fb

www.fb.com/mcdz0

mail

biuro@mcdz.com.pl

telefon +48 54 230 09 25
telefon

+48 572 408 866

Facebook
Buy Acetaminophen Drug Buy Adderall Drug Buy Alprazolam Drug Buy Amitriptyline Drug Buy Amlodipine Drug Buy Amoxicillin Drug Buy Bacitracin Buy Baclofen Buy Bactrim Buy Bactrim DS Buy Bactroban Buy Basaglar Buy Calcitriol Buy Carafate Buy Carbamazepine Buy Cardizem Buy Carvedilol Buy Cefdinir Buy Ceftriaxone Buy Debrox Buy Decadron Buy Demerol Buy Depakote Buy Dulcolax Buy Dextroamphetamine Buy Ecotrin Buy Effexor Buy Effexor XR Buy Evista Buy Enbrel Buy Enoxaparin Buy Exemestane Buy Exforge Buy Cashew nut onlin offer Buy Raisin price in india Buy Gulf dates Buy Dates Dried Buy Fig order online Buy Groundnuts benefits Buy Lotus Seeds uses Buy Peanuts offers Buy Pine Nut purchase Buy Pistachio cheap in india Buy Get Prunes online Buy Pumpkin Seeds order Buy Saffron cheap price in india Buy Sesame Seeds Buy Sugar candy 1kg Buy Watermelon Seeds 500gms Buy Dried Dates 1kg Buy Raisin 500gms Buy 1kg Almond price Buy Order Peanuts online Buy 500gms Cashew nut Buy Apricot price Buy 500gms Pumpkin Seeds

Nowe horyzonty

 

  

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego oraz Gmina Miasto Dąbrowa Górnicza i  Techniczne Zakłady Naukowe w Dąbrowie Górniczej rozpoczyna realizację projektu „Nowe horyzonty”  nr Projektu WND-RPSL.11.02.03-24-0303/18 w ramach Osi Priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów/uczennic na kierunku technik elektronik, elektryk, informatyk Technicznych Zakładów Naukowych
w Dąbrowie Górniczej.

Poniżej przedstawione zostały przewidziane w projekcie działania oraz planowane efekty:

 1. Realizację kursów specjalistycznych dla uczniów
 • Nowoczesne metody montażu i napraw pakietów elektronicznych zawierających elementy SPACE i BGA ze szczególnym zwróceniem uwagi na ochronę antystatyczną we współczesnej branży elektronicznej
 • Programowanie sterowników PLC
 1. Realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 100 uczniów/ uczennic TZN –
  z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów objętych wsparciem. Po zakończeniu uczniowie otrzymają zaświadczenia
 2. Organizację płatnych staży zawodowych dla najlepszych 50 uczestników projektu (25 z roku szkolnego 2019/2020 i 25 z roku szkolnego 2020/2021) – staże podniosą kwalifikacje zawodowe uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmacniają ich zdolności do zatrudnienia. 
 3. Tworzenie w szkole warunków kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie szkoły
  w nowoczesny sprzęt do pracowni elektronicznej – zwiększenie atrakcyjności prowadzonych zajęć, możliwość szkolenia i poszerzenia umiejętności uczniów
 4. Szkolenie z Programowania sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7-1200 – kurs podstawowy dla nauczycieli.

 

Wartość projektu – 1 996 884,52 zł

Dofinansowanie z EFS – 1 697 351,84 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa – 199 688,45 zł

Wkład własny – 99 844,23 zł

Okres realizacji projektu: 01.10.2019 – 30.09.2021

© Copyright 2015 by MCDZ. Wszelkie prawa zastrzeżone.
projektowanie stron www
sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos Dr-Murugavel sex videos sex videos sex videos sex videos sex videos viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra viagra