fb

www.fb.com/mcdz0

mail

biuro@mcdz.com.pl

telefon +48 54 426 28 15
telefon

+48 509 072 597

Facebook

Bilans Kompetencji Informatyka

Data ogłoszenia: 09.11.2018 r.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Bilans Kompetencji Informatyka” obejmujące:

Świadczenie usługi obejmującej dostarczenie wyżywienia dla uczniów w przerwie zajęć:

  • Linux podstawowa administracja dla 80 uczniów/uczennic (8 grup  średnio po 10 osób), Każda grupa 5 dni tj. 50 posiłków na grupę, razem na wszystkie zajęcia 400 posiłków,
  • C++/C# dla 80 uczniów/uczennic (8 grup średnio po 10 osób), każda grupa 5 dni, tj. 50 posiłków na grupę, razem na wszystkie zajęcia 400 posiłków,
  • Oprogramowania na urządzenia mobilne dla 80 uczniów/uczennic (8 grup średnio  po 10 osób), każda grupa 2 dni, tj. 20 posiłków na grupę, razem na wszystkie zajęcia 160 posiłków,
  • BGA dla 80 uczniów/uczennic (8 grup  średnio po 10 osób), Każda grupa 2 dni tj. 20 posiłków na grupę, razem na wszystkie zajęcia 160 posiłków,
  • Linux  zaawansowana administracja dla 40 uczniów/uczennic (4 grup  średnio po 10 osób), Każda grupa 5 dni tj. 50 posiłków na grupę, razem na wszystkie zajęcia 200 posiłków,
  • doradztwo edukacyjno-zawodowego dla 160 uczniów/uczennic (16 grup średnio po 10 osób), każda grupa 1 dzień, razem na wszystkie zajęcia 160 posiłków,

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajdują się pod podanymi linkami:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCYData ogłoszenia: 08.11.2018 r. 
Regulamin rekrutacji w ramach projektu "Bilans Kompetencji Informatyka” na rok szkolny 2018/2019 znajduje się pod podanym linkiem: Regulamin

Poniżej komplet dokumentów rekrutacyjnych dla uczniów

Formularz rekrutacyjny

Karta rekomendacji wychowawcy

Karta oceny formularza
Deklaracja uczestnictwa

Oświadczenie uczestnika

Oświadczenie 

Oświadczenie rodzica/opiekuna

Deklaracja uczestnictwa w stażu

Oświadczenie o pref. formie wsparciaData ogłoszenia: 05.11.2018 r. 

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu "Bilans Kompetencji Informatyka” obejmujące:

  • zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu nowoczesnego montażu/demontażu komponentów BGA stosowanych w aplikacjach mobilnych dla 80 uczniów/uczennic.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1147253

W związku z faktem, iż 12.11.2018 będzie dniem wolnym termin składania ofert został zmieniony na kolejny dzień roboczy, tj. 13.11.2018, aby umożliwić dostarczenie oferty w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

W dniu 09.11.2018 opublikowano ptania i odpowiedzi, jakie pojawiły się w toku postępowania.
Skorygowano termin składania ofert na: 13.11.2018 do godziny 16:00.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCYData ogłoszenia: 05.11.2018 r. 

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu "Bilans Kompetencji Informatyka” obejmujące:

  • zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu „Linux podstawowa administracja" dla 80 uczniów/uczennic.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1147233

W dniu 08.11.2018 w rubryce Pytania i wyjaśnienia, umieszczono zapytanie otrzymane w dniu 08.11.2018 oraz udzieloną na nie odpowiedź.

W związku z faktem, iż 12.11.2018 będzie dniem wolnym termin składania ofert został zmieniony na kolejny dzień roboczy, tj. 13.11.2018 aby umożliwić dostarczenie oferty w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY 

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego  Sp. z o.o. oraz Miasto Sosnowiec/ Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu rozpoczyna realizację projektu „Bilans Kompetencji Informatyka”  nr Projektu WND-RPSL.11.02.03-24-081E/17  w ramach Osi Priorytetowej XI. Wzmacnianie potencjału edukacyjnego dla Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa Zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 160 uczniów/uczennic na kierunku technik informatyk z Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu.

Poniżej przedstawione zostały przewiedziane w projekcie działania:

Realizację szkoleń dla uczniów:

   - Linux podstawowa administracja,

   - C++/C#

   - Oprogramowanie na urządzenia mobilne,

   - Zaawansowana administracja systemu Linux,

   - Nowoczesny montaż/demontaż komponentów BGA stosowanych w aplikacjach mobilnych

Realizację doradztwa zawodowego dla 160 uczniów/ uczennic Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu.

Realizacja szkoleń dla nauczycieli:

   - Podstawy programowania w języku PYTHON,

   - Programming in C# with Microsoft Visual Studio,

   - PHP – Podstawy programowania,

   - Programowanie w języku JAVA – poziom I.

Organizację płatnych staży zawodowych dla najlepszych 80 uczestników projektu (40 osób
w roku szkolnym 2018/2019 i 40 osób w roku szkolnym 2019/2020).  

Doposażenie bazy szkoły w sprzęt do pracowni hybrydowej dla informatyków.

 

 

Okres realizacji projektu: 1.09.2018 – 30.09.2020

Wartość projektu – 1 961 976,00 zł

Dofinansowanie z EFS – 1 667 679,60 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa – 196 197,60 zł

Wkład własny – 98 098,80 zł

 

 

               

 

© Copyright 2015 by MCDZ. Wszelkie prawa zastrzeżone.
projektowanie stron www