fb

www.fb.com/mcdz0

mail

biuro@mcdz.com.pl

telefon +48 54 230 09 25
telefon

+48 572 408 866

Facebook
Buy Acetaminophen Drug Buy Adderall Drug Buy Alprazolam Drug Buy Amitriptyline Drug Buy Amlodipine Drug Buy Amoxicillin Drug Buy Bacitracin Buy Baclofen Buy Bactrim Buy Bactrim DS Buy Bactroban Buy Basaglar Buy Calcitriol Buy Carafate Buy Carbamazepine Buy Cardizem Buy Carvedilol Buy Cefdinir Buy Ceftriaxone Buy Debrox Buy Decadron Buy Demerol Buy Depakote Buy Dulcolax Buy Dextroamphetamine Buy Ecotrin Buy Effexor Buy Effexor XR Buy Evista Buy Enbrel Buy Enoxaparin Buy Exemestane Buy Exforge Buy Cashew nut onlin offer Buy Raisin price in india Buy Gulf dates Buy Dates Dried Buy Fig order online Buy Groundnuts benefits Buy Lotus Seeds uses Buy Peanuts offers Buy Pine Nut purchase Buy Pistachio cheap in india Buy Get Prunes online Buy Pumpkin Seeds order Buy Saffron cheap price in india Buy Sesame Seeds Buy Sugar candy 1kg Buy Watermelon Seeds 500gms Buy Dried Dates 1kg Buy Raisin 500gms Buy 1kg Almond price Buy Order Peanuts online Buy 500gms Cashew nut Buy Apricot price Buy 500gms Pumpkin Seeds

Uczeń z certyfikatem

 

Fundusze europejskie

 

Data ogłoszenia: 24.06.2019 r.

Harmonogram staży oraz Regulamin stażu w ramach projektu „Uczeń z certyfikatem” znajdują się pod podanymi poniżej linkami:

Harmonogram

RegulaminData ogłoszenia: 06.06.2019 r.

Harmonogram wsparcia – czerwiec w ramach projektu „Uczeń z certyfikatem” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

CzerwiecData ogłoszenia: 01.03.2019 r.

Harmonogram wsparcia – MARZEC w ramach projektu „Uczeń z certyfikatem” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

MARZECData ogłoszenia: 01.02.2019 r.

Harmonogram wsparcia – LUTY w ramach projektu „Uczeń z certyfikatem” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

LUTYData ogłoszenia: 14.01.2019 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Uczeń z certyfikatem obejmujące dostarczenie wyżywienia w przerwie zajęć dla uczestników projektu:

- na zajęcia z IPC dla 100 uczniów/uczennic (10 grup  średnio po 10 osób), każda grupa 6 dni tj. 60 posiłków na grupę, razem na wszystkie zajęcia 600 posiłków,

- na zajęcia z BGA dla 100 uczniów/uczennic (10 grup  średnio po 10 osób), każda grupa 2 dni tj. 20 posiłków na grupę, razem na wszystkie zajęcia 200 posiłków,

- na zajęcia z ESD dla 100 uczniów/uczennic (10 grup  średnio po 10 osób), każda grupa 1 dzień tj. 10 posiłków na grupę, razem na wszystkie zajęcia 100 posiłków,

- na zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 100 uczniów/uczennic (10 grup średnio po 10 osób), każda grupa 2 spotkania tj. 20 posiłków na grupę, razem na wszystkie zajęcia 200 posiłków.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajdują się pod podanymi linkami:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCYData ogłoszenia: 21.01.2019 r.

Harmonogram wsparcia – STYCZEŃ w ramach projektu „Uczeń z certyfikatem” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

STYCZEŃData ogłoszenia: 28.12.2018 r. 

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Uczeń z certyfikatem” obejmujące: 

- doposażenia pracowni międzykierunkowej dla elektroników

- doposażenia stażysty w odzież ochronną 

- doposażenia miejsca pracy stażysty w elementy zużywalne na staż 

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajdują się pod podanym linkiem: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1153035

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY

Część 1

Część 2

Część 3Data ogłoszenia: 03.12.2018 r. 

Regulamin rekrutacji w ramach projektu „Uczeń z certyfikatem” na rok szkolny 2018/2019 znajduje się pod podanym linkiem: Regulamin

Poniżej komplet dokumentów rekrutacyjnych dla uczniów:

Formularz rekrutacyjny

Karta oceny wychowawcy

Karta oceny formularza

Deklaracja uczestnictwa

Oświadczenie uczestnika

Oświadczenie

Zgoda rodzica

Deklaracja udziału w stażu zawodowym

Zgoda rodzica na udział w stażu zawodowymData ogłoszenia: 03.12.2018 r. 

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Uczeń z certyfikatem” obejmujące: 

- zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu nowoczesnej elektroniki: IPC, BGA, ESD dla uczniów.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajdują się pod podanym linkiem: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1144310

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCYMiędzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego  Sp. z o.o. oraz Gmina Miasto Częstochowa/ Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie rozpoczyna realizację projektu „Uczeń z certyfikatem”  nr Projektu WND-RPSL.11.02.03-24-081G/17  w ramach Osi Priorytetowej XI. Wzmacnianie potencjału edukacyjnego dla Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów/uczennic kierunku technik elektronik z Technicznych Zakładów Naukowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie.

Poniżej przedstawione zostały przewidziane w projekcie działania:

1. Realizację kursów specjalistycznych dla uczniów:

  • Zaawansowane metody lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających  w przestrzeni kosmicznej (IPC),
  • Pakiety elektroniczne z komponentami Ball Grid Array w praktyce, w tym również zastosowania SPACE (BGA),
  • Elektryczność statyczna a urządzenia elektroniczne (ESD).

2. Przeprowadzenie zajęć dodatkowych z obszaru elektroniki:

  • Komputerowe wspomaganie identyfikacji uszkodzeń sprzętu elektronicznego.

3. Realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego

4. Organizację płatnych staży zawodowych dla najlepszych 52 uczestników projektu (26 osób w roku szkolnym 2018/2019 i 26 osób w roku szkolnym 2019/2020). 

5. Doposażenie bazy szkoły w sprzęt do pracowni międzykierunkowej dla elektroników.

 

 

Okres realizacji projektu: 1.09.2018 – 30.09.2020

Wartość projektu – 1 986 852,96 zł

Dofinansowanie z EFS – 1 887 510,31 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa – 198 685,29 zł

Wkład własny – 99 342,65 zł

 

 

               

 

 

 

© Copyright 2015 by MCDZ. Wszelkie prawa zastrzeżone.
projektowanie stron www
sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos Dr-Murugavel sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra