fb

www.fb.com/mcdz0

mail

biuro@mcdz.com.pl

telefon +48 54 426 28 15
telefon

+48 509 072 597

Facebook

Bilans Kompetencji Informatyka

 

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego  Sp. z o.o. oraz Miasto Sosnowiec/ Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu rozpoczyna realizację projektu „Bilans Kompetencji Informatyka”  nr Projektu WND-RPSL.11.02.03-24-081E/17  w ramach Osi Priorytetowej XI. Wzmacnianie potencjału edukacyjnego dla Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa Zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 160 uczniów/uczennic na kierunku technik informatyk z Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu.

Poniżej przedstawione zostały przewiedziane w projekcie działania:

Realizację szkoleń dla uczniów:

   - Linux podstawowa administracja,

   - C++/C#

   - Oprogramowanie na urządzenia mobilne,

   - Zaawansowana administracja systemu Linux,

   - Nowoczesny montaż/demontaż komponentów BGA stosowanych w aplikacjach mobilnych

Realizację doradztwa zawodowego dla 160 uczniów/ uczennic Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu.

Realizacja szkoleń dla nauczycieli:

   - Podstawy programowania w języku PYTHON,

   - Programming in C# with Microsoft Visual Studio,

   - PHP – Podstawy programowania,

   - Programowanie w języku JAVA – poziom I.

Organizację płatnych staży zawodowych dla najlepszych 80 uczestników projektu (40 osób
w roku szkolnym 2018/2019 i 40 osób w roku szkolnym 2019/2020).  

Doposażenie bazy szkoły w sprzęt do pracowni hybrydowej dla informatyków.

 

 

Okres realizacji projektu: 1.09.2018 – 30.09.2020

Wartość projektu – 1 961 976,00 zł

Dofinansowanie z EFS – 1 667 679,60 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa – 196 197,60 zł

Wkład własny – 98 098,80 zł

 

 

               

 

© Copyright 2015 by MCDZ. Wszelkie prawa zastrzeżone.
projektowanie stron www