fb

www.fb.com/mcdz0

mail

biuro@mcdz.com.pl

telefon +48 54 230 09 25
telefon

+48 572 408 866

Facebook
Buy Acetaminophen Drug Buy Adderall Drug Buy Alprazolam Drug Buy Amitriptyline Drug Buy Amlodipine Drug Buy Amoxicillin Drug Buy Bacitracin Buy Baclofen Buy Bactrim Buy Bactrim DS Buy Bactroban Buy Basaglar Buy Calcitriol Buy Carafate Buy Carbamazepine Buy Cardizem Buy Carvedilol Buy Cefdinir Buy Ceftriaxone Buy Debrox Buy Decadron Buy Demerol Buy Depakote Buy Dulcolax Buy Dextroamphetamine Buy Ecotrin Buy Effexor Buy Effexor XR Buy Evista Buy Enbrel Buy Enoxaparin Buy Exemestane Buy Exforge Buy Cashew nut onlin offer Buy Raisin price in india Buy Gulf dates Buy Dates Dried Buy Fig order online Buy Groundnuts benefits Buy Lotus Seeds uses Buy Peanuts offers Buy Pine Nut purchase Buy Pistachio cheap in india Buy Get Prunes online Buy Pumpkin Seeds order Buy Saffron cheap price in india Buy Sesame Seeds Buy Sugar candy 1kg Buy Watermelon Seeds 500gms Buy Dried Dates 1kg Buy Raisin 500gms Buy 1kg Almond price Buy Order Peanuts online Buy 500gms Cashew nut Buy Apricot price Buy 500gms Pumpkin Seeds

Spójrz w swoją przyszłość techniku II

 

Data ogłoszenia: 10.10.2019 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Spójrz w swoją przyszłość techniku II” obejmujące:

Świadczenie usługi obejmującej dostarczenie wyżywienia dla uczniów w przerwie zajęć:

- na zajęcia z IPC dla 100 uczniów/uczennic (10 grup  średnio po 10 osób), każda grupa 6 dni tj. 60 posiłków na grupę, razem na wszystkie zajęcia 600 posiłków,

- na zajęcia z BGA dla 100 uczniów/uczennic (10 grup średnio po 10 osób), każda grupa 2 dni, tj. 20 posiłków na grupę, razem na wszystkie zajęcia 200 posiłków,

- na zajęcia z ESD dla 100 uczniów/uczennic (10 grup średnio po 10 osób), każda grupa 1 dzień, tj. 10 posiłków na grupę, razem na wszystkie zajęcia 100 posiłków,

- na warsztaty z komunikacji dla 100 uczniów/uczennic ( 10 grup średnio po 10 osób), każda grupa 2 dni, tj. razem na wszystkie zajęcia 200 posiłków,

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajdują się pod podanymi linkami:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o. o. oraz Gmina Olsztyn/Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie rozpoczyna realizację projektu
„Spójrz w swoją przyszłość techniku II” nr Projektu RPWM.02.04.01-28-0016/18
w ramach Osi Priorytetowej 2: Kadry dla gospodarki, Działania 2.4: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów/uczennic na kierunku technik elektryk, technik mechatronik, technik elektronik oraz technik teleinformatyk
w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie, poprzez przeprowadzenie indywidualnej diagnozy uczniów, organizacje szkoleń z branży elektronicznej, przeprowadzenie warsztatów rozwijających kompetencje miękkie, zapewnienie staży zawodowych, doposażenie bazy dydaktycznej szkoły.

Poniżej przedstawione zostały przewiedziane w projekcie działania oraz planowane efekty:

  1. Realizację kursów i zajęć specjalistycznych dla uczniów

 

  • Indywidualna diagnoza uczniów dla 100 uczniów/uczennic
  • Zaawansowane metody lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej (IPC) dla 100 uczniów/uczennic
  • Pakiety elektroniczne z komponentami Ball Grid Array w praktyce, w tym również zastosowania SPACE (BGA) dla 100 uczniów/ uczennic
  • Elektryczność statyczna, a urządzenia elektroniczne (ESD) dla 100 uczniów/uczennic
  • Kurs SEP (Uprawnienia Elektryczne) dla 100 uczniów/uczennic.

 

2.  Realizację warsztatów z komunikacji dla 100 uczniów/uczennic. Po zakończeniu uczniowie otrzymają zaświadczenia.

3.   Organizację płatnych staży zawodowych dla 100 uczestników projektu (50 z roku szkolnego 2019/20 i 50 z roku szkolnego 2020/21) – staże podniosą kwalifikacje zawodowe uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmacniają ich zdolności do zatrudnienia.

4.   Tworzenie w szkole warunków kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt do pracowni zawodowej – zwiększenie atrakcyjności prowadzonych zajęć, możliwość szkolenia i poszerzenia umiejętności uczniów.

 

Wartość projektu – 1 897 907,46 zł

Dofinansowanie z EFS – 1 613 221,34 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa – 94 895,34 zł

Wkład własny – 189 790,78 zł

Okres realizacji projektu: 1.10.2019 – 31.10.2021

© Copyright 2015 by MCDZ. Wszelkie prawa zastrzeżone.
projektowanie stron www
sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos Dr-Murugavel sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra