fb

www.fb.com/mcdz0

mail

biuro@mcdz.com.pl

telefon +48 54 426 28 15
telefon

+48 509 072 597

Facebook

Zawodowcy

fundusze europejskie

 Data ogłoszenia: 4.12.2017 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Zawodowcy” obejmujące:

  • Przeprowadzenie zajęć z zakresu: „Spawanie metodą MAG 135” dla 60 uczniów/uczennic

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1072716 Data ogłoszenia: 10.11.2017 r.

Harmonogram wsparcia – LISTOPAD-GRUDZIEŃ w ramach projektu „Zawodowcy” znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

LISTOPAD-GRUDZIEŃData ogłoszenia: 09.11.2017 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Zawodowcy” obejmujące:

Świadczenie usługi obejmującej dostarczenie wyżywienia w przerwie zajęć dla uczniów/nnic

  • na zajęcia z zakresu Nowoczesny monter pakietów elektronicznych z elementami SPACE zakończone międzynarodowym certyfikatem IPC dla 80 uczniów/uczennic (8 grup średnio po 10 osób), każda grupa 6 dni tj. 60 posiłków na grupę, razem na wszystkie zajęcia 480 posiłków,
  • na zajęcia z zakresu Innowacyjne metody diagnozy i napraw pakietów elektronicznych we współczesnych pojazdach samochodowych dla 60 uczniów/uczennic (6 grup średnio po 10 osób), każda grupa 6 dni, tj. 60 posiłków na grupę, razem na wszystkie zajęcia 360 posiłków,
  • na zajęcia z BGA dla 20 uczniów/uczennic (2 grupy średnio po 10 osób), każda grupa 2 dni, tj. 20 posiłków na grupę, razem na wszystkie zajęcia 40 posiłków,
  • na warsztaty z komunikacji i umiejętności miękkich dla 140 uczniów/uczennic (14 grup średnio po 10 osób), każda grupa 2 cykle, tj. razem na wszystkie zajęcia 280 posiłków,

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajdują się pod podanymi linkami:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCYData ogłoszenia: 09.11.2017 r.


Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Zawodowcy” obejmujące:
1. Przeprowadzenie zajęć z zakresu nowoczesnego montera pakietów elektronicznych z elementami SPACE (IPC) dla 80 uczniów/uczennic
2.  Przeprowadzenie zajęć z zakresu innowacyjnych metod diagnozy i napraw pakietów elektronicznych we współczesnych pojazdach samochodowych (IPC) dla 60 uczniów/uczennic

3. Przeprowadzenie zajęć z zakresu montażu/demontażu i regeneracji komponentów BGA
w tym komponentów pracujących w przestrzeni kosmicznej (BGA) dla 20 uczniów/uczennic

4.Przeprowadzenie zajęć z zakresu nowoczesnej metody ręcznego montażu i napraw pakietów elektronicznych, w tym zawierających elementy wykorzystywane w przestrzeni kosmicznej i BGA, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ochronę antystatyczną we współczesnej branży elektronicznej dla 3 nauczycieli


Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1067519

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY 

Data ogłoszenia: 7.11.2017 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Zawodowcy” obejmujące:

  • Doposażenie pracowni hybrydowej w stanowisko dla uczniów/uczennic
  • Doposażenie stażysty w odzież ochronną

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1066484

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY 

Data ogłoszenia: 23.10.2017 r.
Regulamin rekrutacji w ramach projektu „Zawodowcy” na rok szkolny 2017/2018 znajduje się pod podanym linkiem: Regulamin

 Poniżej komplet dokumentów rekrutacyjnych dla uczniów

Formularz rekrutacyjny
Deklaracja uczestnictwa
Oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenie równość
Oświadczenie rodzica/opiekuna

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Deklaracja uczestnictwa w stażu zawodowym 

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o. oraz Powiat Ełcki/Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku rozpoczyna realizację projektu „Zawodowcy” nr Projektu RPWM.02.04.01-28-0014/17 w ramach Osi Priorytetowej 2:Kadry dla gospodarki, Działania 2.4: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 140 uczniów Technikum: kierunku technik elektronik, technik mechatronik, technik elektryk, technik pojazdów samochodowych oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej kierunku mechanik/elektromechanik pojazdów samochodowych Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku. Osiągnięcie celu będzie możliwe poprzez organizację szkoleń z zakresu nowoczesnej elektroniki, kursów SEP, Autocad, zajęć dodatkowych zawodowych, warsztatów grupowych, zapewnienie staży zawodowych dla 140 uczniów oraz praktyk dla 2 nauczycieli przedmiotów zawodowych, zakup doposażenia bazy dydaktycznej i doskonalenie umiejętności, kompetencji 5 nauczycieli przedmiotów zawodowych.                                                                    

Poniżej przedstawione zostały przewiedziane w projekcie działania oraz planowane efekty:

1.Przeprowadzenie szkoleń dla uczniów:

a)    Nowoczesny monter pakietów elektronicznych z elementami SPACE (zwane IPC),

b)    Innowacyjne metody diagnozy i napraw pakietów elektronicznych we współczesnych pojazdach samochodowych (zwane IPC),

c)    Montaż/demontaż i regeneracja komponentów BGA w tym komponentów pracujących w przestrzeni kosmicznej (zwane BGA),                          

2. Przeprowadzenie zajęć dodatkowych specjalistycznych dla uczniów:

a)    Kurs SEP,

b)    Projektowanie i montaż nowoczesnej elektronicznej instalacji rozgłośnieniowej,

c)    Montaż i programowanie nowoczesnego elektronicznego systemu dozorowego technologii IP,

d)    Montaż i uruchomienie dyskretnego urządzenia elektronicznego,

e)    Koło mechatroników,

f)     Diagnostyka komputerowa,

g)    Nowe rozwiązania konstrukcyjne w budowie pojazdów samochodowych,

h)    Zajęcia z AUTOCAD,

i)      Szkolenie ze spawania,

3. Doposażenie pracowni zawodowej,

4. Przeprowadzenie warsztatów z komunikacji i umiejętności miękkich,

5. Realizację staży zawodowych dla uczniów objętych wsparciem w ramach projektu

6. Realizację praktyk zawodowych dla 2 nauczycieli przedmiotów zawodowych.   

Okres realizacji: 01.10.2017 – 30.09.2019

Budżet projektu: 1 975 223,90 PLN

Dofinansowanie z EFS: 1 678 940,32 PLN

Dofinansowanie z budżetu państwa: 98 761,19 PLN

Wkład własny: 197 522,39 PLN

© Copyright 2015 by MCDZ. Wszelkie prawa zastrzeżone.
projektowanie stron www