fb

www.fb.com/mcdz0

mail

biuro@mcdz.com.pl

telefon +48 54 426 28 15
telefon

+48 509 072 597

Facebook

Technik przyszłości

Data ogłoszenia: 19.10.2018 r. 

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Technik przyszłości” obejmujące: 

- zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu nowoczesnej elektroniki: IPC, BGA, ESD dla uczniów oraz nauczycieli.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajdują się pod podanym linkiem: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1144310 

Data ogłoszenia: 15.10.2018 r. 

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Technik przyszłości” obejmujące: 

- doposażenie pracowni hybrydowej do praktycznej nauki zawodu w 10 stanowisk dla uczniów/uczennic.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajdują się pod podanym linkiem: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143099

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego  Sp. z o.o. oraz Powiat Puławski/ Zespół Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej- Curie w Puławach rozpoczyna realizację projektu „Technik przyszłości”  nr Projektu RPLU.12.04.00-06-0035/17 w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje dla Działania 12.4 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 200 uczniów/uczennic na kierunkach technik elektryk, technik informatyk oraz technik teleinformatyk w Zespole Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Puławach.  

Poniżej przedstawione zostały przewiedziane w projekcie działania:

Realizację szkoleń specjalistycznych dla uczniów z zakresu elektroniki:

   - Zaawansowane metody lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz z komponentami dla pakietów elektronicznych działających w           przestrzeni kosmicznej (zwane IPC),

   - Pakiety elektroniczne z komponentami Ball Grid Array w praktyce, w tym również zastosowania SPACE (BGA),

   - Elektryczność statyczna a urządzenia elektroniczne (ESD).

Realizację kursów dla uczniów z zakresu informatyki:

   - Linux

Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych dla nauczycieli:

   - Zaawansowane metody lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz z komponentami dla pakietów elektronicznych działających w           przestrzeni kosmicznej (zwane IPC),

   - Pakiety elektroniczne z komponentami Ball Grid Array w praktyce, w tym również zastosowania SPACE (BGA),

   - Elektryczność statyczna a urządzenia elektroniczne (ESD).

Organizację płatnych staży zawodowych dla najlepszych 120 uczestników projektu (60 osób w roku szkolnym 2018/2019 i 60 osób w roku szkolnym 2019/2020). 

Doposażenie bazy szkoły w sprzęt do pracowni zawodowej komputerowej i hybrydowej.

 

 

Okres realizacji projektu: 1.10.2018 – 30.09.2020

Wartość projektu – 1 999 679,04 zł

Dofinansowanie z EFS – 1 699 727,18 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa – 99 983,96 zł

Wkład własny – 199 967,90 zł

 

© Copyright 2015 by MCDZ. Wszelkie prawa zastrzeżone.
projektowanie stron www