fb

www.fb.com/mcdz0

mail

biuro@mcdz.com.pl

telefon +48 54 230 09 25
telefon

+48 572 408 866

Facebook
Buy Acetaminophen Drug Buy Adderall Drug Buy Alprazolam Drug Buy Amitriptyline Drug Buy Amlodipine Drug Buy Amoxicillin Drug Buy Bacitracin Buy Baclofen Buy Bactrim Buy Bactrim DS Buy Bactroban Buy Basaglar Buy Calcitriol Buy Carafate Buy Carbamazepine Buy Cardizem Buy Carvedilol Buy Cefdinir Buy Ceftriaxone Buy Debrox Buy Decadron Buy Demerol Buy Depakote Buy Dulcolax Buy Dextroamphetamine Buy Ecotrin Buy Effexor Buy Effexor XR Buy Evista Buy Enbrel Buy Enoxaparin Buy Exemestane Buy Exforge Buy Cashew nut onlin offer Buy Raisin price in india Buy Gulf dates Buy Dates Dried Buy Fig order online Buy Groundnuts benefits Buy Lotus Seeds uses Buy Peanuts offers Buy Pine Nut purchase Buy Pistachio cheap in india Buy Get Prunes online Buy Pumpkin Seeds order Buy Saffron cheap price in india Buy Sesame Seeds Buy Sugar candy 1kg Buy Watermelon Seeds 500gms Buy Dried Dates 1kg Buy Raisin 500gms Buy 1kg Almond price Buy Order Peanuts online Buy 500gms Cashew nut Buy Apricot price Buy 500gms Pumpkin Seeds

Nowa jakość kształcenia

Fundusze europejskie

 

Data ogłoszenia: 02.05.2019 r.

Harmonogram staży oraz Regulamin stażu w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia” znajdują się pod podanymi poniżej linkami:

Harmonogram

RegulaminData ogłoszenia: 01.04.2019 r.

Harmonogram wsparcia – Kwiecień w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

KWIECIEŃ


Data ogłoszenia: 28.02.2019 r.

Harmonogram wsparcia – Marzec w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

MARZECData ogłoszenia: 13.02.2019 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia” obejmujące:

-doposażenie pracowni zawodowej w 15 stanowisk komputerowych dla uczniów/uczennic.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajdują się pod podanymi linkami:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCYData ogłoszenia: 30.01.2019 r.

Harmonogram wsparcia – Luty w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

LUTYData ogłoszenia: 03.01.2019 r.

Harmonogram wsparcia – STYCZEŃ w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

STYCZEŃData ogłoszenia: 09.11.2018 r.

Harmonogram wsparcia – LISTOPAD-GRUDZIEŃ w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

LISTOPAD-GRUDZIEŃData ogłoszenia: 30.10.2018 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia” obejmujące:

Świadczenie usługi obejmującej dostarczenie wyżywienia w przerwie zajęć dla uczniów/nnic

  • na zajęcia z Nowoczesne metody montażu i napraw pakietów elektronicznych zawierających elementy SPACE i BGA ze szczególnym zwróceniem uwagi na ochronę antystatyczną we współczesnej branży elektronicznej dla 100 uczniów/uczennic (10 grup średnio po 10 osób), Każda grupa 9 dni, razem na wszystkie zajęcia 900 posiłków 
  • na zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 100 uczniów/uczennic (10 grup po 10 osób), każda grupa 2 spotkania, razem na wszystkie zajęcia 200 posiłków

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajdują się pod podanymi linkami:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTYData ogłoszenia: 18.10.2018 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia” obejmujące: 

  • zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu "Nowoczesnych metod montażu i napraw pakietów elektronicznych zawierających elementy SPACE i BGA ze szczególnym zwróceniem uwagi na ochronę antystatyczną we współczesnej branży elektronicznej" dla 100 uczniów.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143925

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY Data ogłoszenia: 15.10.2018 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia” obejmujące: 

- doposażenie pracowni zawodowej dla elektroników

- doposażenie miejsca pracy stażysty w elementy zużywalne

- wyposażenie stażystów w odzież ochronną.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143085

Treść ogłoszenia została zmieniona w dniu 20.10.2018r. Dokonano zmiany załącznika nr 2- Oferta. 

Treść ogłoszenia została zmieniona w dniu 22.10.2018. Zmiana dotyczyła części III Zapytania ofertowego -dostawa doposażenia stażysty w odzież ochronną. Dokonano korekt w Zapytaniu ofertowym oraz w załącznikach: SOPZ, Oferta, Specyfikacja oferowanego wyposażenia, wzór umowy- zmieniając w dokumentach ilość koszulek ESD oraz termin składania ofert do 24.10.2018r. 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY

Część 1

Część 2

Część 3

Część 4Data ogłoszenia: 01.10.2018 r. 
Regulamin rekrutacji w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia” na rok szkolny 2018/2019 znajduje się pod podanym linkiem: Regulamin

Poniżej komplet dokumentów rekrutacyjnych dla uczniów

Formularz rekrutacyjny

Karta rekomendacji wychowawcy

Karta oceny formularza
Deklaracja uczestnictwa

Oświadczenie uczestnika

Oświadczenie 

Oświadczenie rodzica/opiekuna Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego oraz Miasto Dabrowa Górnicza i  Techniczne Zakłady Naukowe w Dąbrowie Górniczej rozpoczyna realizację projektu „Nowa jakość kształcenia”  nr Projektu WND-RPSL.11.02.03-24-0820/17 w ramach Osi Priorytetowej XI. Wzmacnianie potencjału edukacyjnego dla Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów/uczennic na kierunku technik elektronik  Technicznych Zakładów Naukowych w Dąbrowie Górniczej.

Poniżej przedstawione zostały przewidziane w projekcie działania oraz planowane efekty:

1.  Realizację kursów specjalistycznych dla uczniów

  • Nowoczesne metody montażu i napraw pakietów elektronicznych zawierających elementy SPACE i BGA ze szczególnym zwróceniem uwagi na ochronę antystatyczną we współczesnej branży elektronicznej

2.  Realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 100 uczniów/ uczennic TZN – z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów objętych wsparciem. Po zakończeniu uczniowie otrzymają zaświadczenia.

3.  Organizację płatnych staży zawodowych dla najlepszych 52 uczestników projektu (26 z roku szkolnego 2018/19 i 26 z roku szkolnego 2019/20) – staże podniosą kwalifikacje zawodowe uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmacniają ich zdolności do zatrudnienia. 

4. Tworzenie w szkole warunków kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt do pracowni elektronicznej – zwiększenie atrakcyjności prowadzonych zajęć, możliwość szkolenia i poszerzenia umiejętności uczniów

 

Wartość projektu – 1 998 715,31 zł

Dofinansowanie z EFS – 1 698 908,01 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa – 199 871,53 zł

Wkład własny – 99 935,77 zł

Okres realizacji projektu: 1.09.2018 – 30.09.2020

© Copyright 2015 by MCDZ. Wszelkie prawa zastrzeżone.
projektowanie stron www
sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos Dr-Murugavel sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra