fb

www.fb.com/mcdz0

mail

biuro@mcdz.com.pl

telefon +48 54 230 09 25
telefon

+48 572 408 866

Facebook
Buy Acetaminophen Drug Buy Adderall Drug Buy Alprazolam Drug Buy Amitriptyline Drug Buy Amlodipine Drug Buy Amoxicillin Drug Buy Bacitracin Buy Baclofen Buy Bactrim Buy Bactrim DS Buy Bactroban Buy Basaglar Buy Calcitriol Buy Carafate Buy Carbamazepine Buy Cardizem Buy Carvedilol Buy Cefdinir Buy Ceftriaxone Buy Debrox Buy Decadron Buy Demerol Buy Depakote Buy Dulcolax Buy Dextroamphetamine Buy Ecotrin Buy Effexor Buy Effexor XR Buy Evista Buy Enbrel Buy Enoxaparin Buy Exemestane Buy Exforge Buy Cashew nut onlin offer Buy Raisin price in india Buy Gulf dates Buy Dates Dried Buy Fig order online Buy Groundnuts benefits Buy Lotus Seeds uses Buy Peanuts offers Buy Pine Nut purchase Buy Pistachio cheap in india Buy Get Prunes online Buy Pumpkin Seeds order Buy Saffron cheap price in india Buy Sesame Seeds Buy Sugar candy 1kg Buy Watermelon Seeds 500gms Buy Dried Dates 1kg Buy Raisin 500gms Buy 1kg Almond price Buy Order Peanuts online Buy 500gms Cashew nut Buy Apricot price Buy 500gms Pumpkin Seeds

Technik przyszłości

 

Data ogłoszenia: 01.07.2019 r.

Harmonogram staży oraz Regulamin stażu w ramach projektu „Technik przyszłości” znajdują się pod podanymi poniżej linkami:

Harmonogram

RegulaminData ogłoszenia: 03.06.2019 r.

Harmonogram wsparcia – CZERWIEC w ramach projektu „Technik przyszłości” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

CZERWIECData ogłoszenia: 02.05.2019 r.

Harmonogram wsparcia – MAJ w ramach projektu „Technik przyszłości” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

MAJData ogłoszenia: 28.03.2019 r.

Harmonogram wsparcia – Kwiecień w ramach projektu „Technik przyszłości” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

KWIECIEŃData ogłoszenia: 28.02.2019 r.

Harmonogram wsparcia – marzec w ramach projektu „Technik przyszłości” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

MARZECData ogłoszenia: 04.02.2019 r. 

Regulamin rekrutacji w ramach projektu „Technik przyszłości” na rok szkolny 2018/2019 znajduje się pod podanym linkiem: Regulamin

Poniżej komplet dokumentów rekrutacyjnych dla uczniów:

Formularz rekrutacyjny

Karta rekomendacji wychowacy

Karta oceny formularza rekrutacyjnego

Deklaracja uczestnictwa

Oświadczenie uczestnika

Oświadczenie 

Oświadczenie rodzica/opiekuna

Oświadczenie o preferowanej formie wsparciaData ogłoszenia: 04.02.2019 r.

Regulamin rekrutacji w ramach projektu „Technik przyszłości” na rok szkolny 2018/2019 znajduje się pod podanym linkiem Regulamin.

Poniżej komplet dokumentów rekrutacyjnych dla nauczycieli:

Formularz rekrutacyjny

Karta oceny formularza rekrutacyjnego

Deklaracja uczestnictwa

Oświadczenie uczestnika projektu

OświadczenieData ogłoszenia: 30.01.2019 r.

Harmonogram wsparcia – Luty w ramach projektu „Technik przyszłości” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

LUTYData ogłoszenia: 08.01.2019 r. 

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Technik przyszłości” obejmujące: 

- doposażenie pracowni zawodowej w 15 stanowisk komputerowych dla uczniów/uczennic oraz 1 stanowisko komputerowe dla nauczyciela.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajdują się pod podanym linkiem: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1159111

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY Data ogłoszenia: 02.01.2019 r.

Harmonogram wsparcia – STYCZEŃ w ramach projektu „Technik przyszłości” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

StyczeńData ogłoszenia: 12.12.2018 r. 

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Technik przyszłości” obejmujące: 

- doposażenie pracowni zawodowej w 15 stanowisk komputerowych dla uczniów/uczennic oraz 1 stanowisko komputerowe dla nauczyciela.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajdują się pod podanym linkiem: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155058

W dniu 13.12.2018r. zmieniono treść zapytania ofertowego. Skorygowano Kryteria ofert- kryterium Okres gwarancji i rękojmi - 20%.

W dniu 20.12.2018 opublikowano pytania i odpowiedzi, jakie pojawiły się w toku postępowania. Wydłużono termin składania ofert do 27.12.2018 do godziny 16:00.

Postepowanie o numerze 4/RPOWL/0035/2018 w zakresie dostaw do pracowni komputerowej- komputery stacjonarne zostało unieważnione – pozostaje nierozstrzygnięte.
Zamawiający popełnił błąd podczas przygotowywania dokumentów, tym samym niewłaściwie opisał Przedmiot Zamówienia.
Poprawne zapytanie zostanie ponownie opublikowane w najbliższym czasie.Data ogłoszenia: 03.12.2018 r. 

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Technik przyszłości” obejmujące: 

- przeprowadzenie zajęć z zakresu LINUX dla 100 uczniów/uczennic (grupy średnio po 10 osób), każda grupa 40 godzin, łącznie 400 godzin 

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajdują się pod podanym linkiem: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1153068

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCYData ogłoszenia: 05.11.2018 r.

Harmonogram wsparcia – LISTOPAD w ramach projektu „Technik przyszłości” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

ListopadData ogłoszenia: 19.10.2018 r. 

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Technik przyszłości” obejmujące: 

- zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu nowoczesnej elektroniki: IPC, BGA, ESD dla uczniów oraz nauczycieli.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajdują się pod podanym linkiem: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1144310

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCYData ogłoszenia: 15.10.2018 r. 

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Technik przyszłości” obejmujące: 

- doposażenie pracowni hybrydowej do praktycznej nauki zawodu w 10 stanowisk dla uczniów/uczennic.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajdują się pod podanym linkiem: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143099

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCYData ogłoszenia: 15.10.2018 r. 

Regulamin rekrutacji w ramach projektu „Technik przyszłości” na rok szkolny 2018/2019 znajduje się pod podanym linkiem: Regulamin

Poniżej komplet dokumentów rekrutacyjnych dla uczniów

Formularz rekrutacyjny

Karta rekomendacji wychowacy

Karta oceny formularza rekrutacyjnego

Deklaracja uczestnictwa

Oświadczenie uczestnika

Oświadczenie 

Oświadczenie rodzica/opiekuna

Oświadczenie o preferowanej formie wsparcia Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego  Sp. z o.o. oraz Powiat Puławski/ Zespół Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej- Curie w Puławach rozpoczyna realizację projektu „Technik przyszłości”  nr Projektu RPLU.12.04.00-06-0035/17 w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje dla Działania 12.4 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 200 uczniów/uczennic na kierunkach technik elektryk, technik informatyk oraz technik teleinformatyk w Zespole Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Puławach.  

Poniżej przedstawione zostały przewiedziane w projekcie działania:

Realizację szkoleń specjalistycznych dla uczniów z zakresu elektroniki:

   - Zaawansowane metody lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz z komponentami dla pakietów elektronicznych działających w           przestrzeni kosmicznej (zwane IPC),

   - Pakiety elektroniczne z komponentami Ball Grid Array w praktyce, w tym również zastosowania SPACE (BGA),

   - Elektryczność statyczna a urządzenia elektroniczne (ESD).

Realizację kursów dla uczniów z zakresu informatyki:

   - Linux

Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych dla nauczycieli:

   - Zaawansowane metody lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz z komponentami dla pakietów elektronicznych działających w           przestrzeni kosmicznej (zwane IPC),

   - Pakiety elektroniczne z komponentami Ball Grid Array w praktyce, w tym również zastosowania SPACE (BGA),

   - Elektryczność statyczna a urządzenia elektroniczne (ESD).

Organizację płatnych staży zawodowych dla najlepszych 120 uczestników projektu (60 osób w roku szkolnym 2018/2019 i 60 osób w roku szkolnym 2019/2020). 

Doposażenie bazy szkoły w sprzęt do pracowni zawodowej komputerowej i hybrydowej.

 

 

Okres realizacji projektu: 1.10.2018 – 30.09.2020

Wartość projektu – 1 999 679,04 zł

Dofinansowanie z EFS – 1 699 727,18 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa – 99 983,96 zł

Wkład własny – 199 967,90 zł

 

 

 

 

© Copyright 2015 by MCDZ. Wszelkie prawa zastrzeżone.
projektowanie stron www
sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos Dr-Murugavel sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra