "Informatyk przyszłości" znajdują się pod podanymi poniżej linkami:

Regulamin 

Wzory dokumentówData ogłoszenia: 27.07.2020r.

Harmonogram staży na sierpień 2020 w ramach projektu "Informatyk przyszłości" znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

Harmonogram Data ogłoszenia: 01.07.2020r.

Harmonogram staży i Regulamin stażu na rok 2019/2020 w ramach projektu "Informatyk przyszłości" znajdują się pod podanymi poniżej linkami:

Regulamin 

Harmonogram  Data ogłoszenia: 01.06.2020 r.

Harmonogram form wsparcia na okres czerwiec-lipiec w ramach projektu "Informatyk przyszłości" znajduje się pod poniższym linkiem:

czerwiec-lipiec 2020Data ogłoszenia: 03.03.2020 r.

Harmonogram form wsparcia na miesiąc marzec w ramach projektu "Informatyk przyszłości" znajduje się pod poniższym linkiem:

marzec 2020Data ogłoszenia: 14.02.2020 r.

Harmonogram form wsparcia na miesiąc luty w ramach projektu "Informatyk przyszłości" znajduje się pod poniższym linkiem:

luty 2020Data ogłoszenia: 20.01.2020 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Informatyk przyszłości” obejmujące: 

  • przeprowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 100 uczniów/uczennic (10 grup śr. po 10 osób, każda grupa 2 spotkanie po 8 godz., razem 160 godzin) Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu, ul. Jagiellońska 13, 41-200 Sosnowiec - uczestników/czek projektu pt. „Informatyk przyszłości”.
  • przeprowadzenie doradztwa indywidualnegodla 100 uczniów/uczennic (2 h/os x 100 os. razem 200h.) Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu, ul. Jagiellońska 13, 41-200 Sosnowiec - uczestników/czek projektu pt. „Informatyk przyszłości”.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajdują się pod podanymi linkami:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTYData ogłoszenia: 19.12.2019 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Informatyk przyszłości” obejmujące: 

Część I – Wyposażenie pracowni zawodowej o charakterze hybrydowej (transport, dostawa, montaż)– wyposażenie pracowni informatycznej
Część II- Doposażenie pracowni zawodowej w stanowiska robocze dla uczniów i nauczyciela dedykowane do strefy zapewniającej ochronę antystatyczną w elektronice (stoły, krzesła, maty) 

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1224099

Zawiadomienie o wyborze wykonawcyData ogłoszenia: 13.12.2019 r.

Harmonogram form wsparcia na miesiąc grudzień w ramach projektu "Informatyk przyszłości" znajduje się pod poniższym linkiem:

grudzien 2019Data ogłoszenia: 27.11.2019 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Informatyk przyszłości” obejmujące: 

Przeprowadzenie zajęć z zakresu „Nowoczesne metody montażu, konserwacji i napraw pakietów oraz komponentów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach techniki komputerowej”,

  • Przeprowadzenie zajęć z zakresu „Nowoczesne metody montażu, konserwacji i napraw pakietów oraz komponentów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach techniki komputerowej”
  • Przeprowadzenie zajęć z zakresu „Diagnozowanie i usuwanie usterek komputera osobistego i urządzeń peryferyjnych zawierających w szczególności komponenty Ball Grid Array”
  • Przeprowadzenie zajęć z zakresu „Ochrona przed elektrycznością statyczną, a stanowiska monterskie do napraw zestawu komputerowego”

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1219816

Zawiadomienie o wyborze wykonawcyData ogłoszenia: 18.11.2019 r. 

Regulamin rekrutacji w ramach projektu "Informatyk przyszłości" na rok szkolny 2019/2020 znajduje się pod podanym linkiem: Regulamin

Poniżej komplet dokumentów rekrutacyjnych dla uczniów:

Formularz rekrutacyjny

Karta oceny formularza

Deklaracja uczestnictwa

Oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenia i zgody

Zgody rodzicaData ogłoszenia: 30.10.2019 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Informatyk przyszłości” obejmujące:

Świadczenie usługi obejmującej dostarczenie wyżywienia w przerwie zajęć dla uczniów/nnic:

- na zajęcia z Nowoczesnych metod montażu. Konserwacji i napraw pakietów oraz komponentów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach techniki komputerowej dla 100 uczniów/uczennic (10 grup  średnio po 10 osób), Każda grupa 6 dni tj. 60 posiłków na grupę, razem na wszystkie zajęcia 600 posiłków,

- na zajęcia z Diagnozowania i usuwania usterek komputera osobistego i urządzeń  peryferyjnych zawierających w szczególności komponenty Ball Grid Array dla 100 uczniów/uczennic (10 grup średnio po 10 osób), każda grupa 2 dni, tj. 20 posiłków na grupę, razem na wszystkie zajęcia 200 posiłków,

- na zajęcia z Ochrony przed elektrycznością statyczną a stanowiska monterskie do napraw zestawu komputerowego dla 100 uczniów/uczennic (10 grup średnio  po 10 osób), każda grupa 1 dzień, tj. 10 posiłków na grupę, razem na wszystkie zajęcia 100 posiłków,

- na zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 100 uczniów/uczennic (10 grup średnio po 10 osób), każda grupa 2 dni tj. 20 posiłków na grupę, razem na wszystkie zajęcia 200 posiłków,

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajdują się pod podanymi linkami:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego oraz Miasto Sosnowiec i  Zespół Szkół  Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu rozpoczyna realizację projektu „Informatyk przyszłości” nr Projektu WND-RPSL.11.02.03-24-0304/18 w ramach Osi Priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów/uczennic na kierunku technik informatyk z Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu.

Poniżej przedstawione zostały przewiedziane w projekcie działania oraz planowane efekty:

  1. Realizację kursów specjalistycznych dla uczniów
  • Nowoczesne metody montażu, konserwacji i napraw pakietów oraz komponentów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach techniki komputerowej dla 100 uczniów/uczennic (zwane IPC)
  • Diagnozowanie i usuwanie usterek komputera osobistego i urządzeń peryferyjnych zawierających w szczególności komponenty Ball Grid Array dla 100 uczniów/uczennic(BGA)
  • Ochrona przed elektrycznością statyczną, a stanowiska monterskie do napraw zestawu komputerowego dla 100 uczniów/uczennic (ESD)
  1. Realizacja doradztwa zawodowego:

Uczniowie uczestniczący w szkoleniach objęci są również warsztatami z doradztwa zawodowego, każdy uczestnik przechodzi 16h doradztwa grupowego. Podczas warsztatów z doradztwa uczniowie mają zapewniony posiłek. Dla każdego uczestnika przewidziano również doradztwo indywidualne 2 h na osobę.

3.  Organizację płatnych staży zawodowych dla najlepszych 52 uczestników projektu (26 z roku szkolnego 2019/20 i 26 z roku szkolnego 2020/21) – staże podniosą kwalifikacje zawodowe uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmacniają ich zdolności do zatrudnienia. 

4. Tworzenie w szkole warunków kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt do pracowni zawodowej – zwiększenie atrakcyjności prowadzonych zajęć, możliwość szkolenia i poszerzenia umiejętności uczniów

 

Wartość projektu – 1 951 582,24 zł

Dofinansowanie z EFS – 1 658 844,90  zł

Dofinansowanie z budżetu państwa – 195 158,23 zł

Wkład własny – 97 579,11 zł

Okres realizacji projektu: 1.10.2019 – 30.09.2021

projektowanie stron www