fb

www.fb.com/mcdz0

mail

biuro@mcdz.com.pl

telefon +48 54 230 09 25
telefon

+48 572 408 866

Facebook
Buy Acetaminophen Drug Buy Adderall Drug Buy Alprazolam Drug Buy Amitriptyline Drug Buy Amlodipine Drug Buy Amoxicillin Drug Buy Bacitracin Buy Baclofen Buy Bactrim Buy Bactrim DS Buy Bactroban Buy Basaglar Buy Calcitriol Buy Carafate Buy Carbamazepine Buy Cardizem Buy Carvedilol Buy Cefdinir Buy Ceftriaxone Buy Debrox Buy Decadron Buy Demerol Buy Depakote Buy Dulcolax Buy Dextroamphetamine Buy Ecotrin Buy Effexor Buy Effexor XR Buy Evista Buy Enbrel Buy Enoxaparin Buy Exemestane Buy Exforge Buy Cashew nut onlin offer Buy Raisin price in india Buy Gulf dates Buy Dates Dried Buy Fig order online Buy Groundnuts benefits Buy Lotus Seeds uses Buy Peanuts offers Buy Pine Nut purchase Buy Pistachio cheap in india Buy Get Prunes online Buy Pumpkin Seeds order Buy Saffron cheap price in india Buy Sesame Seeds Buy Sugar candy 1kg Buy Watermelon Seeds 500gms Buy Dried Dates 1kg Buy Raisin 500gms Buy 1kg Almond price Buy Order Peanuts online Buy 500gms Cashew nut Buy Apricot price Buy 500gms Pumpkin Seeds

Informatyk przyszłości

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego oraz Miasto Sosnowiec i  Zespół Szkół  Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu rozpoczyna realizację projektu „Informatyk przyszłości” nr Projektu WND-RPSL.11.02.03-24-0304/18 w ramach Osi Priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów/uczennic na kierunku technik informatyk z Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu.

Poniżej przedstawione zostały przewiedziane w projekcie działania oraz planowane efekty:

  1. Realizację kursów specjalistycznych dla uczniów
  • Nowoczesne metody montażu, konserwacji i napraw pakietów oraz komponentów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach techniki komputerowej dla 100 uczniów/uczennic (zwane IPC)
  • Diagnozowanie i usuwanie usterek komputera osobistego i urządzeń peryferyjnych zawierających w szczególności komponenty Ball Grid Array dla 100 uczniów/uczennic(BGA)
  • Ochrona przed elektrycznością statyczną, a stanowiska monterskie do napraw zestawu komputerowego dla 100 uczniów/uczennic (ESD)
  1. Realizacja doradztwa zawodowego:

Uczniowie uczestniczący w szkoleniach objęci są również warsztatami z doradztwa zawodowego, każdy uczestnik przechodzi 16h doradztwa grupowego. Podczas warsztatów z doradztwa uczniowie mają zapewniony posiłek. Dla każdego uczestnika przewidziano również doradztwo indywidualne 2 h na osobę.

3.  Organizację płatnych staży zawodowych dla najlepszych 52 uczestników projektu (26 z roku szkolnego 2019/20 i 26 z roku szkolnego 2020/21) – staże podniosą kwalifikacje zawodowe uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmacniają ich zdolności do zatrudnienia. 

4. Tworzenie w szkole warunków kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt do pracowni zawodowej – zwiększenie atrakcyjności prowadzonych zajęć, możliwość szkolenia i poszerzenia umiejętności uczniów

 

Wartość projektu – 1 951 582,24 zł

Dofinansowanie z EFS – 1 658 844,90  zł

Dofinansowanie z budżetu państwa – 195 158,23 zł

Wkład własny – 97 579,11 zł

Okres realizacji projektu: 1.10.2019 – 30.09.2021

© Copyright 2015 by MCDZ. Wszelkie prawa zastrzeżone.
projektowanie stron www
sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos Dr-Murugavel sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra