A-|A+AAAA
fb

www.fb.com/mcdz0

mail

biuro@mcdz.com.pl

telefon +48 54 230 09 25
telefon

+48 572 408 866

Facebook

Wyższe kwalifikacje – większe możliwości

 

 

Data ogłoszenia: 31.08.2022 r.

Harmonogram wsparcia na miesiąc wrzesień 2022 w ramach projektu "Wyższe kwalifikacje – większe możliwości" znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

Harmonogram Data ogłoszenia: 01.07.2022 r.

Harmonogram staży 2022 oraz Regulamin stażu w ramach projektu "Wyższe kwalifikacje – większe możliwości" znajdują się  poniżej:

Harmonogram

Regulamin stażu Data ogłoszenia: 01.06.2022 r.

Aktualny harmonogram wsparcia na czerwiec 2022 w ramach projektu "Wyższe kwalifikacje – większe możliwości" znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

harmonogramData ogłoszenia: 09.04.2022 r.

Aktualny harmonogram wsparcia na kwiecień 2022 w ramach projektu "Wyższe kwalifikacje – większe możliwości" znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

harmonogramData ogłoszenia: 04.04.2022 r.

Regulamin rekrutacji uzupełniającej 2022 w ramach projektu „Wyższe kwalifikacje – większe możliwości” oraz komplet dokumentów rekrutacyjnych znajdują się poniżej:

Regulamin

DokumentyData ogłoszenia: 01.03.2022 r.

Aktualny harmonogram wsparcia na marzec 2022 w ramach projektu "Wyższe kwalifikacje – większe możliwości" znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

harmonogram Data ogłoszenia: 01.02.2022 r.

Aktualny harmonogram wsparcia na luty 2022 w ramach projektu "Wyższe kwalifikacje – większe możliwości" znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

harmonogramData ogłoszenia: 03.11.2021 r.

Aktualny harmonogram wsparcia na listopad-grudzień 2021 w ramach projektu "Wyższe kwalifikacje – większe możliwości" znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

harmonogramData ogłoszenia: 13.09.2021 r.

Regulamin rekrutacji 2021/2022 w ramach projektu „Wyższe kwalifikacje – większe możliwości” oraz komplet dokumentów rekrutacyjnych znajdują się poniżej:

Regulamin

DokumentyData ogłoszenia: 28.06.2021 r.

Harmonogram staży 2021 oraz Regulamin stażu w ramach projektu "Wyższe kwalifikacje – większe możliwości" znajdują się  poniżej:

harmonogram

regulaminData ogłoszenia: 13.05.2021 r.

Aktualny harmonogram wsparcia na MAJ-CZERWIEC 2021 w ramach projektu "Wyższe kwalifikacje – większe możliwości" znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

harmonogramData ogłoszenia: 30.04.2021 r.

Aktualny harmonogram wsparcia na MAJ 2021 w ramach projektu "Wyższe kwalifikacje – większe możliwości" znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

harmonogram Data ogłoszenia: 23.04.2021 r.

Aktualny harmonogram wsparcia na rok 2021 w ramach projektu "Wyższe kwalifikacje – większe możliwości" znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

harmonogramData ogłoszenia: 25.02.2021 r.

Aktualny harmonogram wsparcia na rok 2021 w ramach projektu "Wyższe kwalifikacje – większe możliwości" znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

harmonogramData ogłoszenia: 03.12.2020 r.

Harmonogram wsparcia na miesiąc grudzień 2020 w ramach projektu "Wyższe kwalifikacje – większe możliwości" znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

grudzień 2020 Data ogłoszenia: 01.12.2020 r.

Harmonogram wsparcia na miesiąc grudzień 2020 w ramach projektu "Wyższe kwalifikacje – większe możliwości" znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

grudzień 2020 Data ogłoszenia: 28.11.2020 r.

Harmonogram wsparcia na miesiąc listopad 2020 w ramach projektu "Wyższe kwalifikacje – większe możliwości" znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

listopad 2020 cdData ogłoszenia: 20.11.2020 r.

Harmonogram wsparcia na miesiąc listopad 2020 w ramach projektu "Wyższe kwalifikacje – większe możliwości" znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

listopad 2020Data ogłoszenia: 24.10.2020 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Wyższe kwalifikacje – większe możliwości” obejmujące:

  • Przeprowadzenie zajęć z zakresu „Nowoczesne metody lutowania, diagnozowania i napraw pakietów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach mechatronicznych wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej” 
  • Przeprowadzenie zajęć z zakresu „Ochrona przed elektrycznością statyczną, a mechatroniczne stanowiska monterskie i serwisowe, z uwzględnieniem obsługiwanych aplikacji SPACE”
  • Przeprowadzenie zajęć z zakresu „Nowoczesne metody tworzenia wiązek kablowych w urządzeniach mechatronicznych tym również stosowanych w zastosowaniach SPACE i militarnych”

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/13557

Zawiadomienie o wyborze wykonawcyData ogłoszenia: 14.10.2020 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Wyższe kwalifikacje – większe możliwości” obejmujące:

Świadczenie usługi obejmującej dostarczenie wyżywienia dla uczniów w przerwie zajęć:

- na zajęcia z Nowoczesnych metod lutowania, diagnozowania i napraw pakietów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach mechatronicznych wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej  dla 100 uczniów/uczennic (10 grup  średnio po 10 osób), każda grupa 6 dni tj. 60 posiłków na grupę, razem na wszystkie zajęcia 600 posiłków,

- na zajęcia z Nowoczesnych metody tworzenia wiązek kablowych w urządzeniach mechatronicznych tym również stosowanych w zastosowaniach SPACE i militarnych  dla 100 uczniów/uczennic (10 grup średnio po 10 osób), każda grupa 5 dni, tj. 50 posiłków na grupę, razem na wszystkie zajęcia 500 posiłków,

- na zajęcia z Ochrony przed elektrycznością statyczną, a mechatroniczne stanowiska monterskie i serwisowe, z uwzględnieniem obsługiwanych aplikacji SPACE  dla 100 uczniów/uczennic (10 grup średnio po 10 osób), każda grupa 1 dzień, tj. 10 posiłków na grupę, razem na wszystkie zajęcia 100 posiłków,

- na warsztaty z komunikacji dla 100 uczniów/uczennic ( 10 grup średnio po 10 osób), każda grupa 2 dni, tj. razem na wszystkie zajęcia 200 posiłków,

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajdują się pod podanymi linkami:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy Data ogłoszenia: 05.10.2020 r.

Regulamin rekrutacji 2020/2021 w ramach projektu „Wyższe kwalifikacje – większe możliwości” oraz komplet dokumentów rekrutacyjnych znajdują się poniżej:

Regulamin

DokumentyData ogłoszenia: 25.09.2020 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Wyższe kwalifikacje – większe możliwości” obejmujące:

  • Przeprowadzenie zajęć z zakresu „Nowoczesne metody lutowania, diagnozowania i napraw pakietów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach mechatronicznych wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej”
  • Przeprowadzenie zajęć z zakresu „Ochrona przed elektrycznością statyczną, a mechatroniczne stanowiska monterskie i serwisowe, z uwzględnieniem obsługiwanych aplikacji SPACE”
  • Przeprowadzenie zajęć z zakresu „Nowoczesne metody tworzenia wiązek kablowych w urządzeniach mechatronicznych tym również stosowanych w zastosowaniach SPACE i militarnych”

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/8297

POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO ANULOWANE 

Projekt „Wyższe kwalifikacje – większe możliwości”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

 


 

Oś priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki 
Działanie: 2.4. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego

Poddziałanie: 2.4.1. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe
Okres realizacji: 01.10.2020 – 30.09.2022
Budżet projektu: 1 988 045,46 PLN

Dofinansowanie z EFS: 1 789 240,91 PLN

 Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów/uczennic na kierunku technik mechatronik w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie, poprzez przeprowadzenie indywidualnej diagnozy uczniów, organizacje szkoleń z zakresu nowoczesnej elektroniki/mechatroniki, przeprowadzenie warsztatów rozwijających kompetencje miękkie, organizację staży zawodowych.  Projekt dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.                                                                                                                                                                                       

W ramach projektu przewiduje się:

  1. Realizację kursów i zajęć specjalistycznych dla uczniów:

•    Indywidualna diagnoza uczniów dla 100 uczniów/uczennic,

•    Nowoczesne metody lutowania, diagnozowania i napraw pakietów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach mechatronicznych wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej dla100osdla 100 uczniów/uczennic,

•    Ochrona przed elektrycznością statyczną, a mechatroniczne stanowiska monterskie i serwisowe, 
z uwzględnieniem obsługiwanych aplikacji SPACE dla 100 uczniów/ uczennic,

•    Nowoczesne metody tworzenia wiązek kablowych w urządzeniach mechatronicznych tym również stosowanych w zastosowaniach SPACE i militarnych dla 100 uczniów/uczennic.

2.  Realizację warsztatów z komunikacji i umiejętności miękkich dla 100 uczniów/uczennic.

3.   Organizację płatnych staży zawodowych dla 100 uczestników projektu (50 z roku szkolnego 2020/21 
i 50 z roku szkolnego 2021/22).

                                                                                                       

 

projektowanie stron www