fb

www.fb.com/mcdz0

mail

biuro@mcdz.com.pl

telefon +48 54 230 09 25
telefon

+48 572 408 866

Facebook
Buy Acetaminophen Drug Buy Adderall Drug Buy Alprazolam Drug Buy Amitriptyline Drug Buy Amlodipine Drug Buy Amoxicillin Drug Buy Bacitracin Buy Baclofen Buy Bactrim Buy Bactrim DS Buy Bactroban Buy Basaglar Buy Calcitriol Buy Carafate Buy Carbamazepine Buy Cardizem Buy Carvedilol Buy Cefdinir Buy Ceftriaxone Buy Debrox Buy Decadron Buy Demerol Buy Depakote Buy Dulcolax Buy Dextroamphetamine Buy Ecotrin Buy Effexor Buy Effexor XR Buy Evista Buy Enbrel Buy Enoxaparin Buy Exemestane Buy Exforge Buy Cashew nut onlin offer Buy Raisin price in india Buy Gulf dates Buy Dates Dried Buy Fig order online Buy Groundnuts benefits Buy Lotus Seeds uses Buy Peanuts offers Buy Pine Nut purchase Buy Pistachio cheap in india Buy Get Prunes online Buy Pumpkin Seeds order Buy Saffron cheap price in india Buy Sesame Seeds Buy Sugar candy 1kg Buy Watermelon Seeds 500gms Buy Dried Dates 1kg Buy Raisin 500gms Buy 1kg Almond price Buy Order Peanuts online Buy 500gms Cashew nut Buy Apricot price Buy 500gms Pumpkin Seeds

Eksperci z Działdowa II

 

Data ogłoszenia: 09.10.2019 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Eksperci z Działdowa 2” obejmujące:

Świadczenie usługi obejmującej dostarczenie wyżywienia dla uczniów w przerwie zajęć:

- na zajęcia z Zaawansowanych metod lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz
z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej (IPC) dla 60 uczniów/uczennic (6 grup średnio po 10 osób), każda grupa 6 dni tj. 60 posiłków na grupę, razem na wszystkie zajęcia 360 posiłków,

- na zajęcia z Pakietów elektronicznych z komponentami Ball Grid Array w praktyce, w tym również zastosowania SPACE (BGA) dla 60 uczniów/uczennic (6 grup średnio po 10 osób), każda grupa 2 dni, tj. 20 posiłków na grupę, razem na wszystkie zajęcia 120 posiłków,

- na zajęcia z Elektryczność statyczna, a urządzenia elektroniczne (ESD) dla 60 uczniów/uczennic (6 grup średnio po 10 osób), każda grupa 1 dzień, tj. 10 posiłków na grupę, razem na wszystkie zajęcia 60 posiłków,

- na zajęcia z Nowoczesnych metod tworzenia wiązek kablowych w tym również stosowanych
w zastosowaniach SPACE i militarnych dla 60 uczniów/uczennic (6 grup średnio po 10 osób), każda grupa 5 dni tj. 50 posiłków na grupę, razem na wszystkie zajęcia 300 posiłków,

- na warsztaty z komunikacji dla 60 uczniów/uczennic (6 grup średnio po 10 osób), każda grupa 2 dni, tj. 20 posiłków na grupę, razem na wszystkie zajęcia 120 posiłków.

RAZEM 960 posiłków.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajdują się pod podanymi linkami:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o. oraz Powiat Działdowski/ Zespół Szkół  Zawodowych nr. 1 im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Działdowie  rozpoczyna realizację projektu „Eksperci z Działdowa 2”  nr Projektu RPWM.02.04.01-28-0019/18 w ramach Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 60 uczniów/uczennic (30 os.
w roku szkolnym 2019/2020 oraz 30 os. w roku szkolnym 2020/2021)
na kierunku technik elektryk oraz technik mechatronik w Zespole Szkół Zawodowych nr. 1 im. gen. Sylwestra Kaliskiego
w Działdowie, poprzez przeprowadzenie indywidualnej diagnozy uczniów, organizacje  zajęć dodatkowych, warsztatów rozwijających kompetencje miękkie, szkoleń z branży elektronicznej kończących się certyfikatami; zapewnienie staży zawodowych; zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni zawodowych oraz przeszkolenie 3 nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Poniżej przedstawione zostały przewiedziane w projekcie działania oraz planowane efekty:

 1. 1.       Realizacja kursów i zajęć specjalistycznych dla uczniów

 

 • Indywidualna diagnoza uczniów dla 60 uczniów/uczennic
 • Zaawansowane metody lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz
  z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej (IPC) dla 60 uczniów/uczennic
 • Pakiety elektroniczne z komponentami Ball Grid Array w praktyce, w tym również zastosowania SPACE (BGA) dla 60 uczniów/uczennic
 • Elektryczność statyczna, a urządzenia elektroniczne (ESD) dla 60 uczniów/uczennic
 • Nowoczesne metody tworzenia wiązek kablowych w tym również stosowanych
  w zastosowaniach SPACE i militarnych dla 60 uczniów/uczennic
 • Zajęcia z zakresu druku 3D dla 16 uczniów/uczennic.

 

2.  Realizacja warsztatów z komunikacji dla 60 uczniów/uczennic.

3.  Organizacja płatnych staży zawodowych dla 60 uczestników projektu (30 z roku szkolnego 2019/20 i 30 z roku szkolnego 2020/21) – staże podniosą kwalifikacje zawodowe uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmocnią ich zdolności do zatrudnienia. 

4. Tworzenie w szkole warunków kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie szkoły
w nowoczesny sprzęt do pracowni zawodowej – zwiększenie atrakcyjności prowadzonych zajęć, możliwość szkolenia i poszerzenia umiejętności uczniów.

5. Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli poprzez szkolenia z zakresu:

 • 3D1-Druk 3D w technologii FDM- szkolenie podstawowe dla 3 nauczycieli
 • 3D2-Druk 3D w technologii FDM-szkolenie zaawansowane dla 3 nauczycieli

 

Wartość projektu – 1 778 239,96 zł

Dofinansowanie z EFS – 1 511 503,96 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa – 88 912,00 zł

Wkład własny - 177 824,00 zł

Okres realizacji projektu: 1.10.2019 – 31.10.2021

© Copyright 2015 by MCDZ. Wszelkie prawa zastrzeżone.
projektowanie stron www
sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos Dr-Murugavel sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra