fb

www.fb.com/mcdz0

mail

biuro@mcdz.com.pl

telefon +48 54 230 09 25
telefon

+48 572 408 866

Facebook
Buy Acetaminophen Drug Buy Adderall Drug Buy Alprazolam Drug Buy Amitriptyline Drug Buy Amlodipine Drug Buy Amoxicillin Drug Buy Bacitracin Buy Baclofen Buy Bactrim Buy Bactrim DS Buy Bactroban Buy Basaglar Buy Calcitriol Buy Carafate Buy Carbamazepine Buy Cardizem Buy Carvedilol Buy Cefdinir Buy Ceftriaxone Buy Debrox Buy Decadron Buy Demerol Buy Depakote Buy Dulcolax Buy Dextroamphetamine Buy Ecotrin Buy Effexor Buy Effexor XR Buy Evista Buy Enbrel Buy Enoxaparin Buy Exemestane Buy Exforge Buy Cashew nut onlin offer Buy Raisin price in india Buy Gulf dates Buy Dates Dried Buy Fig order online Buy Groundnuts benefits Buy Lotus Seeds uses Buy Peanuts offers Buy Pine Nut purchase Buy Pistachio cheap in india Buy Get Prunes online Buy Pumpkin Seeds order Buy Saffron cheap price in india Buy Sesame Seeds Buy Sugar candy 1kg Buy Watermelon Seeds 500gms Buy Dried Dates 1kg Buy Raisin 500gms Buy 1kg Almond price Buy Order Peanuts online Buy 500gms Cashew nut Buy Apricot price Buy 500gms Pumpkin Seeds

ZAWODOWCY II

 

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o. oraz Powiat Ełcki/Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku rozpoczyna realizację projektu „ZAWODOWCY II” nr Projektu RPWM.02.04.01-28-0015/18 w ramach Osi Priorytetowej 2:Kadry dla gospodarki, Działania 2.4: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 120 uczniów Technikum: kierunku technik mechatronik, technik elektryk, technik pojazdów samochodowych oraz Branżowej Szkoły I Stopnia kierunku mechanik pojazdów samochodowych Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku. Osiągnięcie celu będzie możliwe poprzez przeprowadzenie indywidualnej diagnozy uczniów, organizację szkoleń z zakresu nowoczesnej elektroniki, kursów SEP, spawania, zajęć dodatkowych zawodowych, warsztatów grupowych, zapewnienie staży zawodowych dla 120 uczniów, zakup doposażenia bazy dydaktycznej.                                                                    

 

Poniżej przedstawione zostały przewiedziane w projekcie działania:

1.Przeprowadzenie szkoleń dla uczniów:

a)    Zaawansowane metody lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej (IPC),

b)    Innowacyjne metody diagnozy i napraw pakietów elektronicznych we współczesnych pojazdach samochodowych (zwane IPC),

c)    Pakiety elektroniczne z komponentami Ball Grid Array w praktyce, w tym również zastosowanie SPACE,

d) Elektryczność statyczna a urządzenia elektroniczne.                          

2. Przeprowadzenie zajęć dodatkowych specjalistycznych dla uczniów:

a)    Kurs SEP,

b)    Koło elektroniki,

c)    Szkolenie ze spawania,

d)    Projektowanie i montaż układów elektropneumatycznych,

e)    Sterowanie silnikami.

3. Doposażenie pracowni zawodowej,

4. Przeprowadzenie warsztatów z komunikacji i umiejętności miękkich,

5. Przeprowadzenie indywidualnej diagnozy ucznia,

6. Realizację staży zawodowych dla uczniów objętych wsparciem w ramach projektu.

 

Okres realizacji: 01.10.2019 – 30.09.2021

Budżet projektu: 1 999 044,00 PLN

Dofinansowanie z EFS: 1 699 187,40 PLN

Dofinansowanie z budżetu państwa: 99 952,20 PLN

Wkład własny: 199 904,40 PLN

© Copyright 2015 by MCDZ. Wszelkie prawa zastrzeżone.
projektowanie stron www
sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos Dr-Murugavel sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra