fb

www.fb.com/mcdz0

mail

biuro@mcdz.com.pl

telefon +48 54 230 09 25
telefon

+48 572 408 866

Facebook
Buy Acetaminophen Drug Buy Adderall Drug Buy Alprazolam Drug Buy Amitriptyline Drug Buy Amlodipine Drug Buy Amoxicillin Drug Buy Bacitracin Buy Baclofen Buy Bactrim Buy Bactrim DS Buy Bactroban Buy Basaglar Buy Calcitriol Buy Carafate Buy Carbamazepine Buy Cardizem Buy Carvedilol Buy Cefdinir Buy Ceftriaxone Buy Debrox Buy Decadron Buy Demerol Buy Depakote Buy Dulcolax Buy Dextroamphetamine Buy Ecotrin Buy Effexor Buy Effexor XR Buy Evista Buy Enbrel Buy Enoxaparin Buy Exemestane Buy Exforge Buy Cashew nut onlin offer Buy Raisin price in india Buy Gulf dates Buy Dates Dried Buy Fig order online Buy Groundnuts benefits Buy Lotus Seeds uses Buy Peanuts offers Buy Pine Nut purchase Buy Pistachio cheap in india Buy Get Prunes online Buy Pumpkin Seeds order Buy Saffron cheap price in india Buy Sesame Seeds Buy Sugar candy 1kg Buy Watermelon Seeds 500gms Buy Dried Dates 1kg Buy Raisin 500gms Buy 1kg Almond price Buy Order Peanuts online Buy 500gms Cashew nut Buy Apricot price Buy 500gms Pumpkin Seeds

Technik elektroniki i informatyki medycznej – zawód z przyszłością

Data ogłoszenia: 01.03.2019 r.

Harmonogram wsparcia – MARZEC w ramach projektu „Technik elektroniki i informatyki medycznej – zawód z przyszłością”  znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

MARZEC Data ogłoszenia: 08.02.2019 r.

Harmonogram wsparcia – LUTY w ramach projektu „Technik elektroniki i informatyki medycznej – zawód z przyszłością”  znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

LUTYData ogłoszenia: 09.11.2018 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Technik elektroniki i informatyki medycznej – zawód z przyszłością” na stanowisko:

  • Przedstawiciela firmy- członka zespołu ds. wprowadzenia nowego kierunku technik elektroniki i informatyki medycznej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Ofertę cenową (załącznik nr 1), oświadczenie (załącznik nr 2) oraz Zaświadczenia o zatrudnieniu  (załącznik nr 3) – skany proszę przekazać drogą mailową na adres: biuro@mcdz.com.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby Spółki lub do Biura Projektu mieszczącego się w siedzibie Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie, ul. Bałtycka 37a, 10-144 Olsztyn w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania/upublicznienia zapytania.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCYData ogłoszenia: 29.10.2018 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Technik elektroniki i informatyki medycznej – zawód z przyszłością” obejmujące:

  • zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu „Wymagania dla lutowanych zespołów elektrycznych i elektronicznych z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w aplikacjach medycznych” dla 6 nauczycieli.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajdują się pod podanym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1146051

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCYData ogłoszenia: 15.10.2018 r. 

Regulamin rekrutacji w ramach projektu „Technik elektroniki i informatyki medycznej – zawód z przyszłością” na rok szkolny 2018/2019 znajduje się pod podanym linkiem: Regulamin

Poniżej komplet dokumentów rekrutacyjnych dla nauczycieli:

Formularz rekrutacyjny

Karta oceny formularza
Deklaracja uczestnictwa

Oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenia i zgody Data ogłoszenia: 09.10.2018 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Technik elektroniki i informatyki medycznej – zawód z przyszłością” obejmujące:

  • Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w specjalistyczny sprzęt oraz przeszkolenie nauczycieli kształcenia zawodowego z obsługi zakupionego/zainstalowanego sprzętu

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1141941

W dniu 12.10.2018 w rubryce Pytania i wyjaśnienia, umieszczono zapytanie otrzymane w dniu 10.10.2018 oraz udzieloną na nie odpowiedź.

W dniu 15.10.2018 Zamawiający doprecyzował zapisy dotyczące warunków udziału w postępowaniu dla części III oraz wydłużył termin składania ofert na dzień 18.10.2018.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY

Część I

Część II

Część III Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego  Sp. z o.o. oraz Miasto Olsztyn/Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie rozpoczyna realizację projektu „Technik elektroniki 

i informatyki medycznej – zawód z przyszłością”  nr Projektu RPWM.02.04.01-28-0017/18  w ramach Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki dla Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego dla Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem głównym projektu jest dostosowanie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych
i Telekomunikacyjnych w Olsztynie do potrzeb gospodarki i rynku pracy w celu zwiększenia poziomu zatrudnialności uczniów szkoły.

Poniżej przedstawione zostały przewiedziane w projekcie działania:

Doposażenie bazy szkoły w specjalistyczny sprzęt niezbędny do wprowadzenia nowego kierunku oraz przeszkolenie nauczycieli z zakresu obsługi dostarczonego sprzętu:

- Stanowisko do montażu oraz demontażu szerokiego spektrum układów BGA oraz SMD,
- System rentgenowski X-Ray do prześwietlania i diagnozowania pakietów elektronicznych,
- Zrobotyzowane stanowisko do nadruku pasty lutowniczej.

Organizacja szkolenia dla nauczycieli:

- Wymagania dla lutowanych zespołów elektrycznych i elektronicznych z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w aplikacjach medycznych.

Wprowadzenie nowego kierunku – Technik elektroniki i informatyki medycznej.

Opracowanie programu kształcenia dla nowo utworzonego kierunku

Okres realizacji projektu: 1.10.2018 – 30.06.2019

 

Wartość projektu – 1 719 489,78 zł

Dofinansowanie z EFS – 1 461 566,31 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa –85 974,49 zł

Wkład własny – 171 948,98 zł

© Copyright 2015 by MCDZ. Wszelkie prawa zastrzeżone.
projektowanie stron www
sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos Dr-Murugavel sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra